Παιδεία

Εκπαιδευτικοί του Εσπερινού Λυκείου Χαλκίδας ταξιδεύουν σε Φινλανδία και Τσεχία

Εκπαιδευτικοί του Εσπερινού Λυκείου Χαλκίδας ταξιδεύουν σε Φινλανδία και Τσεχία
27 Ιουνίου 2019, 16:28
Στο πλαίσιο ευρωπαϊκού προγράμματος επιμόρφωσης.

Το Εσπερινό Γενικό Λύκειο Χαλκίδας το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ / KA1 2018 / Μαθησιακή Κινητικότητα Προσωπικού Σχολικής Εκπαίδευσης, με τίτλο «Καινοτόμες Διδακτικές Προσεγγίσεις».

Στόχος του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Ανάπτυξης του σχολείου μας είναι η βελτίωση και ο εκσυγχρονισμός της εκπαιδευτικής διαδικασίας σ' αυτό, μέσω της χρήσης καινοτόμων εκπαιδευτικών πρακτικών και δραστηριοτήτων που εφαρμόζονται σε άλλες χώρες της Ευρώπης, καθώς και η διεθνοποίησή του, μέσω μελλοντικής συνεργασίας με σχολεία άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού, τρεις εκπαιδευτικοί του σχολείου θα ταξιδέψουν και θα επιμορφωθούν σε σεμινάρια κατάρτισης σχετικά με καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας, που θα γίνουν στις χώρες Φινλανδία και Τσεχία τον μήνα Ιούλιο.

Έχει ήδη πραγματοποιηθεί μία κινητικότητα στην Κροατία και ακολουθούν το φθινόπωρο άλλες δύο κινητικότητες στην Γερμανία και την Τσεχία.

Η έγκριση της αίτησης του Εσπερινού ΓΕΛ Χαλκίδας έγινε το 2018 από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ). Tο πρόγραμμα, που έχει διάρκεια 16 μήνες, χρηματοδοτείται από την ΕΕ μέσω του ΙΚΥ που είναι η Εθνική Μονάδα Συντονισμού του προγράμματος Erasmus+.

ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ