Αγγελίες

Εταιρία με έδρα τα Οινόφυτα ζητάει προσωπικό

17 Μαΐου 2021, 14:30

Εταιρία με έδρα τα Οινόφυτα ζητάει:

  1. ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
  • Πτυχιούχος Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης ή Μηχανικός Περιβάλλοντος.
  • Ηλικία έως 30 ετών.
  • ¶ριστη γνώση Αγγλικών και Η/Υ.

Επιθυμητή  η εμπειρία στην επιτήρηση  και την εφαρμογή των συστημάτων διαχείρισης του ποιοτικού ελέγχου.

  1. ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΒΑΡΔΙΑΣ
  • Πτυχιούχο συντηρητή Γ’ τάξης, με ελάχιστη βιομηχανική εμπειρία 3 ετών.

Επιθυμητή γνώση χειρισμού εργαλειομηχανών, υδραυλικών και πνευματικών συστημάτων, κοπής οξυγόνου και ηλεκτροσυγκόλλησης

Ωράριο: Δύο δυνατότητες ωραρίου (4 βάρδιες ή  μόνο πρωινή βάρδια) ανάλογα με τις ανάγκες.

Ανάγκες θέσης: Κάλυψη των αναγκών συντήρησης του εργοστασίου και συμμετοχή στα έργα κατασκευών του τμήματος συντήρησης.

Η θέση αναφέρεται στον εργοδηγό συντήρησης.

Αποστολή βιογραφικών στο email: a.manias@aluman.gr

 

 

 

 

 

 

ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Εταιρία ηλεκτροβιομηχανικών εγκαταστάσεων ζητάει υπαλλήλους

Εταιρία ηλεκτροβιομηχανικών εγκαταστάσεων ζητάει υπαλλήλους
Αγγελίες
[10/06/2021 - 14:10]

Δείτε για ποια θέση και επικοινωνήστε άμεσα ...περισσότερα

Η ΑΡΜΟΣ Προκατασκευές στα Οινόφυτα ζητάει προσωπικό παραγωγής

Η ΑΡΜΟΣ Προκατασκευές στα Οινόφυτα ζητάει προσωπικό παραγωγής
Αγγελίες
[09/06/2021 - 10:47]

Δείτε τις ειδικότητες και στείλτε βιογραφικό.  ...περισσότερα

Εταιρία τροφίμων στα Οινόφυτα ζητάει προσωπικό

Εταιρία τροφίμων στα Οινόφυτα ζητάει προσωπικό
Αγγελίες
[09/06/2021 - 08:08]

Δείτε τις ειδικότητες και στείλτε βιογραφικό.  ...περισσότερα

Η εταιρία Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗΣ ΜΟΝ. ΑΕΒΕ ζητάει υπαλλήλους

Η εταιρία Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗΣ ΜΟΝ. ΑΕΒΕ ζητάει υπαλλήλους
Αγγελίες
[06/06/2021 - 11:33]

Δείτε ποια θέση αφορά και επικοινωνήστε άμεσα ...περισσότερα

Η ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε. με έδρα το Σχηματάρι ζητάει προσωπικό

Η ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε. με έδρα το Σχηματάρι ζητάει προσωπικό
Αγγελίες
[05/06/2021 - 09:00]

Δείτε την ειδικότητα και στείλτε βιογραφικό.    ...περισσότερα

Η εταιρία ΝΕΤ FOOD CAFE ζητάει υπαλλήλους

Η εταιρία ΝΕΤ FOOD CAFE ζητάει υπαλλήλους
Αγγελίες
[03/06/2021 - 09:20]

Δείτε τις ειδικότητες και στείλτε βιογραφικό.  ...περισσότερα

Βιοτεχνία στα Οινόφυτα ζητάει προσωπικό

Βιοτεχνία στα Οινόφυτα ζητάει προσωπικό
Αγγελίες
[02/06/2021 - 14:10]

Δείτε περισσότερες λεπτομέρειες.  ...περισσότερα

H βιομηχανία FLEXIA στον Αυλώνα ζητάει προσωπικό

H βιομηχανία FLEXIA στον Αυλώνα ζητάει προσωπικό
Αγγελίες
[02/06/2021 - 11:03]

Δείτε τις ειδικότητες και στείλτε βιογραφικό.  ...περισσότερα