Πιστεύετε ότι οι Τούρκοι...
Οπου να 'ναι, θα σταματήσουν τις προκλήσεις.
Θα προκαλέσουν σύντομα θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο ή τη Θράκη.
Θα πάνε σε πόλεμο με τη χώρα μας.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ