Πιστεύετε ότι οι δήμοι και η Περιφέρεια έχουν ευθύνη για τις καταστροφές από τον τυφώνα Ζορμπά στην Εύβοια;
Ναι και οι δύο.
Μόνο οι δήμοι.
Μόνο η Περιφέρεια.
Κανένας από τους δύο.
Δεν ξέρω/ Δεν απαντώ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ