Πιστεύετε ότι από οικονομικής άποψης ο ερχόμενος χειμώνας θα είναι ο χειρότερος των τελευταίων ετών;

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ