Αγγελίες

Η εταιρεία SAKOS A.E. στο Σχηματάρι ζητάει προσωπικό

Η εταιρεία SAKOS A.E. στο Σχηματάρι ζητάει προσωπικό
19 Ιανουαρίου 2022, 07:14
Δείτε τις ειδικότητες και στείλτε άμεσα βιογραφικό. 

Η εταιρεία SAKOS A.E., Βιομηχανία Παραγωγής Υλικών Συσκευασίας και Εκτυπώσεων, με έδρα το Σχηματάρι Βοιωτίας, επιθυμεί να προσλάβει:

 

1. ΒΟΗΘΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Προφίλ υποψηφίου:

 • Απόφοιτος ΑΕΙ ή ΤΕΙ μηχανολογίας  ή παρεμφερούς τεχνικής κατεύθυνσης.
 • Κατανόηση βασικών εννοιών & λειτουργιών συστημάτων διασφάλισης ποιότητας.
 • Επιθυμητή η αποτελεσματική  χρήση MS Office.
 • ¶ριστη γνώση αγγλικών.
 • Επιθυμητή προϋπηρεσία σε βιομηχανικό περιβάλλον.
 • Ικανότητες ομαδικής εργασίας, οργάνωσης και επικοινωνίας.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άνδρες).
 • Κάτοικος ευρύτερης περιοχής Χαλκίδας-Θήβας.

Βασικές αρμοδιότητες του θα είναι:

 • Καθημερινός έλεγχος δειγμάτων από όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας.
 • Ορθή συμπλήρωση εγγράφων συστήματος ποιότητας.        
 • Καταγραφή και παρακολούθηση διακριβωμένου εξοπλισμού.
 • Συνεχής συνεργασία με τα τμήματα παραγωγής, αποθήκης και πωλήσεων.

2. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα :

 • Πτυχιούχοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ – Μηχανολόγου Μηχανικού ή άλλου τεχνικού διπλώματος
 • Δυνατότητα εργασίας και σε βάρδιες, αναλόγως της θέσης
 • Επιθυμητή γνώση Αγγλικών
 • Ικανότητα τήρησης χρονοδιαγραμμάτων
 • Εργατικότητα , συνέπεια, υπευθυνότητα,συνεργασία
 • Προϋπηρεσία σε Βιομηχανική Παραγωγή
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Βασικές αρμοδιότητές τους θα είναι:

 • Η διασφάλιση της άριστης λειτουργίας και της συντήρησης των εγκαταστάσεων και των γραμμών Παραγωγής
 • Συμμετοχή στη βελτίωση των διαδικασίας της προληπτικής συντήρησης.​

3.  ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΟΙ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα:

 • Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης
 • Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες
 • Ικανότητα τήρησης χρονοδιαγραμμάτων
 • Εργατικότητα , συνέπεια, υπευθυνότητα,  συνεργασία
 • Προϋπηρεσία σε Βιομηχανική Παραγωγή θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Βασικές αρμοδιότητές τους θα είναι:

 • Η προετοιμασία και χειρισμός της  γραμμής  Παραγωγής, που θα έχουν στην ευθύνης τους
 • Η διασφάλιση της ποιότητας του τελικού προϊόντος
 • Η εφαρμογή Κανόνων Υγιεινής και Ασφάλειας.
 • Η τήρηση προγράμματος καθαριότητας στον χώρο ευθύνης.
 • Η συμμετοχή στη βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας.

Η εταιρεία προσφέρει:

 • Ελκυστικό πακέτο αποδοχών
 • Προοπτικές εξέλιξης και ανάπτυξης σε ένα άριστο περιβάλλον εργασίας

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση: hr@sakos.gr

 

ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η εταιρία ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ Α.Ε. ζητάει υπάλληλο για εργασία στο Σχηματάρι

Η εταιρία ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ Α.Ε. ζητάει υπάλληλο για εργασία στο Σχηματάρι
Αγγελίες
[26/05/2022 - 21:08]

Δείτε την ειδικότητα και στείλτε άμεσα βιογραφικό.  ...περισσότερα

ΑΓΓΕΛΙΑ! Cafe στην Αρτάκη ζητάει άτομα

ΑΓΓΕΛΙΑ! Cafe στην Αρτάκη ζητάει άτομα
Αγγελίες
[24/05/2022 - 10:10]

Διαβάστε για ποιες θέσεις και επικοινωνήστε άμεσα ...περισσότερα

Η Randstad ζητάει προσωπικό για εργασία στα Οινόφυτα και το Σχηματάρι

Η Randstad ζητάει προσωπικό για εργασία στα Οινόφυτα και το Σχηματάρι
Αγγελίες
[20/05/2022 - 11:55]

Δείτε τις ειδικότητες και στείλτε βιογραφικό.  ...περισσότερα

Βιομηχανία στα Οινόφυτα ζητάει προσωπικό

Βιομηχανία στα Οινόφυτα ζητάει προσωπικό
Αγγελίες
[20/05/2022 - 10:44]

Δείτε την ειδικότητα και στείλτε βιογραφικό. ...περισσότερα

Βιομηχανία στα Οινόφυτα ζητάει προσωπικό

Βιομηχανία στα Οινόφυτα ζητάει προσωπικό
Αγγελίες
[20/05/2022 - 10:22]

Δείτε περισσότερες πληροφορίες.  ...περισσότερα

Η εταιρία CENTER AL με έδρα τη Χαλκίδα ζητάει προσωπικό

Η εταιρία CENTER AL με έδρα τη Χαλκίδα ζητάει προσωπικό
Αγγελίες
[18/05/2022 - 20:30]

Δείτε τις ειδικότητες και στείλτε βιογραφικό.   ...περισσότερα

Η εταιρεία DANELIS με έδρα τον Βατώντα ζητάει προσωπικό

Η εταιρεία DANELIS με έδρα τον Βατώντα ζητάει προσωπικό
Αγγελίες
[18/05/2022 - 10:00]

Δείτε τις ειδικότητες και επικοινωνήστε άμεσα με την εταιρία  ...περισσότερα