ΜΑΓΕΙΡΑ ζητάει η βιομηχανία τροφίμων Pot & Pan στην Αυλίδα

ΜΑΓΕΙΡΑ ζητάει η βιομηχανία τροφίμων Pot & Pan στην Αυλίδα
20 Φεβρουαρίου 2024, 11:10
A+ A-
Δείτε περισσότερες πληροφορίες και στείλτε άμεσα βιογραφικό. 

H βιομηχανία τροφίμων POT & PAN FOODSERVICE ΑΕ με έδρα την Αυλίδα ζητάει

ΜΑΓΕΙΡΑ

Προσόντα / προϋποθέσεις:

  • Δίπλωμα τουριστικής ή μαγειρικής σχολής.
  • Σχετική εμπειρία σε βιομηχανία τροφίμων θα εκτιμηθεί
  • Καλή γνώση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας στην κουζίνα σύμφωνα με τις πολιτικές και διαδικασίες HACCP με υπευθυνότητα για την τήρηση τους στην καθημερινή λειτουργία.

Παροχές:

  • Αποδοχές ανάλογες των προσόντων
  • Άριστο περιβάλλον εργασίας
  • Προοπτική εξέλιξης
  • Συνεχής εκπαίδευση

Αποστολή βιογραφικού στο email: hr@potpan.gr

 

Επιστροφή