Πόσο συχνά πηγαίνετε στην Αθήνα για διασκέδαση;
Μία φορά την εβδομάδα.
Δύο έως τρεις φορές την εβδομάδα.
Μία φορά το μήνα.
Σπάνια.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ