Πολιτική

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο
26 Μαρτίου 2011, 17:00
Την Δευτέρα στη Λαμία, με 18 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Εισηγητής σε αρκετά ο Θανάσης Μπουραντάς.

Στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημ. Συμβουλίου Λαμίας (Αινιάνων 8) συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο,την Δευτέρα 28 Μαρτίου, με 18 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Αναλυτικά τα θέματα και οι εισηγητές είναι τα εξής:

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση Πρακτικών Περιφερειακού Συμβουλίου 2 / 24-2-2011.

ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση σχεδίου Κανονισμού Λειτουργίας Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
Εισηγητής: : Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Μπουραντάς Αθανάσιος (φωτό).

ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση σχεδίου Κανονισμού Λειτουργίας Επιτροπής Περιβάλλοντος και
Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Μπέτσιος Νικόλαος.

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2011, Πίνακα έκδοσης Χ.Ε.Π., και του
συνοπτικού τριετή Π/Υ 2011-2012-2013.
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Μπουραντάς Αθανάσιος.

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση απαλλοτριώσεων για την κατασκευή του έργου: «ΟΔΟΣ ΒΑΡΒΑΡΙΑΔΑ – ΑΓΡΑΦΑ – Ν.Α. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ».
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Καραμπάς Βασίλης.

ΘΕΜΑ 6ο : Ορισμός Εκπροσώπων του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας στην Επιτροπή Διαχείρισης του Τοπικού Προγράμματος Leader της «Τριχωνίδα Α.Ε.».
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Καραμπάς Βασίλης.

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση στελέχωσης της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της
προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και Δήμου Δωρίδας για την υλοποίηση της πράξης «Αποχέτευση και επεξεργασία λυμάτων οικισμών περιοχής Μόρνου Δήμου Λιδωρικίου.
Εισηγητής: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Γαζή Γιώτα.

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση Αντικατάστασης μελών Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου « Μελέτη για τη ζύμωση του φυσικά ώριμου ελαιοκάρπου ποικιλίας Κονσερβολιά σε άλμη χαμηλής περιεκτικότητας και συντήρηση του τελικού προϊόντος με καινοτόμες μεθόδους».
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής, κ.Τσελάς Σταύρος.

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση Αντικατάστασης μελών Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου «Στήριξη του κελυφωτού φιστικιού Φθιώτιδας μέσα από μια ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του μύκητα Camarosporium και του προβλήματος των μυκοτοξινών».
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής, κ.Τσελάς Σταύρος.

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση Αντικατάστασης μελών Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου «Καταγραφή της ενδημικής σπάνιας και κινδυνεύουσας χλωρίδας της Οίτης.                                                                                                 Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής, κ.Τσελάς Σταύρος.

ΘΕΜΑ 11ο : Ορισμός Εκπροσώπων του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας για την Συγκρότηση της Επιτροπής του άρθρου 68 του Π.Δ 30/1996.
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού,
Περιβάλλοντος και Υποδομών κ. Τσάμπρας Γεώργιος.

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου και με σύμβαση έργου ενός έτους.
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού,
Περιβάλλοντος και Υποδομών κ. Τσάμπρας Γεώργιος.

ΘΕΜΑ 13ο : Ορισμός Εκπροσώπων του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας στο Δ.Σ. του Φο.ΔΣΑ Λοκρίδας.
Εισηγητής: Ο Δήμαρχος Λοκρών κ. Λιόλιος Νικόλαος.

ΘΕΜΑ 14ο : Ορισμός Εκπροσώπων του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας για την τροποποίηση απόφασης η οποία αφορά τη σύσταση Πειθαρχικού Συμβουλίου του Π.Δ.170/2003.
Εισηγητής: Η Προϊσταμένη της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Φθιώτιδας κ. Σταματάκη Ελένη.

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση ανάθεσης έργου πληρωμής επιδόματος νεφροπαθών και
μεταμοσχευμένων.
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας, κ.
Δημόπουλος Γεώργιος.

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας λόγω κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Π.Ε. Εύβοιας.
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας, κ.
Δημόπουλος Γεώργιος.

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Στυλίδας και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την υλοποίηση της πράξης: «Διαχείριση λυμάτων ευρύτερης παραλιακής ζώνης Καραβομύλου–Ραχών.                    Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών κ. Τσάμπρας Γεώργιος.

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση μετακινήσεων εκτός έδρας Νομού του κ. Περιφερειάρχη των
Αντιπεριφερειαρχών και των Π. Συμβούλων από 25/2/2011 μέχρι σήμερα.

ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ: Επίσκεψη του Θανάση Ζεμπίλη στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Παραγωγών Σύκων

ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ: Επίσκεψη του Θανάση Ζεμπίλη στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Παραγωγών Σύκων
Πολιτική
[27/11/2021 - 18:18]

Οι συκεώνες θα αποζημιωθούν με το συνολικό ποσό των 3.100.000 ευρώ μέσω των  προγραμμάτων de minimis. ...περισσότερα