Πιστεύετε ότι πρέπει να καταργηθούν οι πανελλήνιες εξετάσεις;
Ναι.
Οχι.
Δεν ξέρω...

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ