Στις επόμενες εθνικές εκλογές, τι ποσοστό πιστεύετε ότι θα πάρει το ΠΑΣΟΚ;

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ