Εργατικά

Η εταιρία ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ Α.Ε ζητά υπάλληλο

Η εταιρία ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ Α.Ε ζητά υπάλληλο
8 Φεβρουαρίου 2019, 10:20
Διαβάστε για ποια θέση και στείλτε το βιογραφικό σας

Η εταιρία ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΑΕ -ηγέτιδα στο χώρο Φύλαξης και Διαχείρισης Αρχείου- επιθυμεί να εντάξει άμεσα στο δυναμικό της για πλήρη απασχόληση στην αποθήκη της στο Σχηματάρι:

ΕΡΓΑΤΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ : WA_OPS/02.19


Ο υπάλληλος αποθήκης έχει την ευθύνη παρακολούθησης και υλοποίησης σωστά και έγκαιρα όλων των αποθηκευτικών εργασιών. Λειτουργεί καθημερινά σε άμεση συνεργασία με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Εταιρίας. Αναφέρεται στον Προϊστάμενο Αποθήκης.

Αρμοδιότητες της θέσης αποτελούν:

Η εκτέλεση κινήσεων εντός αποθήκης
Η συμμόρφωση με τις διαδικασίες, που αφορούν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και την ασφάλεια της πληροφορίας
Η σωστή χρήση του εξοπλισμού και των μέσων, που απαιτούνται για την εκτέλεση της εργασίας του
Η ενημέρωση υπευθύνου σε περίπτωση εντοπισμού προβλήματος/διορθωτικών ενεργειών

Η θέση απαιτεί ικανότητα χειρωνακτικής ανύψωσης ελαφρού φορτίου, δεξιότητες στην οργάνωση, εχεμύθεια και ομαδικότητα.

Απαραίτητα Προσόντα:

Απόφοιτος ΛΥΚΕΙΟΥ/ ΙΕΚ / ΤΕΙ
Προϋπηρεσία 2-5 έτη (εμπειρία σε picking, θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν)
Καλή γνώση Η/Υ
Κάτοχος ΙΧ αυτοκινήτου
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
Υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα

Η εταιρεία προσφέρει:

Πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων
Ιδιωτική ασφάλιση
Εργασία σε ένα δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
Συνεχής εκπαίδευση & επιμόρφωση
Δυνατότητες εξέλιξης

Θα δοθεί προτεραιότητα σε άτομα που κατοικούν στην περιοχή του Σχηματαρίου και τις γύρω περιοχές.

Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν το βιογραφικό τους σημείωμα και αναγραφή στο θέμα τον κωδικό της θέσης στο email : hr@archeiothiki.gr

ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ