Εργατικά

Ζητούν 348 Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης

Ζητούν 348 Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης
19 Ιουνίου 2017, 08:00
Λήγει η προσθεσμία

Λήγει στις 20 Ιουνίου η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ανακατάταξης 157 Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης Ειδικών ∆υνάμεων και 191 ΟΒΑ στα λοιπά Όπλα και Σώματα του Στρατού Ξηράς, για περίοδο 2 ετών και µε δυνατότητα παρατάσεως ενός ακόμη έτους.

 

Οι προϋποθέσεις  συμμετοχής σύμφωνα με την προκήρυξη, είναι:

• Να μην έχουν παρέλθει τρία έτη από την ημερομηνία οριστικής απόλυσης τους από τις Ένοπλες Δυνάμεις.

• Να μην έχουν συμπληρώσει το 28ο έτος της ηλικίας τους, σύμφωνα με τις εκάστοτε διατάξεις της στρατολογικής νομοθεσίας (δηλ. γεννημένοι από 1ης/1/1990 και μεταγενέστερα).

• Να έχουν σωματική ικανότητα κατηγορίας πρώτης ή δεύτερης, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για την εξέταση της σωματικής ικανότητας των στρατευσίμων.

• Να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1.60 μ.

 

Ο φάκελος των δικαιολογητικών τους θα πρέπει να περιλαμβάνει: αίτηση- υπεύθυνη δήλωση και φωτοαντίγραφο του στρατιωτικού ή αστυνομικού δελτίου ταυτότητας τους.

 

Για όσους ακόμη υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις, χρειάζεται και βεβαίωση της Μονάδας, από την οποία να προκύπτει ότι δεν έχει κινηθεί διαδικασία έκπτωσης ή υποβιβασμού τους. Χρειάζεται επίσης αιτιολογημένη πρόταση καταλληλότητας του διοικητή της Μονάδας.

 

Τα δικαιολογητικά κατατίθενται από τους εφέδρους στις Στρατολογικές Υπηρεσίες στις οποίες υπάγονται και από τους οπλίτες στις Μονάδες που υπηρετούν.

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν µέσω της ιστοσελίδας του ΓΕΣ (www.army.gr) καθώς και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ όπου έχουν αναρτηθεί οι διαταγές ανακατάταξης για τους ΟΒΑ των Ειδικών Δυνάμεων και των λοιπών Όπλων – Σωμάτων, με ΑΔΑ:6ΕΥ16-930 και ΑΔΑ:6ΘΘΚ6-6ΞΡ αντίστοιχα.

ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το ξενοδοχείο Amaronda Resort

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το ξενοδοχείο Amaronda Resort
Εργατικά
[21/06/2018 - 08:17]

Για την επαναπρόσληψη τριών απολυμένων εργαζομένων. ...περισσότερα

ΕΥΒΟΙΑ: Πρώτη δύναμη η ΔΗΣΥ στις εκλογές της ΑΔΕΔΥ

ΕΥΒΟΙΑ: Πρώτη δύναμη η ΔΗΣΥ στις εκλογές της ΑΔΕΔΥ
Εργατικά
[20/06/2018 - 08:50]

Διαβάστε όλα τα ονόματα των εκλεγέντων στο Νομαρχιακό Τμήμα της ΑΔΕΔΥ. ...περισσότερα

Κινητοποίηση των συμβασιούχων καθαριότητας του Δήμου Χαλκιδέων έξω από τα Δικαστήρια

Κινητοποίηση των συμβασιούχων καθαριότητας του Δήμου Χαλκιδέων έξω από τα Δικαστήρια
Εργατικά
[20/06/2018 - 07:47]

Καλούν όλα τα σωματεία και τους φορείς της πόλης να τους συμπαρασταθούν.   ...περισσότερα