Πολιτισμός

ΧΑΛΚΙΔΑ: Θετική κριτική Μουσείου Μπενάκη για την έκθεσή "Επ'αυτώ τω Ευρίπω"

ΧΑΛΚΙΔΑ: Θετική κριτική Μουσείου Μπενάκη για την έκθεσή Επ'αυτώ τω Ευρίπω
6 Αυγούστου 2019, 18:30
Η έκθεση εγκαταστάθηκε σε μόνιμη θέση στην αίθουσα Δεξιώσεων του Μουσείου της Αρέθουσας.

Η αξιόλογη αναδρομή στην ιστορία της Χαλκίδας, "Επ' αυτώ τω Ευρίπω", της Εταιρείας Πολιτισμού Χαλκίδας, έτυχε της αναγνώρισης και εκτίμησης ομάδας εκπροσώπων του Μουσείου Μπενάκη, που την επισκέφθηκαν στο Μουσείο της Αρέθουσας.

Η αναγνώριση των επισκεπτών από το Μουσείο Μπενάκη αποδεικνύεται και από το σχετικό σχόλιό τους στο Βιβλίο Επισκεπτών, όπως μπορείτε να διακρίνετε στη φωτογραφία.

Η ολοκληρωμένη πλέον έκθεση "Επ' αυτώ τω Ευρίπω", της Εταιρείας Πολιτισμού Χαλκίδας, εγκαταστάθηκε στη μόνιμη νέα θέση της, στην Αίθουσα Δεξιώσεων του Μουσείου!