Τα νέα της Αγοράς

Περισσότερες οι ιδρύσεις από τις διαγραφές επιχειρήσεων

Περισσότερες οι ιδρύσεις από τις διαγραφές επιχειρήσεων
11 Φεβρουαρίου 2018, 18:08
Σύμφωνα με στοιχεία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου

Ισχυρό προβάδισμα στις ιδρύσεις επιχειρήσεων και κατακόρυφη μείωση των διαγραφών καταγράφηκε τον πρώτο μήνα του 2018 έναντι του αντίστοιχου του 2017.

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που προέρχονται από τη βάση δεδομένων του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ), από 1/1/2018 έως 31/1/2018 ιδρύθηκαν 2.423 επιχειρήσεις και διαγράφηκαν 1.654.

 

Η βελτίωση σε σχέση με το αντίστοιχο εξεταζόμενο διάστημα είναι αξιοσημείωτη, αφού οι ιδρύσεις είναι κατά 20,8% περισσότερες, ενώ οι διαγραφές υποχωρούν κατά 47,7%.

 

Ανά εταιρική μορφή, προκύπτει αύξηση κατά 40% στις ιδρύσεις Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Επιχειρήσεων (ΙΚΕ), ενώ καλύτερο είναι το φετινό ισοζύγιο για τις Ανώνυμες Εταιρείες.

 

Αμετάβλητες είναι οι συστάσεις ΕΠΕ, αλλά κατά πολύ λιγότερες οι διαγραφές τους. Θετικό είναι το ισοζύγιο για τις Ομόρρυθμες και τις Ετερόρρυθμες Εταιρείες, ενώ αναφορικά με τις ατομικές, αν και τα δεδομένα είναι ακόμη αρνητικά αφού υπερτερούν οι διαγραφές, η ψαλίδα κλείνει. 

 

ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ