Πολιτική

Συνεδριάζει στην Αμάρυνθο το Δημοτικό Συμβούλιο Ερέτριας

Συνεδριάζει στην Αμάρυνθο το Δημοτικό Συμβούλιο Ερέτριας
26 Νοεμβρίου 2019, 08:54
Διαβάστε αναλυτικά όλα τα θέματα τη ημερήσιας διάταξης. 

Η 1η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του έτους 2019, του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ερέτριας θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Αμαρύνθου, την Τετάρτη 27 Νοεμβρίου, στις 7 το απόγευμα.

Στη διάρκεια της συνεδρίασης θα γίνει συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Αποδοχή της 163.6.4/2019 απόφασης ένταξης της πράξης «Προμήθεια Αστικού Εξοπλισμού για την αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου Δήμου Ερέτριας», Χρηματοδοτικού Προγράμματος Πράσινου Ταμείου, προϋπολογισμού 195.265,00 ευρώ.

2. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2019 για το έργο «Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας Δήμου Ερέτριας 2018 - πρόγραμμα Φιλόδημος», προϋπολογισμού 698.694,00 ευρώ.

3. Αποδοχή και κατανομή ποσού 31.080,00 € Δ’ Κατανομής έτους 2019 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων και κάλυψη δαπάνης υλοποίησης θεσμού «Σχολικού Τροχονόμου» έτους 2019.

4. Έγκριση 14ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.

ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ