Παιδεία

Σχολεία: 12.000 μαθητές θα επιβαρυνθούν τον Μάιο με υποχρεωτικές εξετάσεις σε Μαθηματικά και Γλώσσα

Σχολεία: 12.000 μαθητές θα επιβαρυνθούν τον Μάιο με υποχρεωτικές εξετάσεις σε Μαθηματικά και Γλώσσα
7 Μαρτίου 2022, 16:15
Η απόφαση δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Υποχρεωμένοι να λάβουν μέρος σε πιλοτικές εξετάσεις θα είναι φέτος τον Μάιο 6000 μαθητές-τριες Δημοτικού και 6000 μαθητές-τριες Γυμνασίου προκειμένου να διαπιστωθούν οι ικανότητές τους σε Μαθηματικά και Γλώσσα.

Σκοπός των εξετάσεων είναι η εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την πορεία υλοποίησης των Προγραμμάτων Σπουδών και τον βαθμό επίτευξης των προσδοκώμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων. Οι διαγωνιστικές αυτές εξετάσεις θα επαναλαμβάνονται ετησίως.

"Η περιοδική αποτύπωση των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων είναι προ-απαιτούμενο για τον εντοπισμό εκπαιδευτικών αναγκών, για την κατανόηση τυχόν προβλημάτων και, συνακόλουθα, την επίλυσή τους, με στόχο τη συνολική βελτίωση της εκπαίδευσης της χώρας μας" τόνισε μεταξύ άλλων η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως.

Οι μαθητές θα επιλεγούν από 600 διαφορετικά σχολεία ανά τη χώρα και θα λάβουν μέρος υποχρεωτικά σε εξετάσεις διάρκειας 2 ωρών.

Τα αποτελέσματα δεν θα συνεκτιμώνται στους βαθμούς των μαθητών. 

Για την ώρα δεν έχουν γίνει οι ανακοινώσεις σχετικά με τα 600 σχολεία, τα οποία θα λάβουν μέρος στο «πείραμα», ώστε και τα παιδιά να γνωρίζουν έγκαιρα ότι αναγκαστικά θα υποστούν τον Μάιο αυτή τη δύσκολη δοκιμασία. 

Η απόφαση για τη διενέργεια των εξετάσεων ήδη δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, όπου και προβλέπονται οι σχετικές λεπτομέρειες.

ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ