Πολιτική

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ: Κατέθεσε προτάσεις στον Άδωνι Γεωργιάδη

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ: Κατέθεσε προτάσεις στον Άδωνι Γεωργιάδη
22 Ιανουαρίου 2022, 12:15
Για τον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο. 

Τις προτάσεις του για τον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο – Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη, κατέθεσε το Επιμελητήριο Εύβοιας (στη φωτό ο πρόεδρος Γιάννης Γεροντίτης), με επιστολή του στον Άδωνι Γεωργιάδη, Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων και στο Νικόλαο Παπαθανάση, Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Οι προτάσεις του Επιμελητηρίου Εύβοιας είναι οι εξής:

  1. Να συμπεριληφθούν και οι ατομικές επιχειρήσεις με ελάχιστο ύψος επενδυτικών σχεδίων τις 100.000 ευρώ.
  2. Να ενταχθούν και οι ξενοδοχειακές μονάδες - Ίδρυσης ή επέκτασης ξενοδοχειακών μονάδων τουλάχιστον τριών (3) αστέρων όπως ορίζει ο Ν. 4399/2016.
  3. Να ενταχθούν και οι επιχειρήσεις ενοικιαζομένων επιπλωμένων δωματίων – διαμερισμάτων, επιχειρήσεις ταξιδιωτικών γραφείων, επιχειρήσεις τουριστικών λεωφορείων.
  4. Το ποσοστό για την κατασκευή, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό κτιριακών εγκαταστάσεων, καθώς και ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτιρίων, και για κατασκευές για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία και στα εμποδιζόμενα άτομα, καθώς και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, το ποσοστό των δαπανών των κτιριακών να αυξηθεί από 45% σε 50% επί των συνολικών δαπανών και στο τουριστικό κλάδο από 60% σε 65% εξαιτίας των συνεχόμενων ανατιμήσεων των τιμών των οικοδομικών υλικών. Επιπλέον, εφόσον είναι εφικτό, να συμπεριληφθεί και η επιλεξιμότητας της δαπάνης αγοράς  οικοπέδου για την κατασκευή και εγκατάσταση με ποσοστό τουλάχιστον 10%.
  5. Τα Επενδυτικά σχέδια επιλέξιμου ύψους έως και 3.000.000 ευρώ, που υλοποιούνται μέσα στα όρια της κάθε Περιφέρειας, να υποβάλλονται στις Διευθύνσεις Αναπτυξιακού Προγραμματισμού των Περιφερειών της Χώρας, όπως ορίζει ο Ν. 4399/2016.
  6. Σε περιοχές με αυξημένη ανεργία και χαμηλό κατά κεφαλήν ΑΕΠ καθώς και περιοχές που παρουσιάζουν σημαντική μείωση πληθυσμού να υπάρξει πρόβλεψη για επιπλέον ποσοστό επιδότησης.
  7. Ο Έλεγχος των επενδυτικών σχεδίων άνω του ποσού των επτακοσίων χιλιάδων (700.000) ευρώ, προκειμένου για την πιστοποίηση του πενήντα τοις εκατό (50%) ή του εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου ή της ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, διενεργείται υποχρεωτικά σε έλεγχο από ορκωτό ελεγκτή - λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία. Αυτό έχει σαν συνέπεια ο επενδυτής να επιβαρύνεται με ένα επιπλέον μεγάλο έξοδο. Για το λόγο αυτό χρίζει άρσης της υποχρεωτικότητας.
  8. Να διευρυνθεί η προθεσμία υποβολής ενστάσεων σε είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες αντί δέκα (10) που ισχύει.
  9. Στον όρο «Προβληματική επιχείρηση» να υπάρξει διαφοροποίηση για τις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, εξαίρεση τουλάχιστον για την επόμενη τριετία, λόγω των επιπτώσεων από την πανδημία COVID-19.

 

ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ