Οικονομία

Πρόγραμμα επιδότησης για την εγκατάσταση νέων γεωργών

Πρόγραμμα επιδότησης για την εγκατάσταση νέων γεωργών
19 Νοεμβρίου 2021, 16:15
Προσοχή γιατί λήγει σύντομα η προθεσμία για τις αιτήσεις.

Δημοσιεύτηκε η 3η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης προς ένταξη στο υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας κατά τη μεταβατική περίοδο 2021 και 2022.

Στόχος του προγράμματος ενισχύσεων νέων γεωργών είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων μέσω της ηλικιακής ανανέωσης και της δημιουργίας επιχειρηματιών γεωργών που με το πέρας της στήριξης θα διαθέτουν κατάλληλα εφόδια και βιώσιμες εκμεταλλεύσεις.

Το υπομέτρο 6.1 συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης «Ε.Γ.Τ.Α.Α.») και το Ελληνικό Δημόσιο. Ο προϋπολογισμός της δημόσιας δαπάνης για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ανέρχεται στο ποσό των 37.900.000 ευρώ.

Ως περίοδος υποβολής αιτήσεων στήριξης ορίζεται η περίοδος από 12 Νοεμβρίου έως και 14 Δεκεμβρίου 2021  και ώρα 13:00.

Τρόπος και τόπος υποβολής αιτήσεων στήριξης: Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) που λειτουργεί στον ιστότοπο http://www.ependyseis.gr.

Περαιτέρω εξειδικευμένη πληροφόρηση παρέχεται από:

  • Τη Διεύθυνση Αγροτικής & Αλιευτικής Πολιτικής ΠΣΤΕ.
  • Τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων της ΠΣΤΕ.
  • Τους δικτυακούς τόπους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων: http://www.minagric.gr και www.agrotikianaptιxi.gr και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας https://pste.gov.gr