Δρομολόγια Λεωφορείων

ΧΑΛΚΙΔΑ - ΚΥΜΗ ΚΑΙ ΑΘΗΝΑ - ΚΥΜΗ
ΑΠΟ ΧΑΛΚΙΔΑ ΠΡΟΣ ΚΥΜΗ 


 ΔΕΥΤΕΡΑ   ΤΡΙΤΗ   ΤΕΤΑΡΤΗ   ΠΕΜΠΤΗ   ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   ΣΑΒΒΑΤΟ   ΚΥΡΙΑΚΗ 

     7.05    7.05      7.05      7.05         7.05       8.00      8.00

     9.30    9.30      9.30      9.30
        9.30       9.30      9.30

   11.15  11.15    11.15    11.15       11.15     11.15    11.15

   16.00  16.00    16.00    16.00
      16.00     16.00    16.00

   18.15  18.15    18.15    18.15       18.15     18.15    18.15

   20.15  20.15    20.15     20.15       20.15     20.15    20.15

 

ΑΠΟ ΚΥΜΗ ΠΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑ 

 ΔΕΥΤΕΡΑ   ΤΡΙΤΗ   ΤΕΤΑΡΤΗ   ΠΕΜΠΤΗ   ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   ΣΑΒΒΑΤΟ   ΚΥΡΙΑΚΗ 
     6.00    6.00      6.00      6.00         6.00       6.00      6.00
     7.10    7.10      7.10      7.10         7.10       8.45      8.45
     8.45    8.45      8.45      8.45         8.45      11.00     11.00
   11.00  11.00    11.00    11.00       11.00     13.00    13.00
   13.00  13.00    13.00    13.00       13.00     15.00    15.00
   15.00  15.00    15.00    15.00       15.00     17.00    17.00
   17.00  17.00    17.00    17.00       17.00     18.45    18.45
   18.45  18.45    18.45    18.45       18.45    

 

* Τιμές εισιτηρίων: Απλό 8,30 ευρώ, φοιτητικό 6,30 ευρώ, πολύτεκνοι, ανάπηροι κλπ. 4,20 ευρώ.

* Τηλέφωνα  ΚΤΕΛ Χαλκίδας: 22210 - 22436, 22210 - 22640, 22210 - 20400.   

* Τηλέφωνο  ΚΤΕΛ Κύμης: 22220 - 22257.  


ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΣ ΚΥΜΗ 

 ΔΕΥΤΕΡΑ   ΤΡΙΤΗ   ΤΕΤΑΡΤΗ   ΠΕΜΠΤΗ   ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   ΣΑΒΒΑΤΟ   ΚΥΡΙΑΚΗ 
     5.55    5.55      5.55      5.55        5.55       6.45      6.45
     8.15    8.15      8.15      8.15        8.15       8.15      8.15
   10.00  10.00    10.00    10.00      10.00     10.00    10.00
   14.45  14.45    14.45    14.45      14.45     14.45    14.45
   17.00  17.00    17.00    17.00      17.00     17.00    17.00
   19.00  19.00    19.00    19.00      19.00     17.00    19.00

 ΑΠΟ ΚΥΜΗ ΠΡΟΣ ΑΘΗΝΑ 

 ΔΕΥΤΕΡΑ   ΤΡΙΤΗ   ΤΕΤΑΡΤΗ   ΠΕΜΠΤΗ   ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   ΣΑΒΒΑΤΟ   ΚΥΡΙΑΚΗ 
     6.00    6.00      6.00      6.00        6.00       6.00      6.00
     8.45    8.45      8.45      8.45        8.45       8.45      8.45
   11.00  11.00    11.00    11.00      11.00     11.00    11.00
   15.00
 15.00   15.00
   15.00
     15.00
    15.00
   15.00
   18.45  18.45    18.45    18.45      18.45     18.45    17.00
  
    
  
    
  
   18.45


* Τις αργίες τα δρομολόγια ισχύουν ως έχουν.

* Τιμές εισιτηρίων: Απλό 15,30 ευρώ, με επιστροφή 28,50 ευρώ, φοιτητικό 11,50 ευρώ, πολύτεκνοι, ανάπηροι κλπ. 7,70 ευρώ.

* Τηλέφωνο  ΚΤΕΛ Κύμης: 22220 - 22257.   

Τηλέφωνα ΚΤΕΛ Αθήνας: 210 - 8317163, 210 - 8317153, 210 - 8322997.

* ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα δρομολόγια ενημερώνονται καθημερινά! Για οποιαδήποτε αλλαγή την ευθύνη φέρει αποκλειστικά η διοίκηση των μέσων μαζικής μεταφοράς.