Να μονιμοποιηθούν οι συμβασιούχοι στην καθαριότητα των δήμων;
Ναι, όλοι.
Οχι, κανένας.
Ναι, όσοι χρειάζονται.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ