Δρομολόγια Πλοίων

ΒΟΛΟΣ - ΣΠΟΡΑΔΕΣ - ΜΑΝΤΟΥΔΙ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
 
 ΛΙΜΑΝΙ    ΑΦΙΞΗ       ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ  
 ΓΛΩΣΣΑ             8.30
 ΣΚΙΑΘΟΣ      9.00           9.15
 ΜΑΝΤΟΥΔΙ   10.45         11.15
 ΓΛΩΣΣΑ    12.45         13.15
 ΣΚΙΑΘΟΣ   13.45         14.15
 ΒΟΛΟΣ    17.00  ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ 

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
 
 ΛΙΜΑΝΙ    ΑΦΙΞΗ       ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ  
 ΓΛΩΣΣΑ             8.30
 ΣΚΙΑΘΟΣ      9.00           9.15
 ΜΑΝΤΟΥΔΙ   10.45         11.15
 ΓΛΩΣΣΑ    12.45         13.15
 ΣΚΙΑΘΟΣ   13.45         14.15
 ΒΟΛΟΣ    17.00  ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ 

 

ΤΡΙΤΗ 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
 
 ΛΙΜΑΝΙ    ΑΦΙΞΗ       ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ  
 ΓΛΩΣΣΑ             8.30
 ΣΚΙΑΘΟΣ      9.00           9.15
 ΜΑΝΤΟΥΔΙ   10.45         11.15
 ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ    13.00         13.15
 ΜΑΝΤΟΥΔΙ    15.00         15.30
 ΣΚΙΑΘΟΣ   17.00         17.15
 ΓΛΩΣΣΑ    17.45  ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ 

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
 
 ΛΙΜΑΝΙ    ΑΦΙΞΗ       ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ  
 ΓΛΩΣΣΑ             8.30
 ΣΚΙΑΘΟΣ      9.00           9.15
 ΜΑΝΤΟΥΔΙ   10.45         11.15
 ΓΛΩΣΣΑ    12.45         13.15
 ΣΚΙΑΘΟΣ   13.45         14.15
 ΒΟΛΟΣ    17.00  ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ 

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
 
 ΛΙΜΑΝΙ    ΑΦΙΞΗ       ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ  
 ΓΛΩΣΣΑ             6.45
 ΣΚΙΑΘΟΣ      7.15           7.30
 ΜΑΝΤΟΥΔΙ     9.00           9.30
 ΑΓΝΩΝΤΑΣ    10.45         11.00
 ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ    11.45         12.00
 ΓΛΩΣΣΑ   13.15         13.30
 ΣΚΙΑΘΟΣ   14.00         14.30
 ΒΟΛΟΣ    17.15  ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ 

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
 
 ΛΙΜΑΝΙ    ΑΦΙΞΗ       ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ  
 ΓΛΩΣΣΑ             8.30
 ΣΚΙΑΘΟΣ      9.00           9.15
 ΜΑΝΤΟΥΔΙ   10.45         11.15
 ΓΛΩΣΣΑ    12.45         13.15
 ΣΚΙΑΘΟΣ   13.45         14.15
 ΒΟΛΟΣ    17.00  ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ 

 

ΤΡΙΤΗ 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
 
 ΛΙΜΑΝΙ    ΑΦΙΞΗ       ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ  
 ΓΛΩΣΣΑ             8.30
 ΣΚΙΑΘΟΣ      9.00           9.15
 ΜΑΝΤΟΥΔΙ   10.45         11.15
 ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ    13.00         13.15
 ΜΑΝΤΟΥΔΙ    15.00         15.30
 ΣΚΙΑΘΟΣ   17.00         17.15
 ΓΛΩΣΣΑ    17.45  ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ 

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
 
 ΛΙΜΑΝΙ    ΑΦΙΞΗ       ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ  
 ΓΛΩΣΣΑ             8.30
 ΣΚΙΑΘΟΣ      9.00           9.15
 ΜΑΝΤΟΥΔΙ   10.45         11.15
 ΓΛΩΣΣΑ    12.45         13.15
 ΣΚΙΑΘΟΣ   13.45         14.15
 ΒΟΛΟΣ    17.00  ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ 

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
 
 ΛΙΜΑΝΙ    ΑΦΙΞΗ       ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ  
 ΓΛΩΣΣΑ             6.45
 ΣΚΙΑΘΟΣ      7.15           7.30
 ΜΑΝΤΟΥΔΙ     9.00           9.30
 ΑΓΝΩΝΤΑΣ    10.45         11.00
 ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ    11.45         12.00
 ΓΛΩΣΣΑ   13.15         13.30
 ΣΚΙΑΘΟΣ   14.00         14.30
 ΒΟΛΟΣ    17.15  ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ 

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
 
 ΛΙΜΑΝΙ    ΑΦΙΞΗ       ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ  
 ΓΛΩΣΣΑ             8.30
 ΣΚΙΑΘΟΣ      9.00           9.15
 ΜΑΝΤΟΥΔΙ   10.45         11.15
 ΓΛΩΣΣΑ    12.45         13.15
 ΣΚΙΑΘΟΣ   13.45         14.15
 ΒΟΛΟΣ    17.00  ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ 

 

ΤΡΙΤΗ 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
 
 ΛΙΜΑΝΙ    ΑΦΙΞΗ       ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ  
 ΓΛΩΣΣΑ             8.30
 ΣΚΙΑΘΟΣ      9.00           9.15
 ΜΑΝΤΟΥΔΙ   10.45         11.15
 ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ    13.00         13.15
 ΜΑΝΤΟΥΔΙ    15.00         15.30
 ΣΚΙΑΘΟΣ   17.00         17.15
 ΓΛΩΣΣΑ    17.45  ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ 

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
 
 ΛΙΜΑΝΙ    ΑΦΙΞΗ       ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ  
 ΓΛΩΣΣΑ             8.30
 ΣΚΙΑΘΟΣ      9.00           9.15
 ΜΑΝΤΟΥΔΙ   10.45         11.15
 ΓΛΩΣΣΑ    12.45         13.15
 ΣΚΙΑΘΟΣ   13.45         14.15
 ΒΟΛΟΣ    17.00  ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
 
 ΛΙΜΑΝΙ    ΑΦΙΞΗ       ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ  
 ΓΛΩΣΣΑ             6.45
 ΣΚΙΑΘΟΣ      7.15           7.30
 ΜΑΝΤΟΥΔΙ     9.00           9.30
 ΑΓΝΩΝΤΑΣ    10.45         11.00
 ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ    11.45         12.00
 ΓΛΩΣΣΑ   13.15         13.30
 ΣΚΙΑΘΟΣ   14.00         14.30
 ΒΟΛΟΣ    17.15  ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ 

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
 
 ΛΙΜΑΝΙ    ΑΦΙΞΗ       ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ  
 ΓΛΩΣΣΑ             8.30
 ΣΚΙΑΘΟΣ      9.00           9.15
 ΜΑΝΤΟΥΔΙ   10.45         11.15
 ΓΛΩΣΣΑ    12.45         13.15
 ΣΚΙΑΘΟΣ   13.45         14.15
 ΒΟΛΟΣ    17.00  ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ 

 

ΤΡΙΤΗ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
 
 ΛΙΜΑΝΙ    ΑΦΙΞΗ       ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ  
 ΓΛΩΣΣΑ             8.30
 ΣΚΙΑΘΟΣ      9.00           9.15
 ΜΑΝΤΟΥΔΙ   10.45         11.15
 ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ    13.00         13.15
 ΜΑΝΤΟΥΔΙ    15.00         15.30
 ΣΚΙΑΘΟΣ   17.00         17.15
 ΓΛΩΣΣΑ    17.45  ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ 

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
 
 ΛΙΜΑΝΙ    ΑΦΙΞΗ       ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ  
 ΓΛΩΣΣΑ             8.30
 ΣΚΙΑΘΟΣ      9.00           9.15
 ΜΑΝΤΟΥΔΙ   10.45         11.15
 ΓΛΩΣΣΑ    12.45         13.15
 ΣΚΙΑΘΟΣ   13.45         14.15
 ΒΟΛΟΣ    17.00  ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
 
 ΛΙΜΑΝΙ    ΑΦΙΞΗ       ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ  
 ΓΛΩΣΣΑ             6.45
 ΣΚΙΑΘΟΣ      7.15           7.30
 ΜΑΝΤΟΥΔΙ     9.00           9.30
 ΑΓΝΩΝΤΑΣ    10.45         11.00
 ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ    11.45         12.00
 ΓΛΩΣΣΑ   13.15         13.30
 ΣΚΙΑΘΟΣ   14.00         14.30
 ΒΟΛΟΣ    17.15  ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ 

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
 
 ΛΙΜΑΝΙ    ΑΦΙΞΗ       ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ  
 ΓΛΩΣΣΑ             8.30
 ΣΚΙΑΘΟΣ      9.00           9.15
 ΜΑΝΤΟΥΔΙ   10.45         11.15
 ΓΛΩΣΣΑ    12.45         13.15
 ΣΚΙΑΘΟΣ   13.45         14.15
 ΒΟΛΟΣ    17.00  ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ 

 

ΤΡΙΤΗ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
 
 ΛΙΜΑΝΙ    ΑΦΙΞΗ       ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ  
 ΓΛΩΣΣΑ             8.30
 ΣΚΙΑΘΟΣ      9.00           9.15
 ΜΑΝΤΟΥΔΙ   10.45         11.15
 ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ    13.00         13.15
 ΜΑΝΤΟΥΔΙ    15.00         15.30
 ΣΚΙΑΘΟΣ   17.00         17.15
 ΓΛΩΣΣΑ    17.45  ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ 

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
 
 ΛΙΜΑΝΙ    ΑΦΙΞΗ       ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ  
 ΓΛΩΣΣΑ             8.30
 ΣΚΙΑΘΟΣ      9.00           9.15
 ΜΑΝΤΟΥΔΙ   10.45         11.15
 ΓΛΩΣΣΑ    12.45         13.15
 ΣΚΙΑΘΟΣ   13.45         14.15
 ΒΟΛΟΣ    17.00  ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ 

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
 
 ΛΙΜΑΝΙ    ΑΦΙΞΗ       ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ  
 ΓΛΩΣΣΑ             6.45
 ΣΚΙΑΘΟΣ      7.15           7.30
 ΜΑΝΤΟΥΔΙ     9.00           9.30
 ΑΓΝΩΝΤΑΣ    10.45         11.00
 ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ    11.45         12.00
 ΓΛΩΣΣΑ   13.15         13.30
 ΣΚΙΑΘΟΣ   14.00         14.30
 ΒΟΛΟΣ    17.15  ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ 

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
 
 ΛΙΜΑΝΙ    ΑΦΙΞΗ       ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ  
 ΓΛΩΣΣΑ             8.30
 ΣΚΙΑΘΟΣ      9.00           9.15
 ΜΑΝΤΟΥΔΙ   10.45         11.15
 ΓΛΩΣΣΑ    12.45         13.15
 ΣΚΙΑΘΟΣ   13.45         14.15
 ΒΟΛΟΣ    17.00  ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ 

 

ΤΡΙΤΗ 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
 
 ΛΙΜΑΝΙ    ΑΦΙΞΗ       ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ  
 ΓΛΩΣΣΑ             8.30
 ΣΚΙΑΘΟΣ      9.00           9.15
 ΜΑΝΤΟΥΔΙ   10.45         11.15
 ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ    13.00         13.15
 ΜΑΝΤΟΥΔΙ    15.00         15.30
 ΣΚΙΑΘΟΣ   17.00         17.15
 ΓΛΩΣΣΑ    17.45  ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ 

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
 
 ΛΙΜΑΝΙ    ΑΦΙΞΗ       ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ  
 ΓΛΩΣΣΑ             8.30
 ΣΚΙΑΘΟΣ      9.00           9.15
 ΜΑΝΤΟΥΔΙ   10.45         11.15
 ΓΛΩΣΣΑ    12.45         13.15
 ΣΚΙΑΘΟΣ   13.45         14.15
 ΒΟΛΟΣ    17.00  ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ 

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
 
 ΛΙΜΑΝΙ    ΑΦΙΞΗ       ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ  
 ΓΛΩΣΣΑ             6.45
 ΣΚΙΑΘΟΣ      7.15           7.30
 ΜΑΝΤΟΥΔΙ     9.00           9.30
 ΑΓΝΩΝΤΑΣ    10.45         11.00
 ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ    11.45         12.00
 ΓΛΩΣΣΑ   13.15         13.30
 ΣΚΙΑΘΟΣ   14.00         14.30
 ΒΟΛΟΣ    17.15  ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ 

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
 
 ΛΙΜΑΝΙ    ΑΦΙΞΗ       ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ  
 ΓΛΩΣΣΑ             8.30
 ΣΚΙΑΘΟΣ      9.00           9.15
 ΜΑΝΤΟΥΔΙ   10.45         11.15
 ΓΛΩΣΣΑ    12.45         13.15
 ΣΚΙΑΘΟΣ   13.45         14.15
 ΒΟΛΟΣ    17.00  ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ 

 

ΤΡΙΤΗ 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
 
 ΛΙΜΑΝΙ    ΑΦΙΞΗ       ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ  
 ΓΛΩΣΣΑ             8.30
 ΣΚΙΑΘΟΣ      9.00           9.15
 ΜΑΝΤΟΥΔΙ   10.45         11.15
 ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ    13.00         13.15
 ΜΑΝΤΟΥΔΙ    15.00         15.30
 ΣΚΙΑΘΟΣ   17.00         17.15
 ΓΛΩΣΣΑ    17.45  ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ 

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
 
 ΛΙΜΑΝΙ    ΑΦΙΞΗ       ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ  
 ΓΛΩΣΣΑ             8.30
 ΣΚΙΑΘΟΣ      9.00           9.15
 ΜΑΝΤΟΥΔΙ   10.45         11.15
 ΓΛΩΣΣΑ    12.45         13.15
 ΣΚΙΑΘΟΣ   13.45         14.15
 ΒΟΛΟΣ    17.00  ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ 

 

* Τηλέφωνο : 22410 - 77760.                 

* ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα δρομολόγια ενημερώνονται καθημερινά! Για οποιαδήποτε αλλαγή την ευθύνη φέρει αποκλειστικά η διοίκηση των μέσων μαζικής μεταφοράς.