Μετά τη συνολική επαναλειτουργία της οικονομίας (εμπόριο, εστίαση κλπ), θα ξαναζήσουμε νέο lockdown;

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ