Πολιτική

ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ: Ζητάει να οριστούν εκπρόσωποι στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας

ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ: Ζητάει να οριστούν εκπρόσωποι στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας
20 Οκτωβρίου 2019, 12:47
Από τους φορείς των παραγωγικών τάξεων.

Με επιστολή του προς τους Φορείς των παραγωγικών τάξεων του Δήμου, ο Δήμος Κύμης –Αλιβερίου ζητάει να ορίσουν τον εκπρόσωπο του  με τον αναπληρωτή του , καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας  μαζί τους, για την στελέχωση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας αποτελείται: 

α) το δήμαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας ή δημοτικό ή κοινοτικό σύμβουλο, που ορίζεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, ως πρόεδρο,

β) εκπρόσωπο της ένωσης γονέων των μαθητών,

γ) ένα διευθυντή σχολείου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ο οποίος ορίζεται από τον προϊστάμενο της διεύθυνσης ή του γραφείου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης,

δ) ένα διευθυντή σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπου υπάρχει, που ορίζεται από τον προϊστάμενο της διεύθυνσης ή του γραφείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,

ε) εκπροσώπους των παραγωγικών τάξεων, όπου υπάρχουν, που ορίζονται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου των οποίων ο αριθμός δεν μπορεί να υπερβεί τους δύο,

στ) από έναν εκπρόσωπο των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εκπαιδευτικών, αν υπάρχει.