Δρομολόγια Πλοίων

ΒΟΛΟΣ - ΣΠΟΡΑΔΕΣ - ΜΑΝΤΟΥΔΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ
 
 ΛΙΜΑΝΙ    ΑΦΙΞΗ       ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ  
 ΒΟΛΟΣ             9.00
 ΣΚΙΑΘΟΣ    11.45         12.15
 ΓΛΩΣΣΑ   12.45         13.15
 ΜΑΝΤΟΥΔΙ    14.45         15.45
 ΓΛΩΣΣΑ    17.15         17.45
 ΣΚΙΑΘΟΣ   18.15         18.45
 ΒΟΛΟΣ    21.30  ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ 

 

ΠΕΜΠΤΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ
 
 ΛΙΜΑΝΙ    ΑΦΙΞΗ       ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ  
 ΒΟΛΟΣ             9.00
 ΣΚΙΑΘΟΣ    11.45         12.15
 ΓΛΩΣΣΑ   12.45         13.15
 ΜΑΝΤΟΥΔΙ    14.45         15.45
 ΓΛΩΣΣΑ    17.15         17.45
 ΣΚΙΑΘΟΣ   18.15         18.45
 ΒΟΛΟΣ    21.30  ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ 

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ
 
 ΛΙΜΑΝΙ    ΑΦΙΞΗ       ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ  
 ΒΟΛΟΣ             8.15
 ΣΚΙΑΘΟΣ    11.00         11.30
 ΣΚΟΠΕΛΟΣ   12.45         13.15
 ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ   13.45         14.00
 ΜΑΝΤΟΥΔΙ    15.50         17.00
 ΓΛΩΣΣΑ    18.30         19.10
 ΣΚΙΑΘΟΣ   19.40         20.10
 ΒΟΛΟΣ    22.55  ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ 

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ
 
 ΛΙΜΑΝΙ    ΑΦΙΞΗ       ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ  
 ΒΟΛΟΣ           10.00
 ΣΚΙΑΘΟΣ    12.45         13.15
 ΓΛΩΣΣΑ   13.45         14.15
 ΜΑΝΤΟΥΔΙ   15.45         16.30
 ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ    18.20         18.45
 ΣΚΟΠΕΛΟΣ    19.15         19.45
 ΣΚΙΑΘΟΣ   21.00         21.15
 ΓΛΩΣΣΑ    21.45  ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ 

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ
 
 ΛΙΜΑΝΙ    ΑΦΙΞΗ       ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ  
 ΓΛΩΣΣΑ             6.30
 ΣΚΙΑΘΟΣ      7.00           7.15
 ΒΟΛΟΣ   10.00         11.00
 ΣΚΙΑΘΟΣ   13.45         14.00
 ΓΛΩΣΣΑ   14.30         15.00
 ΜΑΝΤΟΥΔΙ    16.30         17.15
 ΓΛΩΣΣΑ    18.45         19.15
 ΣΚΙΑΘΟΣ   19.45         20.15
 ΒΟΛΟΣ    23.00  ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ 

 

ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ
 
 ΛΙΜΑΝΙ    ΑΦΙΞΗ       ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ  
 ΒΟΛΟΣ             8.15
 ΣΚΙΑΘΟΣ    11.00         11.30
 ΣΚΟΠΕΛΟΣ   12.45         13.15
 ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ   13.45         14.00
 ΜΑΝΤΟΥΔΙ    15.50         17.00
 ΓΛΩΣΣΑ    18.30         19.10
 ΣΚΙΑΘΟΣ   19.40         20.10
 ΒΟΛΟΣ    22.55  ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ 

 

ΤΡΙΤΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ
 
 ΛΙΜΑΝΙ    ΑΦΙΞΗ       ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ  
 ΒΟΛΟΣ             8.15
 ΣΚΙΑΘΟΣ    11.00         11.30
 ΓΛΩΣΣΑ   12.00         12.30
 ΜΑΝΤΟΥΔΙ   14.00         15.00
 ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ    16.50         17.15
 ΣΚΟΠΕΛΟΣ    17.45         18.15
 ΣΚΙΑΘΟΣ   19.30         20.00
 ΒΟΛΟΣ    22.45  ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ 

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ
 
 ΛΙΜΑΝΙ    ΑΦΙΞΗ       ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ  
 ΒΟΛΟΣ             8.15
 ΣΚΙΑΘΟΣ    11.00         11.30
 ΓΛΩΣΣΑ   12.00         12.30
 ΜΑΝΤΟΥΔΙ   14.00         15.00
 ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ    16.50         17.15
 ΣΚΟΠΕΛΟΣ    17.45         18.15
 ΣΚΙΑΘΟΣ   19.30         20.00
 ΒΟΛΟΣ    22.45  ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ 

 

ΠΕΜΠΤΗ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ
 
 ΛΙΜΑΝΙ    ΑΦΙΞΗ       ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ  
 ΒΟΛΟΣ             8.15
 ΣΚΙΑΘΟΣ    11.00         11.30
 ΓΛΩΣΣΑ   12.00         12.30
 ΜΑΝΤΟΥΔΙ   14.00         15.00
 ΓΛΩΣΣΑ    16.30         17.00
 ΣΚΙΑΘΟΣ   17.30         18.00
 ΒΟΛΟΣ    20.45  ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ 

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ
 
 ΛΙΜΑΝΙ    ΑΦΙΞΗ       ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ  
 ΒΟΛΟΣ             8.15
 ΣΚΙΑΘΟΣ    11.00         11.30
 ΣΚΟΠΕΛΟΣ   12.45         13.15
 ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ   13.45         14.00
 ΜΑΝΤΟΥΔΙ    15.50         17.00
 ΓΛΩΣΣΑ    18.30         19.10
 ΣΚΙΑΘΟΣ   19.40         20.10
 ΒΟΛΟΣ    22.55  ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ 

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ
 
 ΛΙΜΑΝΙ    ΑΦΙΞΗ       ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ  
 ΒΟΛΟΣ           10.00
 ΣΚΙΑΘΟΣ    12.45         13.15
 ΓΛΩΣΣΑ   13.45         14.15
 ΜΑΝΤΟΥΔΙ   15.45         16.30
 ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ    18.20         18.45
 ΣΚΟΠΕΛΟΣ    19.15         19.45
 ΣΚΙΑΘΟΣ   21.00         21.15
 ΓΛΩΣΣΑ    21.45  ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ 

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ
 
 ΛΙΜΑΝΙ    ΑΦΙΞΗ       ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ  
 ΓΛΩΣΣΑ             6.30
 ΣΚΙΑΘΟΣ      7.00           7.15
 ΒΟΛΟΣ   10.00         11.00
 ΣΚΙΑΘΟΣ   13.45         14.00
 ΓΛΩΣΣΑ   14.30         15.00
 ΜΑΝΤΟΥΔΙ    16.30         17.15
 ΓΛΩΣΣΑ    18.45         19.15
 ΣΚΙΑΘΟΣ   19.45         20.15
 ΒΟΛΟΣ    23.00  ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ 

 

ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ
 
 ΛΙΜΑΝΙ    ΑΦΙΞΗ       ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ  
 ΒΟΛΟΣ             8.15
 ΣΚΙΑΘΟΣ    11.00         11.30
 ΣΚΟΠΕΛΟΣ   12.45         13.15
 ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ   13.45         14.00
 ΜΑΝΤΟΥΔΙ    15.50         17.00
 ΓΛΩΣΣΑ    18.30         19.10
 ΣΚΙΑΘΟΣ   19.40         20.10
 ΒΟΛΟΣ    22.55  ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ 

 

ΤΡΙΤΗ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ
 
 ΛΙΜΑΝΙ    ΑΦΙΞΗ       ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ  
 ΒΟΛΟΣ             8.15
 ΣΚΙΑΘΟΣ    11.00         11.30
 ΓΛΩΣΣΑ   12.00         12.30
 ΜΑΝΤΟΥΔΙ   14.00         15.00
 ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ    16.50         17.15
 ΣΚΟΠΕΛΟΣ    17.45         18.15
 ΣΚΙΑΘΟΣ   19.30         20.00
 ΒΟΛΟΣ    22.45  ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ 

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΙΟΥΝΙΟΥ
 
 ΛΙΜΑΝΙ    ΑΦΙΞΗ       ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ  
 ΒΟΛΟΣ             8.15
 ΣΚΙΑΘΟΣ    11.00         11.30
 ΓΛΩΣΣΑ   12.00         12.30
 ΜΑΝΤΟΥΔΙ   14.00         15.00
 ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ    16.50         17.15
 ΣΚΟΠΕΛΟΣ    17.45         18.15
 ΣΚΙΑΘΟΣ   19.30         20.00
 ΒΟΛΟΣ    22.45  ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ 

 

ΠΕΜΠΤΗ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ
 
 ΛΙΜΑΝΙ    ΑΦΙΞΗ       ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ  
 ΒΟΛΟΣ             8.15
 ΣΚΙΑΘΟΣ    11.00         11.30
 ΓΛΩΣΣΑ   12.00         12.30
 ΜΑΝΤΟΥΔΙ   14.00         15.00
 ΓΛΩΣΣΑ    16.30         17.00
 ΣΚΙΑΘΟΣ   17.30         18.00
 ΒΟΛΟΣ    20.45  ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ 

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ
 
 ΛΙΜΑΝΙ    ΑΦΙΞΗ       ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ  
 ΒΟΛΟΣ             8.15
 ΣΚΙΑΘΟΣ    11.00         11.30
 ΣΚΟΠΕΛΟΣ   12.45         13.15
 ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ   13.45         14.00
 ΜΑΝΤΟΥΔΙ    15.50         17.00
 ΓΛΩΣΣΑ    18.30         19.10
 ΣΚΙΑΘΟΣ   19.40         20.10
 ΒΟΛΟΣ    22.55  ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ 

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ
 
 ΛΙΜΑΝΙ    ΑΦΙΞΗ       ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ  
 ΒΟΛΟΣ           10.00
 ΣΚΙΑΘΟΣ    12.45         13.15
 ΓΛΩΣΣΑ   13.45         14.15
 ΜΑΝΤΟΥΔΙ   15.45         16.30
 ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ    18.20         18.45
 ΣΚΟΠΕΛΟΣ    19.15         19.45
 ΣΚΙΑΘΟΣ   21.00         21.15
 ΓΛΩΣΣΑ    21.45  ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ 

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ
 
 ΛΙΜΑΝΙ    ΑΦΙΞΗ       ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ  
 ΓΛΩΣΣΑ             6.30
 ΣΚΙΑΘΟΣ      7.00           7.15
 ΒΟΛΟΣ   10.00         11.00
 ΣΚΙΑΘΟΣ   13.45         14.00
 ΓΛΩΣΣΑ   14.30         15.00
 ΜΑΝΤΟΥΔΙ    16.30         17.15
 ΓΛΩΣΣΑ    18.45         19.15
 ΣΚΙΑΘΟΣ   19.45         20.15
 ΒΟΛΟΣ    23.00  ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ 

 

* Τηλέφωνο : 22410 - 77760.                 

* ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα δρομολόγια ενημερώνονται καθημερινά! Για οποιαδήποτε αλλαγή την ευθύνη φέρει αποκλειστικά η διοίκηση των μέσων μαζικής μεταφοράς.