Η εταιρεία

Εντυπη έκδοση: Αναγνωστικό κοινό

Εντυπη έκδοση: Αναγνωστικό κοινό
4 Δεκεμβρίου 2010, 20:17
Η έρευνα που διεξήγαγε η Bari Focus είναι διαφωτιστική για το είδος και την ηλικία των αναγνωστών της "Γνώμης".

Ισορροπία σε Χαλκίδα και…πέριξ

 Οσον αφορά στον τόπο κατοικίας, το 53, 5% των αναγνωστών μας κατοικεί στη Χαλκίδα, ενώ το 46,5% σε ημιαστικές ή αγροτικές περιοχές. Επομένως, η «Γνώμη» διαβάζεται τόσο στην πρωτεύουσα όσο και στα…πέριξ της, τη στιγμή που η δεύτερη εφημερίδα εμφανίζει ποσοστό μόλις 20% στις ημιαστικές περιοχές.

Αντρες-γυναίκες έχουν…γνώμη

Το 51% του ερευνώμενου πληθυσμού είναι άντρες και το 49% γυναίκες. Οι αναγνώστες της «Γνώμης» ακολουθούν αυτό το ποσοστό με αντρικές προτιμήσεις στο 53,5% και γυναικείες στο 46,5%. Μπορεί η μάχη των φύλλων να κρατεί καλά, αλλά όταν έρχεται η ώρα της ενημέρωσης, η «Γνώμη» κερδίζει τις προτιμήσεις αμφοτέρωθεν!

Για όλες τις ηλικίες

 Το 46% των αναγνωστών της «Γνώμης» ανήκει στην πιο παραγωγική ηλικία μεταξύ των 25 και 44 ετών. Το 20% είναι νέοι μεταξύ 13 και 24 ετών και το 34% κυμαίνεται μεταξύ 45 έως 70 ετών.

Στ’ αλώνια και τα σαλόνια

Καταπληκτική αναλογία εμφανίζουν οι αναγνώστες της "Γνώμης" σε σχέση με το σύνολο του πληθυσμού, όσον αφορά στο δείκτη του μορφωτικού επιπέδου. Από τον ερευνώμενο πληθυσμό της δημοσκόπησης, το 25% ανήκει στην ανώτερη/ ανώτατη μόρφωση, το 27,5% στη μέση και το 47,5% στην κατώτερη.

Προσέξτε τώρα τα ποσοστά των αναγνωστών μας: Το 25% από την ανώτερη/ ανώτατη μόρφωση, το 28% από τη μέση και το 47% από την κατώτερη. Τέλεια, δηλαδή,  αναλογία.

Η διεισδυτικότητα σε όλα τα μορφωτικά στρώματα με τέτοια ομοιομορφία είναι άθλος για μία εφημερίδα τοπικής εμβέλειας και οφείλεται σίγουρα στην πολυποίκιλη ύλη της.