Δρομολόγια Πλοίων

ΝΕΑ ΣΤΥΡΑ - ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ
• Από 22 έως και 28 Ιουνίου 2015 ισχύουν τα παρακάτω δρομολόγια:ΑΠΟ Ν. ΣΤΥΡΑ ΠΡΟΣ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ


 ΔΕΥΤΕΡΑ    ΤΡΙΤΗ   ΤΕΤΑΡΤΗ   ΠΕΜΠΤΗ   ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   ΣΑΒΒΑΤΟ   ΚΥΡΙΑΚΗ 

     6.30

    6.30        6.30      6.30          6.30       6.30      6.45
     9.15     9.15      9.15      9.15        9.15       8.00      9.00
   11.30   11.30    11.30    11.30      11.30       9.00
   10.15
   13.30   13.30    13.30    13.30      13.30     11.20    11.30

   15.30

  15.30    15.30    15.30      14.45     12.30    13.15
   17.30
  17.30    17.30    17.30      16.00
    13.30    15.00
   19.30
  19.30   19.30   19.30     17.15
    14.45
   16.00
         18.30    16.00   16.45
         19.30    17.15   17.45
         20.45    18.45   18.45
         21.00   19.45
         20.30
         21.15
         22.00

 

ΑΠΟ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ ΠΡΟΣ Ν. ΣΤΥΡΑ 

 ΔΕΥΤΕΡΑ    ΤΡΙΤΗ   ΤΕΤΑΡΤΗ   ΠΕΜΠΤΗ   ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   ΣΑΒΒΑΤΟ   ΚΥΡΙΑΚΗ 

     8.00

    8.00      8.00      8.00        8.00       8.00      8.00
   10.30   10.30    10.30    10.30
     10.30
    10.20
     9.15
   12.30   12.30    12.30    12.30      12.30     11.30    10.20
   14.30   14.30    14.30    14.30      14.45     12.30    11.30
   16.30   16.30    16.30    16.30      16.15     13.30    12.45
   18.30
  18.30    18.30    18.30      17.30
    14.45    14.30
   20.30  20.30   20.30   20.30     18.30
    16.15
   16.00
         19.45    17.15   17.40
         20.45    18.30   18.40
         22.00    19.45   19.10
         22.00   19.45
         20.40
         21.20
         22.50


• Από 29 Ιουνίου έως και 31 Αυγούστου 2015 ισχύουν τα παρακάτω δρομολόγια:ΑΠΟ Ν. ΣΤΥΡΑ ΠΡΟΣ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ
 

 ΔΕΥΤΕΡΑ   ΤΡΙΤΗ  ΤΕΤΑΡΤΗ  ΠΕΜΠΤΗ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  ΣΑΒΒΑΤΟ  ΚΥΡΙΑΚΗ 

     6.30

    6.30       6.30     6.30         6.30      6.30     6.45
     8.00    9.15     9.15     9.15       9.15      8.00     9.00
     9.15  11.30   11.30   11.30     11.30      9.00
   10.15
   10.30  13.30   13.30   13.30     13.30    11.20   11.30

   11.45

  15.00   15.00   15.00     14.45    12.30   13.15
   13.30
  17.00   17.00   17.00     16.00
    13.30   15.00
   15.00
  19.00   19.00   19.00     17.15
    14.45
   16.00
   17.00  21.00   21.00   21.00     18.30    16.00   16.45
   19.00        19.30    17.15   17.45
   21.00        20.45    18.45   18.45
         21.00   19.45
         20.30
         21.15
         22.00

 

ΑΠΟ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ ΠΡΟΣ Ν. ΣΤΥΡΑ 

 ΔΕΥΤΕΡΑ   ΤΡΙΤΗ  ΤΕΤΑΡΤΗ  ΠΕΜΠΤΗ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  ΣΑΒΒΑΤΟ  ΚΥΡΙΑΚΗ 

     8.00

    8.00     8.00     8.00       8.00      8.00     8.00
     9.15  10.30   10.30   10.30
     10.30
    10.20
     9.15
   10.30  12.30   12.30   12.30     12.30    11.30   10.20
   11.45  14.30   14.30   14.30     14.45    12.30   11.30
   13.00  16.00   16.00   16.00     16.15    13.30   12.45
   14.45
  18.00   18.00   18.00     17.30
    14.45   14.30
   16.00  20.00   20.00   20.00     18.30
    16.15
   16.00
   18.00  22.00   22.00   22.00     19.45    17.15   17.40
   20.00        20.45    18.30   18.40
   22.00        22.00    19.45   19.10
         22.00   19.45
         20.40
         21.20
         22.50


* Την Κυριακή 2 Αυγούστου, την Κυριακή 9 Αυγούστου, το Σάββατο 15 Αυγούστου και την Κυριακή 16 Αυγούστου δεν ισχύουν τα παραπάνω δρομολόγια. Πριν ξεκινήσετε επικοινωνείτε με τα παρακάτω τηλέφωνα.


* Τιμές εισιτηρίων: Απλό 3,50 ευρώ, φοιτητικό 2,60 ευρώ, παιδικό 1,80 ευρώ, πολύτεκνοι, ανάπηροι κλπ. 1,80 ευρώ.

* Τηλέφωνα Ν. Στύρων: 22240 - 41266, 22240 - 41166, 22240 - 41533.   

* Τηλέφωνο Αγ. Μαρίνας: 22940 - 63491, 22940 - 64400.                 

* ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα δρομολόγια ενημερώνονται καθημερινά! Για οποιαδήποτε αλλαγή την ευθύνη φέρει αποκλειστικά η διοίκηση των μέσων μαζικής μεταφοράς.