Με άριστα το 10, τι βαθμό βάζετε στην κυβέρνηση αναφορικά με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού σε όλα τα επίπεδα (υγεία, οικονομία, εργασιακά κλπ);

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ