Παιδεία

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Ψάχνουν τρόπους για να βελτιωθεί η μεταφορά των μαθητών στα σχολεία

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Ψάχνουν τρόπους για να βελτιωθεί η μεταφορά των μαθητών στα σχολεία
27 Φεβρουαρίου 2021, 08:18
Πρόσφατα έγινε ειδική συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης για το θέμα.

Η  μεταφορά των μαθητών στις σχολικές μονάδες μπορεί να μην αποτελεί θέμα της επικαιρότητας, αφού τα σχολεία δεν λειτουργούν, λόγω κορωνοϊού, αλλά θα απασχολήσουν μελλοντικά γονείς και μαθητές.

Πρόσφατα συνεδρίασε, μέσω τηλεδιάσκεψης η Περιφερειακή Ομάδα Διοίκησης Έργου Στερεάς Ελλάδας, η οποία συγκροτήθηκε με απόφαση του Περιφερειάρχη και είναι αρμόδια για το συντονισμό της μεταφοράς των μαθητών σε περιφερειακό επίπεδο.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης συζητήθηκαν εκτενώς τα προβλήματα που έχουν ανακύψει και εμφανίζονται σε ετήσια βάση στη μεταφορά των μαθητών λόγω, κυρίως, του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου περί της έδρας – διοικητικής μονάδας στα επιβατικά οχήματα δημόσιας χρήσης που μισθώνονται για τον σκοπό της μεταφοράς.

Ειδικότερα, ο Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας και Αθλητισμού Κώστας Γαλάνης, ως συντονιστής της Ομάδας, παρουσίασε κατά την εισήγηση του τα ανακύψαντα, ως επί το πλείστον, σε ορεινές και δύσβατες περιοχές προβλήματα συνέπεια της έλλειψης μεταφορικών μέσων με την κατάλληλη έδρα, που έχουν ως αποτέλεσμα πολλά δρομολόγια να αποβαίνουν άγονα.

Ακολούθως, έγινε αναφορά στο γονεϊκό επίδομα που λαμβάνουν οι γονείς όταν η μεταφορά των παιδιών τους κρίνεται ανέφικτη, στο ύψος της αμοιβής  του συνοδού στα μεταφορικά μέσα δημόσιας χρήσης, καθώς επίσης και στη χρονοβόρα διαδικασία των διαγωνιστικών διαδικασιών προς εξεύρεση του κατάλληλου αναδόχου.    

Αφού ακολούθησε εκτενής διαλογική συζήτηση αναφορικά με τα παραπάνω θέματα, η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε με την έγκριση των υποβληθέντων προτάσεων βελτίωσης του έργου της μεταφοράς των μαθητών σε περιφερειακό επίπεδο και τη λήψη ομόφωνης απόφασης περί διεκδίκησης της τροποποίησης του ισχύοντος στις μεταφορές των μαθητών νομοθετικού πλαισίου, μέσω της υποβολής των προτάσεων στο Υπουργείο Εσωτερικών.

ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ