Περιβάλλον

ΝΟΤΙΑ ΕΥΒΟΙΑ: Φορείς και ιδιώτες κατέθεσαν προσφυγή στο Συμβούλιο Επικρατείας κατά της εγκατάστασης αιολικών πάρκων

ΝΟΤΙΑ ΕΥΒΟΙΑ: Φορείς και ιδιώτες κατέθεσαν προσφυγή στο Συμβούλιο Επικρατείας κατά της εγκατάστασης αιολικών πάρκων
15 Ιανουαρίου 2022, 11:30
Ζητούν να ακυρωθούν οι υπουργικές αποφάσεις, που άναψαν "πράσινο φως" στην κατασκευή τους.

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσέφυγαν φορείς, σωματεία, περιφερειακοί και δημοτικοί σύμβουλοι και κάτοικοι της Νότια Εύβοιας, αιτούμενοι να ακυρωθούν οι υπουργικές αποφάσεις, που άναψαν "πράσινο φως" στην εγκατάσταση αιολικών πάρκων ακόμη και σε περιοχές Natura.

Στις προσφυγές, χαρακτηρίζεται αντίθετη στη Συνθήκη Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), το Σύνταγμα και στη νομοθεσία η σχετική απόφαση του 2021 με την οποία τροποποιήθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για την κατασκευή και λειτουργία δέκα αιολικών πάρκων, ισχύος 180 MW στην Εύβοια και συγκεκριμένα σε περιοχές του Δήμου Καρύστου, εντός περιοχών Natura.  

Όλοι οι προσφεύγοντες ζητούν να ακυρωθεί η συγκεκριμένη απόφαση του γενικού διευθυντή περιβαλλοντικής πολιτικής του υπουργείου Περιβάλλοντος για τη κατασκευή των αιολικών πάρκων από την εταιρεία ΤΕΡΝΑ, με την οποία προβλέπεται να:

  • Εγκατασταθούν 10 αιολικά πάρκα και 60 ανεμογεννήτριες,  συνολικής ισχύος 180 MW,
  • Ανοιχθεί οδικό δίκτυο 29,5 χλμ.,
  • Εγκατασταθεί υπόγειο δίκτυο μέσης τάσης 56 χλμ.,
  • Κατασκευαστούν 3 υποσταθμοί υψηλής τάσης,
  • Υπόγειο δίκτυο ρεύματος υψηλής τάσης 150MW μήκους 16 χλμ. και αντίστοιχο εναέριο μήκους 2,6 χλμ.,
  • Υποθαλάσσιο δίκτυο υψηλής τάσης μήκους 69 χλμ. περίπου,
  • Υπόγειο δίκτυο εναλλασσόμενου ρεύματος υψηλής τάσης επί οδοποιίας μήκους 1,2 χλμ. και
  • Λειτουργία 10 εργοταξιακών χώρων, εγκατάσταση 19 συγκροτημάτων παραγωγής σκυροδέματος και κινητή μονάδα επεξεργασίας προϊόντων εκσκαφής.

Όπως σημειώνεται στις προσφυγές, τα αιολικά πάρκα θα κατασκευαστούν (όρος Όχη, κάμπος Καρύστου, ακρωτήρι Καφηρεύς, κλπ.) σε ζώνες προστασίας από το πανευρωπαϊκό δίκτυο προστασίας Natura 2000, χωρίς τις δέουσες εγγυήσεις, πολύ μάλιστα όταν τα λαμβανόμενα μέτρα είναι ελλιπή.

Παράλληλα, οι προσφεύγοντες επισημαίνουν ότι παραβιάζεται η φέρουσα ικανότητα του Δήμου Καρύστου και το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού, ενώ οι προβλεπόμενες κατασκευές είναι αντίθετες με το περιφερειακό χωροταξικό πλαίσιο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος.