Είστε υπέρ του διαχωρισμού Κράτους-Εκκλησίας;
Ναι.
Οχι.
Δεν με απασχολεί το θέμα/ Δεν έχω άποψη.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ