ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ - ΧΑΛΚΙΔΑ - ΑΘΗΝΑ

ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ - ΧΑΛΚΙΔΑ - ΑΘΗΝΑ
A+ A-

ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ-ΧΑΛΚΙΔΑ-ΑΘΗΝΑ

Δευτέρα έως και Παρασκευή: 6.05, 7.05, 8.05, 9.05 (ανταπόκριση Χαλκίδα), 10.05, 12.05 (ανταπόκριση Χαλκίδα), 14.35, 16.05, 18.05 (ανταπόκριση Χαλκίδα), 20.05.

Σάββατο: 8.05, 11.05, 14.05, 16.05, 20.05.

Κυριακή: 8.05, 14.05, 16.05, 20.05.

 

ΑΘΗΝΑ-ΧΑΛΚΙΔΑ-ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ

Δευτέρα έως και Παρασκευή: 9.00, 11.00, 12.00 (ανταπόκριση Χαλκίδα), 13.00 (ανταπόκριση Χαλκίδα), 14.00, 17.00, 19.00.

Σάββατο: 8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 19.00.

Κυριακή: 11.00, 14.00, 17.00, 19.00.

 

ΧΑΛΚΙΔΑ-ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ

Δευτέρα έως και Παρασκευή: 7.00, 10.15, 12.15, 13.15, 14.15 (Γυμνού), 15.15, 16.15, 18.15, 20.15.

Σάββατο: 9.15, 12.15, 15.15, 18.15, 20.15.

Κυριακή: 12.15, 15.15, 18.15, 20.15.

 

 

Τηλέφωνα  ΚΤΕΛ Χαλκίδας: 22210 - 23120. 

Τηλέφωνα  ΚΤΕΛ Αθήνας: 210 - 8317163, 210 - 8317153, 210 - 8322997.   

                 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα δρομολόγια ενημερώνονται καθημερινά! Για οποιαδήποτε αλλαγή την ευθύνη φέρει αποκλειστικά η διοίκηση των μέσων μαζικής μεταφοράς.Επιστροφή