Δρομολόγια Πλοίων

ΝΕΑ ΣΤΥΡΑ - ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ
• Από 1 έως και 29 Μαρτίου 2015 ισχύουν τα παρακάτω δρομολόγια:


ΑΠΟ Ν. ΣΤΥΡΑ ΠΡΟΣ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ


 ΔΕΥΤΕΡΑ    ΤΡΙΤΗ   ΤΕΤΑΡΤΗ   ΠΕΜΠΤΗ   ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   ΣΑΒΒΑΤΟ   ΚΥΡΙΑΚΗ 

     6.30

    6.30        6.30      6.30          6.30       6.45      7.00
     9.30     9.30      9.30      9.30        9.30       9.15      9.15
   13.30   13.30    13.30    13.30      13.30     11.30
   11.30
   15.30   15.30    15.30    15.30      15.30     13.30    13.30

   17.30

  17.30    17.30    17.30      17.30     15.30    16.00
  
 
  
  
     19.45
    17.30    18.15

 

ΑΠΟ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ ΠΡΟΣ Ν. ΣΤΥΡΑ 

 ΔΕΥΤΕΡΑ    ΤΡΙΤΗ   ΤΕΤΑΡΤΗ   ΠΕΜΠΤΗ   ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   ΣΑΒΒΑΤΟ   ΚΥΡΙΑΚΗ 

     8.00

    8.00      8.00      8.00        8.00       8.15      8.15
   10.45   10.45    10.45    10.45
     10.45
    10.30
   10.30
   14.30   14.30    14.30    14.30      14.45     12.30    12.30
   16.30   16.30    16.30    16.30      16.30     14.30    14.30
   18.30   18.30    18.30    18.30      18.45     16.30    17.00
  
 
  
   
     20.45
    18.30    19.10


* Την Τρίτη 24, την Τετάρτη 25 και την Κυριακή 29 Μαρτίου τα παραπάνω δρομολόγια ενδεχομένως να έχουν τροποποιήσεις. Παρακαλώ, επικοινωνείτε με τα παρακάτω τηλέφωνα.


• Από 30 Μαρτίου έως και 28 Μαΐου 2015 ισχύουν τα παρακάτω δρομολόγια:


ΑΠΟ Ν. ΣΤΥΡΑ ΠΡΟΣ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ


 ΔΕΥΤΕΡΑ    ΤΡΙΤΗ   ΤΕΤΑΡΤΗ   ΠΕΜΠΤΗ   ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   ΣΑΒΒΑΤΟ   ΚΥΡΙΑΚΗ 

     6.30

    6.30        6.30      6.30          6.30       6.45      6.45
     9.15     9.15      9.15      9.15        9.15       9.15      9.15
   11.30   11.30    11.30    11.30      11.30     11.30
   11.45
   13.30   13.30    13.30    13.30      13.30     13.30    13.15

   15.30

  15.30    15.30    15.30      15.30     15.30    15.00
   17.30
  17.30    17.30    17.30      17.30
    17.40    16.00
   19.30
  19.30   19.30   19.30     19.45
    19.45
   17.15
         18.15
         19.30
         20.30

 

ΑΠΟ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ ΠΡΟΣ Ν. ΣΤΥΡΑ 

 ΔΕΥΤΕΡΑ    ΤΡΙΤΗ   ΤΕΤΑΡΤΗ   ΠΕΜΠΤΗ   ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   ΣΑΒΒΑΤΟ   ΚΥΡΙΑΚΗ 

     8.00

    8.00      8.00      8.00        8.00       8.15      8.15
   10.30   10.30    10.30    10.30
     10.30
    10.30
   10.30
   12.30   12.30    12.30    12.30      12.30     12.30    12.45
   14.30   14.30    14.30    14.30      14.30     14.30    14.30
   16.30   16.30    16.30    16.30      16.30     16.45    15.50
   18.30
  18.30    18.30    18.30      18.45
    18.45    16.50
   20.30  20.30   20.30   20.30     21.00
    20.45
   18.10
         19.10
         20.20
         21.20


* Την Μ. Πέμπτη 9, την Μ. Παρασκευή 10, την Κυριακή του Πάσχα 12, τη Δευτέρα 13, την Πέμπτη 30 Απριλίου και την Παρασκευή 1 Μαΐου τα παραπάνω δρομολόγια ενδεχομένως να έχουν τροποποιήσεις. Παρακαλώ, επικοινωνείτε με τα παρακάτω τηλέφωνα.• Από 29 Μαΐου έως και 25 Ιουνίου 2015 ισχύουν τα παρακάτω δρομολόγια:


ΑΠΟ Ν. ΣΤΥΡΑ ΠΡΟΣ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ


 ΔΕΥΤΕΡΑ    ΤΡΙΤΗ   ΤΕΤΑΡΤΗ   ΠΕΜΠΤΗ   ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   ΣΑΒΒΑΤΟ   ΚΥΡΙΑΚΗ 

     6.30

    6.30        6.30      6.30          6.30       6.45      6.45
     9.15     9.15      9.15      9.15        9.15       9.15      9.15
   11.30   11.30    11.30    11.30      11.30     10.15
   11.45
   13.30   13.30    13.30    13.30      13.30     11.30    13.15

   15.30

  15.30    15.30    15.30      15.00     13.30    15.00
   17.30
  17.30    17.30    17.30      16.00
    15.30    16.00
   19.30
  19.30   19.30   19.30     17.30
    17.40
   17.15
         18.30    19.45   18.15
         19.45    19.30
         20.30

 

ΑΠΟ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ ΠΡΟΣ Ν. ΣΤΥΡΑ 

 ΔΕΥΤΕΡΑ    ΤΡΙΤΗ   ΤΕΤΑΡΤΗ   ΠΕΜΠΤΗ   ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   ΣΑΒΒΑΤΟ   ΚΥΡΙΑΚΗ 

     8.00

    8.00      8.00      8.00        8.00       8.15      8.15
   10.30   10.30    10.30    10.30
     10.30
    10.30
   10.30
   12.30   12.30    12.30    12.30      12.30     11.30    12.45
   14.30   14.30    14.30    14.30      14.30     12.30    14.30
   16.30   16.30    16.30    16.30      16.30     14.30    15.50
   18.30
  18.30    18.30    18.30      17.30
    16.45    16.50
   20.30  20.30   20.30   20.30     18.45
    18.45
   18.10
         19.45    20.45   19.10
         21.00    20.20
         21.20


* Τη Δευτέρα 1 Ιουνίου (Αγίου Πνεύματος), την Κυριακή 14 Ιουνίου και την Κυριακή 21 Ιουνίου, τα παραπάνω δρομολόγια ενδεχομένως να έχουν τροποποιήσεις. Παρακαλώ, επικοινωνείτε με τα παρακάτω τηλέφωνα.


* Τιμές εισιτηρίων: Απλό 3,50 ευρώ, φοιτητικό 2,60 ευρώ, παιδικό 1,80 ευρώ, πολύτεκνοι, ανάπηροι κλπ. 1,80 ευρώ.

* Τηλέφωνα Ν. Στύρων: 22240 - 41266, 22240 - 41166, 22240 - 41533.   

* Τηλέφωνο Αγ. Μαρίνας: 22940 - 63491, 22940 - 64400.                 

* ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα δρομολόγια ενημερώνονται καθημερινά! Για οποιαδήποτε αλλαγή την ευθύνη φέρει αποκλειστικά η διοίκηση των μέσων μαζικής μεταφοράς.