Ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα του Δήμου Χαλκιδέων;
Η καθημερινότητα.
Η ανάπτυξη του τουρισμού.
Η οργάνωση του δήμου.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ