Αθλητικά

ΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Β' ΕΠΣ ΕΥΒΟΙΑΣ (Νότιος όμιλος): Ολο το πρόγραμμα των αγώνων για την περίοδο 2022-2023

ΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Β' ΕΠΣ ΕΥΒΟΙΑΣ (Νότιος όμιλος): Ολο το πρόγραμμα των αγώνων για την περίοδο 2022-2023
12 Σεπτεμβρίου 2022, 21:10
Ολυμπος Γυμνού-Καλοχώρι/Παντείχι στην πρεμιέρα. Η Προποντίδα υποδέχεται το Μαρμάρι και ο Λήλας το Μονόδρι

 

2ος (ΝΟΤΙΟΣ) ΟΜΙΛΟΣ

Α' ΓΥΡΟΣ  
1η Αγωνιστική www.egnomi.gr
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΑΟ ΖΑΡΗΤΡΑ
ΜΙΑΟΥΛΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΔΥΣΤΟΣ
ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟΥ ΚΑΛΟΧΩΡΙ/ΠΑΝΤΕΙΧΙ
ΣΚΥΡΟΣ ΑΥΛΙΔΑ
ΕΡΜΗΛΙΟΣ ΑΝΘΗΔΩΝΟΣ ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ
ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑ ΜΑΡΜΑΡΙ
ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΟΝΟΔΡΙΟΥ
   
2η Αγωνιστική www.egnomi.gr
ΜΙΑΟΥΛΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΟ ΖΑΡΗΤΡΑ ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟΥ
ΔΥΣΤΟΣ ΣΚΥΡΟΣ
ΚΑΛΟΧΩΡΙ/ΠΑΝΤΕΙΧΙ ΕΡΜΗΛΙΟΣ ΑΝΘΗΔΩΝΟΣ
ΑΥΛΙΔΑ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑ
ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ
ΜΑΡΜΑΡΙ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΟΝΟΔΡΙΟΥ
   
3η Αγωνιστική www.egnomi.gr
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟΥ
ΣΚΥΡΟΣ ΜΙΑΟΥΛΗΣ ΦΥΛΛΩΝ
ΕΡΜΗΛΙΟΣ ΑΝΘΗΔΩΝΟΣ ΑΟ ΖΑΡΗΤΡΑ
ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑ ΔΥΣΤΟΣ
ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΑΛΟΧΩΡΙ/ΠΑΝΤΕΙΧΙ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΟΝΟΔΡΙΟΥ ΑΥΛΙΔΑ
ΜΑΡΜΑΡΙ ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ
   
4η Αγωνιστική www.egnomi.gr
ΣΚΥΡΟΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟΥ ΕΡΜΗΛΙΟΣ ΑΝΘΗΔΩΝΟΣ
ΜΙΑΟΥΛΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑ
ΑΟ ΖΑΡΗΤΡΑ ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ
ΔΥΣΤΟΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΟΝΟΔΡΙΟΥ
ΚΑΛΟΧΩΡΙ/ΠΑΝΤΕΙΧΙ ΜΑΡΜΑΡΙ
ΑΥΛΙΔΑ ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ
   
5η Αγωνιστική www.egnomi.gr
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΡΜΗΛΙΟΣ ΑΝΘΗΔΩΝΟΣ
ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑ ΣΚΥΡΟΣ
ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟΥ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΟΝΟΔΡΙΟΥ ΜΙΑΟΥΛΗΣ ΦΥΛΛΩΝ
ΜΑΡΜΑΡΙ ΑΟ ΖΑΡΗΤΡΑ
ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΔΥΣΤΟΣ
ΑΥΛΙΔΑ ΚΑΛΟΧΩΡΙ/ΠΑΝΤΕΙΧΙ
   
6η Αγωνιστική www.egnomi.gr
ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΕΡΜΗΛΙΟΣ ΑΝΘΗΔΩΝΟΣ ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ
ΣΚΥΡΟΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΟΝΟΔΡΙΟΥ
ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟΥ ΜΑΡΜΑΡΙ
ΜΙΑΟΥΛΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ
ΑΟ ΖΑΡΗΤΡΑ ΑΥΛΙΔΑ
ΔΥΣΤΟΣ ΚΑΛΟΧΩΡΙ/ΠΑΝΤΕΙΧΙ
   
7η Αγωνιστική www.egnomi.gr
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΟΝΟΔΡΙΟΥ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑ
ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΡΜΗΛΙΟΣ ΑΝΘΗΔΩΝΟΣ
ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΣΚΥΡΟΣ
ΑΥΛΙΔΑ ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟΥ
ΚΑΛΟΧΩΡΙ/ΠΑΝΤΕΙΧΙ ΜΙΑΟΥΛΗΣ ΦΥΛΛΩΝ
ΔΥΣΤΟΣ ΑΟ ΖΑΡΗΤΡΑ
   
8η Αγωνιστική www.egnomi.gr
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΟΝΟΔΡΙΟΥ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΜΑΡΜΑΡΙ
ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑ ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ
ΕΡΜΗΛΙΟΣ ΑΝΘΗΔΩΝΟΣ ΑΥΛΙΔΑ
ΣΚΥΡΟΣ ΚΑΛΟΧΩΡΙ/ΠΑΝΤΕΙΧΙ
ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟΥ ΔΥΣΤΟΣ
ΜΙΑΟΥΛΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΑΟ ΖΑΡΗΤΡΑ
   
9η Αγωνιστική www.egnomi.gr
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΜΑΡΜΑΡΙ
ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΟΝΟΔΡΙΟΥ
ΑΥΛΙΔΑ ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ
ΚΑΛΟΧΩΡΙ/ΠΑΝΤΕΙΧΙ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑ
ΔΥΣΤΟΣ ΕΡΜΗΛΙΟΣ ΑΝΘΗΔΩΝΟΣ
ΑΟ ΖΑΡΗΤΡΑ ΣΚΥΡΟΣ
ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟΥ ΜΙΑΟΥΛΗΣ ΦΥΛΛΩΝ
   
10η Αγωνιστική www.egnomi.gr
ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΜΑΡΜΑΡΙ ΑΥΛΙΔΑ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΟΝΟΔΡΙΟΥ ΚΑΛΟΧΩΡΙ/ΠΑΝΤΕΙΧΙ
ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΥΣΤΟΣ
ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑ ΑΟ ΖΑΡΗΤΡΑ
ΕΡΜΗΛΙΟΣ ΑΝΘΗΔΩΝΟΣ ΜΙΑΟΥΛΗΣ ΦΥΛΛΩΝ
ΣΚΥΡΟΣ ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟΥ
   
11η Αγωνιστική www.egnomi.gr
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΑΥΛΙΔΑ
ΚΑΛΟΧΩΡΙ/ΠΑΝΤΕΙΧΙ ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ
ΔΥΣΤΟΣ ΜΑΡΜΑΡΙ
ΑΟ ΖΑΡΗΤΡΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΟΝΟΔΡΙΟΥ
ΜΙΑΟΥΛΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ
ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟΥ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑ
ΕΡΜΗΛΙΟΣ ΑΝΘΗΔΩΝΟΣ ΣΚΥΡΟΣ
   
12η Αγωνιστική www.egnomi.gr
ΚΑΛΟΧΩΡΙ/ΠΑΝΤΕΙΧΙ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΥΛΙΔΑ ΔΥΣΤΟΣ
ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΑΟ ΖΑΡΗΤΡΑ
ΜΑΡΜΑΡΙ ΜΙΑΟΥΛΗΣ ΦΥΛΛΩΝ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΟΝΟΔΡΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟΥ
ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΣΚΥΡΟΣ
ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑ ΕΡΜΗΛΙΟΣ ΑΝΘΗΔΩΝΟΣ
   
13η Αγωνιστική www.egnomi.gr
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΔΥΣΤΟΣ
ΑΟ ΖΑΡΗΤΡΑ ΚΑΛΟΧΩΡΙ/ΠΑΝΤΕΙΧΙ
ΜΙΑΟΥΛΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΑΥΛΙΔΑ
ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟΥ ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ
ΣΚΥΡΟΣ ΜΑΡΜΑΡΙ
ΕΡΜΗΛΙΟΣ ΑΝΘΗΔΩΝΟΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΟΝΟΔΡΙΟΥ
ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑ
   
Β' ΓΥΡΟΣ  
14η Αγωνιστική www.egnomi.gr
ΑΟ ΖΑΡΗΤΡΑ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΔΥΣΤΟΣ ΜΙΑΟΥΛΗΣ ΦΥΛΛΩΝ
ΚΑΛΟΧΩΡΙ/ΠΑΝΤΕΙΧΙ ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟΥ
ΑΥΛΙΔΑ ΣΚΥΡΟΣ
ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΕΡΜΗΛΙΟΣ ΑΝΘΗΔΩΝΟΣ
ΜΑΡΜΑΡΙ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΟΝΟΔΡΙΟΥ ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ
   
15η Αγωνιστική www.egnomi.gr
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΜΙΑΟΥΛΗΣ ΦΥΛΛΩΝ
ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟΥ ΑΟ ΖΑΡΗΤΡΑ
ΣΚΥΡΟΣ ΔΥΣΤΟΣ
ΕΡΜΗΛΙΟΣ ΑΝΘΗΔΩΝΟΣ ΚΑΛΟΧΩΡΙ/ΠΑΝΤΕΙΧΙ
ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑ ΑΥΛΙΔΑ
ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΟΝΟΔΡΙΟΥ ΜΑΡΜΑΡΙ
   
16η Αγωνιστική www.egnomi.gr
ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟΥ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΜΙΑΟΥΛΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΣΚΥΡΟΣ
ΑΟ ΖΑΡΗΤΡΑ ΕΡΜΗΛΙΟΣ ΑΝΘΗΔΩΝΟΣ
ΔΥΣΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑ
ΚΑΛΟΧΩΡΙ/ΠΑΝΤΕΙΧΙ ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ
ΑΥΛΙΔΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΟΝΟΔΡΙΟΥ
ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΜΑΡΜΑΡΙ
   
17η Αγωνιστική www.egnomi.gr
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΚΥΡΟΣ
ΕΡΜΗΛΙΟΣ ΑΝΘΗΔΩΝΟΣ ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟΥ
ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑ ΜΙΑΟΥΛΗΣ ΦΥΛΛΩΝ
ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΑΟ ΖΑΡΗΤΡΑ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΟΝΟΔΡΙΟΥ ΔΥΣΤΟΣ
ΜΑΡΜΑΡΙ ΚΑΛΟΧΩΡΙ/ΠΑΝΤΕΙΧΙ
ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΑΥΛΙΔΑ
   
18η Αγωνιστική www.egnomi.gr
ΕΡΜΗΛΙΟΣ ΑΝΘΗΔΩΝΟΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΣΚΥΡΟΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑ
ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟΥ ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ
ΜΙΑΟΥΛΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΟΝΟΔΡΙΟΥ
ΑΟ ΖΑΡΗΤΡΑ ΜΑΡΜΑΡΙ
ΔΥΣΤΟΣ ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ
ΚΑΛΟΧΩΡΙ/ΠΑΝΤΕΙΧΙ ΑΥΛΙΔΑ
   
19η Αγωνιστική www.egnomi.gr
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑ
ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΕΡΜΗΛΙΟΣ ΑΝΘΗΔΩΝΟΣ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΟΝΟΔΡΙΟΥ ΣΚΥΡΟΣ
ΜΑΡΜΑΡΙ ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟΥ
ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΜΙΑΟΥΛΗΣ ΦΥΛΛΩΝ
ΑΥΛΙΔΑ ΑΟ ΖΑΡΗΤΡΑ
ΚΑΛΟΧΩΡΙ/ΠΑΝΤΕΙΧΙ ΔΥΣΤΟΣ
   
20η Αγωνιστική www.egnomi.gr
ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΟΝΟΔΡΙΟΥ
ΕΡΜΗΛΙΟΣ ΑΝΘΗΔΩΝΟΣ ΜΑΡΜΑΡΙ
ΣΚΥΡΟΣ ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ
ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟΥ ΑΥΛΙΔΑ
ΜΙΑΟΥΛΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΚΑΛΟΧΩΡΙ/ΠΑΝΤΕΙΧΙ
ΑΟ ΖΑΡΗΤΡΑ ΔΥΣΤΟΣ
   
21η Αγωνιστική www.egnomi.gr
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΟΝΟΔΡΙΟΥ
ΜΑΡΜΑΡΙ ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ
ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑ
ΑΥΛΙΔΑ ΕΡΜΗΛΙΟΣ ΑΝΘΗΔΩΝΟΣ
ΚΑΛΟΧΩΡΙ/ΠΑΝΤΕΙΧΙ ΣΚΥΡΟΣ
ΔΥΣΤΟΣ ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟΥ
ΑΟ ΖΑΡΗΤΡΑ ΜΙΑΟΥΛΗΣ ΦΥΛΛΩΝ
   
22η Αγωνιστική www.egnomi.gr
ΜΑΡΜΑΡΙ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΟΝΟΔΡΙΟΥ ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ
ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΑΥΛΙΔΑ
ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑ ΚΑΛΟΧΩΡΙ/ΠΑΝΤΕΙΧΙ
ΕΡΜΗΛΙΟΣ ΑΝΘΗΔΩΝΟΣ ΔΥΣΤΟΣ
ΣΚΥΡΟΣ ΑΟ ΖΑΡΗΤΡΑ
ΜΙΑΟΥΛΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟΥ
   
23η Αγωνιστική www.egnomi.gr
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ
ΑΥΛΙΔΑ ΜΑΡΜΑΡΙ
ΚΑΛΟΧΩΡΙ/ΠΑΝΤΕΙΧΙ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΟΝΟΔΡΙΟΥ
ΔΥΣΤΟΣ ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ
ΑΟ ΖΑΡΗΤΡΑ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑ
ΜΙΑΟΥΛΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΡΜΗΛΙΟΣ ΑΝΘΗΔΩΝΟΣ
ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟΥ ΣΚΥΡΟΣ
   
24η Αγωνιστική www.egnomi.gr
ΑΥΛΙΔΑ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΚΑΛΟΧΩΡΙ/ΠΑΝΤΕΙΧΙ
ΜΑΡΜΑΡΙ ΔΥΣΤΟΣ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΟΝΟΔΡΙΟΥ ΑΟ ΖΑΡΗΤΡΑ
ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΜΙΑΟΥΛΗΣ ΦΥΛΛΩΝ
ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑ ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟΥ
ΣΚΥΡΟΣ ΕΡΜΗΛΙΟΣ ΑΝΘΗΔΩΝΟΣ
   
25η Αγωνιστική www.egnomi.gr
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΚΑΛΟΧΩΡΙ/ΠΑΝΤΕΙΧΙ
ΔΥΣΤΟΣ ΑΥΛΙΔΑ
ΑΟ ΖΑΡΗΤΡΑ ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ
ΜΙΑΟΥΛΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΜΑΡΜΑΡΙ
ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟΥ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΟΝΟΔΡΙΟΥ
ΣΚΥΡΟΣ ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ
ΕΡΜΗΛΙΟΣ ΑΝΘΗΔΩΝΟΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑ
   
26η Αγωνιστική www.egnomi.gr
ΔΥΣΤΟΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΚΑΛΟΧΩΡΙ/ΠΑΝΤΕΙΧΙ ΑΟ ΖΑΡΗΤΡΑ
ΑΥΛΙΔΑ ΜΙΑΟΥΛΗΣ ΦΥΛΛΩΝ
ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟΥ
ΜΑΡΜΑΡΙ ΣΚΥΡΟΣ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΟΝΟΔΡΙΟΥ ΕΡΜΗΛΙΟΣ ΑΝΘΗΔΩΝΟΣ
ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑ ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ

 

ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2022 (Β' ΦΑΣΗ): Τα φαβορί προχώρησαν εκτός της Ισπανίας!

ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2022 (Β' ΦΑΣΗ): Τα φαβορί προχώρησαν εκτός της Ισπανίας!
Αθλητικά
[06/12/2022 - 22:50]

Τα καινούργια ζευγάρια. Πότε γίνονται τα επόμενα ματς.  Οι διασταυρώσεις μέχρι τον τελικό ...περισσότερα

Στη Χαλκίδα θα πραγματοποιηθεί το πανελλήνιο πρωτάθλημα τοξοβολίας

Στη Χαλκίδα θα πραγματοποιηθεί το πανελλήνιο πρωτάθλημα τοξοβολίας
Αθλητικά
[06/12/2022 - 16:15]

Δείτε πότε θα πραγματοποιηθεί και σε ποιο γήπεδο.   ...περισσότερα