Πολιτική

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ: Συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη το Δημοτικό Συμβούλιο -Πρώτο θέμα συζήτησης η κατασκευή της νέας Φυλακής Χαλκίδας

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ: Συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη το Δημοτικό Συμβούλιο -Πρώτο θέμα συζήτησης η κατασκευή της νέας Φυλακής Χαλκίδας
14 Νοεμβρίου 2021, 11:05
Διαβάστε όλα τα θέματα της συνεδρίασης.

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλκιδέων θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 16 Νοεμβρίου, στις 7 το απόγευμα, με τηλεδιάσκεψη για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 • Συζήτηση για την μετεγκατάσταση του Kαταστήματος Kράτησης Χαλκίδας και για το χώρο ανέγερσης του νέου καταστήματος.

ΔΙΑΦΟΡΑ

 1. Περί ονοματοδοσίας Παιδικής Χαράς ΑΜΕΑ στην πλατεία Αγίου Νικολάου Χαλκίδας σε: Παιδική Χαρά  «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΑΡΔΩΝΗΣ».
 2. Περί ορισμού μελών Δημοτικής επιτροπής Παιδείας .
 3. Περί  εξουσιοδότησης Δημάρχου Χαλκιδέων για Ανανέωση Συμβάσεων Ι.Δ.Ο.Χ. των Στελεχών του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών, στο πλαίσιο Υλοποίησης Συγχρηματοδοτούμενης Πράξης με τίτλο “Λειτουργία Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς Όφελος των Γυναικών και για την Καταπολέμηση της Βίας – Λειτουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας σε Τοπικό Επίπεδο” και Υποέργου 1 αυτής, με Κωδ. MIS (ΟΠΣ) : 5000973 του Ε.Π. “Στερεά Ελλάδα” 2014-2020».
 4. Περί ορισμού Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων
 5.  Περί ανάκλησης της υπ. αρ. 57/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και λήψη νέας απόφασης για το Κέντρο Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών (ΚΕΥΔ) στον Δήμο Χαλκιδέων.
 6. Περί ορισμού εκπροσώπων στα σχολικά συμβούλια (άρθρο 107 Ν.4823/2021) .

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 1. Περί διεύρυνσης ωραρίου Σχολικών Καθαριστριών του Δήμου Χαλκιδέων.
 2. Περί συγκρότησης επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών εκποίησης ή εκμίσθωσης ή μίσθωσης πραγμάτων και ακινήτων (άρθρο 1 του Π.Δ. 270/1981) .
 3. Περί έκδοσης άδειας  παραγωγού. (Καρακωνσταντάκη Κρυσταλία) .
 4. Περί ορισμού ορκωτού ελεγκτή λογιστή για τον έλεγχο της χρήσης 2021 .
 5. Περί ανοίγματος και κλεισίματος δύο ανενεργών λογαριασμών της  ALFA BANK.
 6. Περί ανοίγματος λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος και μεταφορά πλεοναζόντων Ταμειακών Διαθεσίμων σε αυτόν.
 7. Περί έγκρισης 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού   οικ. έτους 2021 (υπ. αρ. 401/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής) .
 8. Περί έγκρισης 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού   οικ. έτους 2021 (υπ. αρ. 410/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 1. Περί παράτασης εκτέλεσης εργασιών για το έργο: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  ΟΔΟΥ Τ.Κ. ΛΟΥΚΙΣΙΩΝ.
 2. Περί παράτασης εκτέλεσης εργασιών για το έργο: Διαμόρφωση πλατείας Συγγρού  Δ.Κ. Δροσιάς  του Δήμου Χαλκιδέων 
 3. Περί έγκρισης τρόπου εκτέλεσης του έργου: Επικάλυψη αμπολών οδών Μακεδονίας, Κριεζώτου και Αθηνάς
 4. Περί έγκρισης τρόπου εκτέλεσης του έργου: Κατασκευή χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές  μονάδες.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ

 1. Περί έγκρισης απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης οχημάτων στην οδό Ζαγοριανού 27 στη Χαλκίδα (υπ. αρ. 7/21 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .
 2. Περί τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου Χαλκίδας στα Ο.Τ. 68 & 71 επί των οδών Αρεθούσης 32 και Μπαλαλαίων (Συνοικία Γ΄), μετά την απόφαση χαρακτηρισμού ως διατηρητέου του διώροφου κτιρίου της οδού Αρεθούσης 32 (υπ. αρ. 200/21 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .
 3. Περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ (υπ. αρ. 218/21 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .
 4. Περί απότμησης πεζοδρομίου επί της οδού Σκύρου 11 στη Χαλκίδα (υπ. αρ. 225/21 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ