Απέναντι σε αυτή τη φοροεπιδρομή, τι κάνετε;
Πληρώνω προκαταβολικά το φόρο μου για να έχω την όποια έκπτωση και το κεφάλι μου ήσυχο.
Πληρώνω τις δόσεις μου.
Μπαίνω σε ρύθμιση περισσότερων δόσεων.
Δεν πληρώνω.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ