Πολιτική

Συνεδριάζει με 40 θέματα ημερήσιας διάταξης το Περιφερειακό Συμβούλιο

Συνεδριάζει με 40 θέματα ημερήσιας διάταξης το Περιφερειακό Συμβούλιο
27 Σεπτεμβρίου 2019, 12:20
Διαβάστε αναλυτικά τα θέματα, που θα συζητηθούν.

H 7η τακτική Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου, στις 12 το μεσημέρι, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου (Αινιάνων 6-8, Λαμία), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων, επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης :

Ενημέρωση Περιφερειάρχη κ. Φάνη Χ. Σπανού σχετικά με τις εξελίξεις στο προσφυγικό.

Θέμα 1ο: Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μεταλυκειακό Έτος -Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ) για απασχόληση στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας) κατά το σχολικό έτος 2019-20. 

Θέμα 2ο: Έγκριση πρόσληψης δικηγόρου ως Νομικού Συμβούλου για τη στελέχωση του Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας της Π. Ε. Βοιωτίας. 

Θέμα 3ο: Σύσταση Περιφερειακής Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης.

Θέμα 4ο: Σύσταση Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, κατ’ άρθρο 164 παρ 4 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010). 

Θέμα 5ο: Εκλογή μελών Περιφερειακής Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης. 

Θέμα 6ο: Εκλογή Μελών στην Περιφερειακή Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης .

Θέμα 7ο: Ορισμός μελών σύστασης Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Θέμα 8ο: Τροποποίηση της απόφασης περί συγκρότησης της Επιτροπής του άρθρου 68 του π.δ. 68/1996 (ΚΝΑ) (ή του άρθρου 18 του ν. 2218/1994) Νομών Βοιωτίας, Εύβοιας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας και Φωκίδας με έδρα τη Λαμία. 

Θέμα 9ο: Ορισμός εκπροσώπων της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας «Αλκυόνη». 

Θέμα 10ο: Ορισμός εκπροσώπων για συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής του άρθρου 9, παρ. 7 του Ν. 2881/2001 (ΦΕΚ 16/Α΄) (Λιμεναρχείο Ιτέας). 

Θέμα 11ο: Ορισμός εκπροσώπων για συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής του άρθρου 35 του με αριθμό 20 Γενικού Κανονισμού Λιμένα (ΦΕΚ 444/Β΄) (Λιμεναρχείο Ιτέας) 

Θέμα 12ο: Ορισμός εκπροσώπων για συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής του άρθρου 11 του Π.Δ. 31/2018(ΦΕΚ 61/Α΄) (Λιμεναρχείο Ιτέας) 

Θέμα 13ο: Ορισμός εκπροσώπων για συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής του άρθρου 9, παρ. 7 του Ν. 2881/2001 (ΦΕΚ 16/Α΄) (Λιμεναρχείο Μεσολογγίου)

Θέμα 14ο: Ορισμός εκπροσώπων για συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής του άρθρου 11 του Π.Δ. 31/2018(ΦΕΚ 61/Α) (Λιμεναρχείο Μεσολογγίου). 

Θέμα 15ο: Ορισμός εκπροσώπων για ανασυγκρότηση πειθαρχικού συμβουλίου Ν 2963/01, ΠΔ 170/03. 

Θέμα 16ο: Ορισμός μελών της επιτροπής της παρ. 4 του άρθρου 13 του Π.Δ. 242/96. 

Θέμα 17ο: Ορισμός μελών Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο ΔΙΚΤΥΟ ΔΕΛΦΩΝ και εξουσιοδότηση υπογραφής αυτών. 

Θέμα 18ο: Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας στην Περιφερειακή Επιτροπή Περιβάλλοντος & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

Θέμα 19ο: Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από το Περιφερειακό Συμβούλιο στην Περιφερειακή Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Θέμα 20ο: Έγκριση 5ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2019 που αφορά στο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από παρακράτηση 20% των πιστώσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων και αφορούν επενδυτικές δαπάνες ΚΑΠ (Περιφερειακοί ΚΑΠ- ΤΡΟΠ. 05)

Θέμα 21ο: Έγκριση 3ης τροποποίησης (τροπ. 03) Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Εύβοιας έτους 2019 

Θέμα 22ο: Έγκριση πρότασης τροποποίησης της ΣΑ ΕΠ066 του Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2019. 

Θέμα 23ο: Έγκριση πρότασης τροποποίησης π/υ (αύξηση) έργων στην ΣΑΜΠ366, ΣΑΜΠ066 και ΣΑΕΠ766 έτους 2019 του ΠΔΕ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

Θέμα 24ο: Έγκριση πρότασης τροποποίησης της ΣΑΕΠ 356/2 του Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2019.

Θέμα 25ο: Εγγραφή νέων έργων στην ΣΑΕΠ866 (φυσικών καταστροφών) που αφορά σε δράσεις αποκατάστασης των καμένων εκτάσεων στην περιοχή του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων ΠΕ Εύβοιας από την πυρκαγιά του Αυγούστου 2019 καθώς και σε δράσεις πρόληψης. 

Θέμα 26ο: Τροποποίηση τίτλου στα πλαίσια του ενάριθμου 2016ΕΠ56600001 της ΣΑΕΠ 566 με τίτλο «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2016 - 2017» 

Θέμα 27ο: Αύξηση προϋπολογισμού και τροποποίηση υποέργων του ενάριθμου 2014ΕΠ56600011 “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ” της ΣΑΕΠ566

Θέμα 28ο: Αύξηση προϋπολογισμού και τροποποίηση υποέργων του ενάριθμου 2014ΕΠ56600015 “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ” της ΣΑΕΠ566 

Θέμα 29ο: Αύξηση προϋπολογισμού και τροποποίηση υποέργων του ενάριθμου 2014ΕΠ56600008 “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ” της ΣΑΕΠ566

Θέμα 30ο: Αύξηση προϋπολογισμού και τροποποίηση υποέργων του ενάριθμου 2014ΕΠ56600002 “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ” της ΣΑΕΠ566

Θέμα 31ο: Αύξηση προϋπολογισμού και τροποποίηση υποέργων του ενάριθμου 2016ΕΠ56600002 “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΩΝ ΑΠΟ ΦΕΡΤΑ ΥΛΙΚΑ ΤΗΣ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ” της ΣΑΕΠ566 

Θέμα 32ο: Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Ορχομενού, για την υλοποίηση της πράξης: «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΟΙΝ. ΚΟΚΚΙΝΟΥ – ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΑΚΡΑΙΦΝΙΟ ΠΡΟΣ ΣΚΟΡΠΟΝΕΡΙΑ», εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης

Θέμα 33ο: Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Τανάγρας για την εκτέλεση της μελέτης «Μελέτη για το έργο «Δράσεις Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής και Αστικής Αναζωογόνησης με έμφαση στους οικισμούς του Δήμου Τανάγρας που πλήττονται από περιβαλλοντική και κυκλοφοριακή επιβάρυνση και εξυπηρετούν τους οικισμούς πέριξ και μέσα στην Περιοχή Παρέμβασης της ΟΧΕ (Οινόφυτα, Οινόη, Δήλεσι, Σχηματάρι)»», εξουσιοδότηση Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης.

Θέμα 34ο: Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Τανάγρας για την εκτέλεση της μελέτης «Μελέτη για το έργο «Ενεργειακή Αναβάθμιση και Αξιοποίηση Παλαιού Δημαρχείου Σχηματαρίου»», εξουσιοδότηση Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης. 

Θέμα 35ο: Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Τανάγρας για την εκτέλεση της μελέτης «Μελέτη για το έργο «Ανάπλαση Εισόδου και Διαμόρφωση Πλατείας Οικισμού Σχηματαρίου»», εξουσιοδότηση Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης. 

Θέμα 36ο: Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Οργανισμού Λιμένων Ν. Εύβοιας Α.Ε., για την υλοποίηση της πράξης: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΥ ΜΟΛΟΥ ΚΥΜΑΣΙΟΥ», εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

Θέμα 37ο:  5η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2019 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

Θέμα 38ο: Απόφαση ορισμού προσώπων που θα συνυπογράφουν τις συναλλαγές με τα πιστωτικά ιδρύματα, για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Εισηγητής Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Χ. Σπανός Θέμα 39ο Έγκριση καταβολής ετήσιας συνδρομής Περιφέρειας στην Αγροδιατροφική Σύμπραξη.

Θέμα 40ο: Αίτημα προς ψήφιση των εργαζομένων στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα του ΟΑΕΔ για την παράταση του χρόνου απασχόλησής τους στην ΠΣτΕ και συγκεκριμένα στις ΠΕ Βοιωτίας, Εύβοιας και Φθιώτιδας:

1) ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ , ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ : «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Δήμους και Περιφέρειες έτους 2014-2020 πλήρους απασχόλησης ( ¶ Κύκλος – Δημόσια Πρόσκληση Νο 8/2018)».

2) Αίτημα παράτασης χρόνου απασχόλησης ωφελούμενων του Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα στην ΠΕ Ευβοίας.

3) ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ , ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ : «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Δήμους και Περιφέρειες έτους 2014-2020 πλήρους απασχόλησης ( ¶ Κύκλος – Δημόσια Πρόσκληση Νο 8/2018)». 

ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ: Ο Γεροντίτης έπιασε δουλειά και ξεκίνησε τις επαφές

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ: Ο Γεροντίτης έπιασε δουλειά και ξεκίνησε τις επαφές
Πολιτική
[06/07/2020 - 12:10]

Η πρώτη του συνάντηση ήταν με τον πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος.  ...περισσότερα

ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Ελάχιστα οφέλη από το ΤΕΠΙΧ ΙΙ είδε η πληττόμενη αγορά

ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Ελάχιστα οφέλη από το ΤΕΠΙΧ ΙΙ είδε η πληττόμενη αγορά
Πολιτική
[05/07/2020 - 12:32]

Διαβάστε τι είπε στη Βουλή ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. ...περισσότερα

Εκρηκτική η κατάσταση στο Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Εύβοιας

Εκρηκτική η κατάσταση στο Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Εύβοιας
Πολιτική
[05/07/2020 - 09:44]

Έφεραν το θέμα στη Βουλή δύο βουλευτές του ΚΚΕ. ...περισσότερα