Δρομολόγια Πλοίων

ΚΥΜΗ - ΣΚΥΡΟΣ
• Από 3 έως και 30 Αυγούστου 2015 ισχύουν τα παρακάτω δρομολόγια:ΑΠΟ ΚΥΜΗ ΠΡΟΣ ΣΚΥΡΟ
 

 ΔΕΥΤΕΡΑ  ΤΡΙΤΗ  ΤΕΤΑΡΤΗ  ΠΕΜΠΤΗ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  ΣΑΒΒΑΤΟ  ΚΥΡΙΑΚΗ 
   12.00 19.00   12.00   18.00      14.00    10.00
   10.00
   18.00    19.00       20.00    13.00
         21.15


ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ ΠΡΟΣ ΚΥΜΗ 

 ΔΕΥΤΕΡΑ  ΤΡΙΤΗ  ΤΕΤΑΡΤΗ  ΠΕΜΠΤΗ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  ΣΑΒΒΑΤΟ  ΚΥΡΙΑΚΗ 
     8.00
  7.00     8.00    7.00      8.00     7.00   13.00
   15.00    15.00     17.00   12.15   19.00


• Από 31 Αυγούστου έως και 6 Σεπτεμβρίου 2015 ισχύουν τα παρακάτω δρομολόγια:


ΑΠΟ ΚΥΜΗ ΠΡΟΣ ΣΚΥΡΟ
 

 ΔΕΥΤΕΡΑ  ΤΡΙΤΗ  ΤΕΤΑΡΤΗ  ΠΕΜΠΤΗ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  ΣΑΒΒΑΤΟ  ΚΥΡΙΑΚΗ 
   18.00 19.00   12.00   18.00      14.00    10.00
   10.00
       19.00       20.00    13.00
         21.15


ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ ΠΡΟΣ ΚΥΜΗ 

 ΔΕΥΤΕΡΑ  ΤΡΙΤΗ  ΤΕΤΑΡΤΗ  ΠΕΜΠΤΗ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  ΣΑΒΒΑΤΟ  ΚΥΡΙΑΚΗ 
     8.00
  7.00     8.00    7.00      8.00     7.00   13.00
       15.00     17.00   12.15   19.00


• Από 7 έως και 13 Σεπτεμβρίου 2015 ισχύουν τα παρακάτω δρομολόγια:


ΑΠΟ ΚΥΜΗ ΠΡΟΣ ΣΚΥΡΟ
 

 ΔΕΥΤΕΡΑ  ΤΡΙΤΗ  ΤΕΤΑΡΤΗ  ΠΕΜΠΤΗ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  ΣΑΒΒΑΤΟ  ΚΥΡΙΑΚΗ 
   18.00 19.00   19.00   18.00      14.00    10.00
   10.00
              20.00    16.00
         21.15


ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ ΠΡΟΣ ΚΥΜΗ 

 ΔΕΥΤΕΡΑ  ΤΡΙΤΗ  ΤΕΤΑΡΤΗ  ΠΕΜΠΤΗ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  ΣΑΒΒΑΤΟ  ΚΥΡΙΑΚΗ 
     8.00
  7.00     8.00    7.00      8.00     7.00   13.00
            17.00   12.15   19.00


• Από 14 έως και 27 Σεπτεμβρίου 2015 ισχύουν τα παρακάτω δρομολόγια:


ΑΠΟ ΚΥΜΗ ΠΡΟΣ ΣΚΥΡΟ
 

 ΔΕΥΤΕΡΑ  ΤΡΙΤΗ  ΤΕΤΑΡΤΗ  ΠΕΜΠΤΗ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  ΣΑΒΒΑΤΟ  ΚΥΡΙΑΚΗ 
   18.00 19.00   19.00   18.00      14.00    10.00
   10.00
              20.00    16.00
         21.15


ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ ΠΡΟΣ ΚΥΜΗ 

 ΔΕΥΤΕΡΑ  ΤΡΙΤΗ  ΤΕΤΑΡΤΗ  ΠΕΜΠΤΗ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  ΣΑΒΒΑΤΟ  ΚΥΡΙΑΚΗ 
     8.00
  7.00     8.00    8.00      8.00     7.00   13.00
            17.00   12.15   19.00


* Τιμές εισιτηρίων: Απλό 10 ευρώ, φοιτητικό, πολύτεκνοι, ανάπηροι κλπ. 5 ευρώ, Διακεκριμένη Θέση 15 ευρώ, φοιτητικό Διακεκριμένης Θέσης 7,50 ευρώ.

* Τηλέφωνο Κύμης: 22220 - 22606.   

* Τηλέφωνα Σκύρου: 22220 - 91790, 22220 - 93475.                 

* ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα δρομολόγια ενημερώνονται καθημερινά! Για οποιαδήποτε αλλαγή την ευθύνη φέρει αποκλειστικά η διοίκηση των μέσων μαζικής μεταφοράς.