Περιβάλλον

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ: Άνοιξε ο ασκός του Αιόλου στην Εύβοια!

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ: Άνοιξε ο ασκός του Αιόλου στην Εύβοια!
2 Μαρτίου 2021, 22:31
Ανακοίνωση από τον Σύλλογο Προστασίας Περιβάλλοντος Αλιβερίου και Περιχώρων.

Με τον ταιριαστό για την περίπτωση τίτλο «Άνοιξε ο ασκός του Αιόλου στην Εύβοια!!» ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Αλιβερίου και Περιχώρων εξέδωσε ανακοίνωση διαμαρτυρίας για την απόφαση να ενταχθούν 8 αιολικά πάρκα στην Εύβοια ως στρατηγικές επενδύσεις της χώρας.

Η θέση του Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος Αλιβερίου και Περιχώρων, όπως εκφράζεται στην ανακοίνωση είναι η εξής:

  • Είμαστε υπέρ των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αλλά με όρους που εδράζονται σε επιστημονικά τεκμηριωμένες μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων και προστατεύουν τις περιοχές Natura χωρίς να παρακωλύουν άλλες παραγωγικές δραστηριότητες (πχ μελισσοκομία, κτηνοτροφία). Στην περίπτωση των νέων αιολικών πάρκων δεν υπάρχουν αυτές οι προϋποθέσεις. Η Στερεά Ελλάδα «φιλοξενεί» το 41% των ανεμογεννητριών της χώρας. Εγκαθίστανται και εξαπλώνονται άναρχα και μαζικά, χωρίς να υπάρχει ειδικός χωροταξικός σχεδιασμός.
  • Αδιαπραγμάτευτα υποστηρίζουμε ότι, για την αδειοδότηση αιολικών πάρκων, πρέπει να απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των τοπικών κοινωνιών, όπως αυτή εκφράζεται από την Τοπική Αυτοδιοίκηση Α’ βαθμού και σε κάθε περίπτωση να εφαρμόζεται το γράμμα αλλά και το πνεύμα της κείμενης νομοθεσίας: χωροταξικής, περιβαλλοντικής κλπ.
  • Όχι άλλες ανεμογεννήτριες, σηκώσαμε μεγαλύτερο φορτίο από αυτό που επιτρέπει η φέρουσα ικανότητα του νησιού μας.
  • Θα σταθούμε δίπλα στους πολίτες του Δήμου μας και θα αγωνιστούμε μαζί τους με όποιο νόμιμο μέσο έχουμε αλλά και με κινηματική δράση.