Εργατικά

H εταιρία POT & PAN FOOD SERVICES ζητά προσωπικό

H εταιρία POT & PAN FOOD SERVICES ζητά προσωπικό
12 Ιουνίου 2019, 16:01
Δείτε τις ειδικότητες και στείλτε άμεσα το βιογραφικό σας. 

Η εταιρία Pot & Pan Foodservice  με έδρα την Βοιωτία επιθυμεί να προσλάβει:

1)  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον δέκα ετών σε ανάλογη θέση Μηχαν/νου Λογιστηρίου Ανώνυμης Εταιρείας.
 • Άριστη γνώση του λογιστικού κυκλώματος.
 • Εμπειρία σε λογισμικά προγράμματα ERP.
 • Πολύ καλή έως και άριστη  γνώση της αγγλικής γλώσσας.
 • Οργανωτικές και επικοινωνιακές ικανότητες, υπευθυνότητα.

2)  ΛΟΓΙΣΤΗ

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Απόφοιτος Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι  Οικονομικής Σχολής.
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε ετών σε ανάλογη θέση Μηχαν/νου Λογιστηρίου Ανώνυμης Εταιρείας.
 • Άριστη γνώση του λογιστικού κυκλώματος.
 • Εμπειρία σε λογισμικά προγράμματα ERP.
 • Άριστος χειρισμός  H/ Υ και προγραμμάτων Microsoft Office.
 • Επικοινωνιακές ικανότητες ,υπευθυνότητα.

Αποστολή βιογραφικού στο email:  a.vourdanos@potpan.gr