Πού οφείλονται κατά κύριο λόγο οι πυρκαγιές που κατέκαψαν την Εύβοια και πολλά μέρη της Ελλάδας;

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ