Αθλητικά

ΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Β' ΕΠΣ ΕΥΒΟΙΑΣ (Βόρειος όμιλος): Ολο το πρόγραμμα των αγώνων για την περίοδο 2022-2023

ΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Β' ΕΠΣ ΕΥΒΟΙΑΣ (Βόρειος όμιλος): Ολο το πρόγραμμα των αγώνων για την περίοδο 2022-2023
12 Σεπτεμβρίου 2022, 21:16
Ιστιαία-Πήλι και ΑΕ Χαλκίδας-Πολιτικά στην πρεμιέρα. Το Προκόπι στην Κήρινθο και ο Παντριαδικός εκτός με Ταξιάρχη

 

 

Α' ΓΥΡΟΣ  
1η Αγωνιστική www.egnomi.gr
ΚΗΡΙΝΘΟΣ ΔΟΞΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ
ΕΝΩΣΗ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΕΡΜΗΣ ΠΗΛΙΟΥ
ΠΙΣΣΩΝΑΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ
ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΚΟΣ ΚΑΘΕΝΟΙ
ΑΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΑ
ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΠΑΝΤΡΙΑΔΙΚΟΣ
ΚΑΣΤΕΛΛΑ ΡΕΠΟ
   
2η Αγωνιστική www.egnomi.gr
ΚΑΣΤΕΛΛΑ ΚΗΡΙΝΘΟΣ
ΔΟΞΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΕΝΩΣΗ ΙΣΤΙΑΙΑΣ
ΕΡΜΗΣ ΠΗΛΙΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΚΟΣ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΑΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΚΑΘΕΝΟΙ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΠΑΝΤΡΙΑΔΙΚΟΣ
ΡΕΠΟ ΠΙΣΣΩΝΑΣ
   
3η Αγωνιστική www.egnomi.gr
ΚΗΡΙΝΘΟΣ ΕΝΩΣΗ ΙΣΤΙΑΙΑΣ
ΠΙΣΣΩΝΑΣ ΚΑΣΤΕΛΛΑ
ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΚΟΣ ΔΟΞΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ
ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΕΡΜΗΣ ΠΗΛΙΟΥ
ΠΑΝΤΡΙΑΔΙΚΟΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΘΕΝΟΙ
ΑΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΡΕΠΟ
   
4η Αγωνιστική www.egnomi.gr
ΠΙΣΣΩΝΑΣ ΚΗΡΙΝΘΟΣ
ΕΝΩΣΗ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΚΟΣ
ΚΑΣΤΕΛΛΑ ΑΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΔΟΞΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ
ΕΡΜΗΣ ΠΗΛΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΑ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΚΑΘΕΝΟΙ
ΡΕΠΟ ΠΑΝΤΡΙΑΔΙΚΟΣ
   
5η Αγωνιστική www.egnomi.gr
ΚΗΡΙΝΘΟΣ ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΚΟΣ
ΑΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΠΙΣΣΩΝΑΣ
ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΕΝΩΣΗ ΙΣΤΙΑΙΑΣ
ΠΑΝΤΡΙΑΔΙΚΟΣ ΚΑΣΤΕΛΛΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΔΟΞΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΕΡΜΗΣ ΠΗΛΙΟΥ
ΚΑΘΕΝΟΙ ΡΕΠΟ
   
6η Αγωνιστική www.egnomi.gr
ΑΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΚΗΡΙΝΘΟΣ
ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΚΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ
ΠΙΣΣΩΝΑΣ ΠΑΝΤΡΙΑΔΙΚΟΣ
ΕΝΩΣΗ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΑ
ΚΑΣΤΕΛΛΑ ΚΑΘΕΝΟΙ
ΔΟΞΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ
ΡΕΠΟ ΕΡΜΗΣ ΠΗΛΙΟΥ
   
7η Αγωνιστική www.egnomi.gr
ΚΗΡΙΝΘΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ
ΠΑΝΤΡΙΑΔΙΚΟΣ ΑΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΚΟΣ
ΚΑΘΕΝΟΙ ΠΙΣΣΩΝΑΣ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΕΝΩΣΗ ΙΣΤΙΑΙΑΣ
ΕΡΜΗΣ ΠΗΛΙΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΑ
ΡΕΠΟ ΔΟΞΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ
   
8η Αγωνιστική www.egnomi.gr
ΠΑΝΤΡΙΑΔΙΚΟΣ ΚΗΡΙΝΘΟΣ
ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΑ
ΑΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΚΑΘΕΝΟΙ
ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΚΟΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ
ΠΙΣΣΩΝΑΣ ΕΡΜΗΣ ΠΗΛΙΟΥ
ΚΑΣΤΕΛΛΑ ΔΟΞΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ
ΕΝΩΣΗ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΡΕΠΟ
   
9η Αγωνιστική www.egnomi.gr
ΚΗΡΙΝΘΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΑ
ΚΑΘΕΝΟΙ ΠΑΝΤΡΙΑΔΙΚΟΣ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ
ΕΡΜΗΣ ΠΗΛΙΟΥ ΑΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΔΟΞΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΠΙΣΣΩΝΑΣ
ΕΝΩΣΗ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΚΑΣΤΕΛΛΑ
ΡΕΠΟ ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΚΟΣ
   
10η Αγωνιστική www.egnomi.gr
ΚΑΘΕΝΟΙ ΚΗΡΙΝΘΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ
ΠΑΝΤΡΙΑΔΙΚΟΣ ΕΡΜΗΣ ΠΗΛΙΟΥ
ΑΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΔΟΞΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ
ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΚΟΣ ΚΑΣΤΕΛΛΑ
ΠΙΣΣΩΝΑΣ ΕΝΩΣΗ ΙΣΤΙΑΙΑΣ
ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΡΕΠΟ
   
11η Αγωνιστική www.egnomi.gr
ΚΗΡΙΝΘΟΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ
ΕΡΜΗΣ ΠΗΛΙΟΥ ΚΑΘΕΝΟΙ
ΔΟΞΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΠΑΝΤΡΙΑΔΙΚΟΣ
ΚΑΣΤΕΛΛΑ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ
ΕΝΩΣΗ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΑΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΚΟΣ ΠΙΣΣΩΝΑΣ
ΡΕΠΟ ΠΟΛΙΤΙΚΑ
   
12η Αγωνιστική www.egnomi.gr
ΕΡΜΗΣ ΠΗΛΙΟΥ ΚΗΡΙΝΘΟΣ
ΚΑΘΕΝΟΙ ΔΟΞΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΣΤΕΛΛΑ
ΠΑΝΤΡΙΑΔΙΚΟΣ ΕΝΩΣΗ ΙΣΤΙΑΙΑΣ
ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΠΙΣΣΩΝΑΣ
ΑΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΚΟΣ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΡΕΠΟ
   
13η Αγωνιστική www.egnomi.gr
ΔΟΞΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΕΡΜΗΣ ΠΗΛΙΟΥ
ΚΑΣΤΕΛΛΑ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΚΑΘΕΝΟΙ
ΠΙΣΣΩΝΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΑ
ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΚΟΣ ΠΑΝΤΡΙΑΔΙΚΟΣ
ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΑΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΚΗΡΙΝΘΟΣ ΡΕΠΟ
   
Β' ΓΥΡΟΣ  
14η Αγωνιστική www.egnomi.gr
ΔΟΞΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΚΗΡΙΝΘΟΣ
ΡΕΠΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑ
ΕΡΜΗΣ ΠΗΛΙΟΥ ΕΝΩΣΗ ΙΣΤΙΑΙΑΣ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΠΙΣΣΩΝΑΣ
ΚΑΘΕΝΟΙ ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΚΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΑΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΠΑΝΤΡΙΑΔΙΚΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ
   
15η Αγωνιστική www.egnomi.gr
ΚΗΡΙΝΘΟΣ ΚΑΣΤΕΛΛΑ
ΕΝΩΣΗ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΔΟΞΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ
ΠΙΣΣΩΝΑΣ ΡΕΠΟ
ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΚΟΣ ΕΡΜΗΣ ΠΗΛΙΟΥ
ΑΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ
ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΚΑΘΕΝΟΙ
ΠΑΝΤΡΙΑΔΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΑ
   
16η Αγωνιστική www.egnomi.gr
ΕΝΩΣΗ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΚΗΡΙΝΘΟΣ
ΚΑΣΤΕΛΛΑ ΠΙΣΣΩΝΑΣ
ΔΟΞΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΚΟΣ
ΡΕΠΟ ΑΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΕΡΜΗΣ ΠΗΛΙΟΥ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΠΑΝΤΡΙΑΔΙΚΟΣ
ΚΑΘΕΝΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑ
   
17η Αγωνιστική www.egnomi.gr
ΚΗΡΙΝΘΟΣ ΠΙΣΣΩΝΑΣ
ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΚΟΣ ΕΝΩΣΗ ΙΣΤΙΑΙΑΣ
ΑΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΚΑΣΤΕΛΛΑ
ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΔΟΞΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ
ΠΑΝΤΡΙΑΔΙΚΟΣ ΡΕΠΟ
ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΕΡΜΗΣ ΠΗΛΙΟΥ
ΚΑΘΕΝΟΙ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ
   
18η Αγωνιστική www.egnomi.gr
ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΚΟΣ ΚΗΡΙΝΘΟΣ
ΠΙΣΣΩΝΑΣ ΑΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΕΝΩΣΗ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ
ΚΑΣΤΕΛΛΑ ΠΑΝΤΡΙΑΔΙΚΟΣ
ΔΟΞΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΑ
ΡΕΠΟ ΚΑΘΕΝΟΙ
ΕΡΜΗΣ ΠΗΛΙΟΥ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ
   
19η Αγωνιστική www.egnomi.gr
ΚΗΡΙΝΘΟΣ ΑΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΚΟΣ
ΠΑΝΤΡΙΑΔΙΚΟΣ ΠΙΣΣΩΝΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΕΝΩΣΗ ΙΣΤΙΑΙΑΣ
ΚΑΘΕΝΟΙ ΚΑΣΤΕΛΛΑ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΔΟΞΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ
ΕΡΜΗΣ ΠΗΛΙΟΥ ΡΕΠΟ
   
20η Αγωνιστική www.egnomi.gr
ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΚΗΡΙΝΘΟΣ
ΑΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΠΑΝΤΡΙΑΔΙΚΟΣ
ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΑ
ΠΙΣΣΩΝΑΣ ΚΑΘΕΝΟΙ
ΕΝΩΣΗ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ
ΚΑΣΤΕΛΛΑ ΕΡΜΗΣ ΠΗΛΙΟΥ
ΔΟΞΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΡΕΠΟ
   
21η Αγωνιστική www.egnomi.gr
ΚΗΡΙΝΘΟΣ ΠΑΝΤΡΙΑΔΙΚΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ
ΚΑΘΕΝΟΙ ΑΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΚΟΣ
ΕΡΜΗΣ ΠΗΛΙΟΥ ΠΙΣΣΩΝΑΣ
ΡΕΠΟ ΕΝΩΣΗ ΙΣΤΙΑΙΑΣ
ΔΟΞΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΑ
   
22η Αγωνιστική www.egnomi.gr
ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΗΡΙΝΘΟΣ
ΠΑΝΤΡΙΑΔΙΚΟΣ ΚΑΘΕΝΟΙ
ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ
ΑΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΡΜΗΣ ΠΗΛΙΟΥ
ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΚΟΣ ΡΕΠΟ
ΠΙΣΣΩΝΑΣ ΔΟΞΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ
ΚΑΣΤΕΛΛΑ ΕΝΩΣΗ ΙΣΤΙΑΙΑΣ
   
23η Αγωνιστική www.egnomi.gr
ΚΗΡΙΝΘΟΣ ΚΑΘΕΝΟΙ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ
ΕΡΜΗΣ ΠΗΛΙΟΥ ΠΑΝΤΡΙΑΔΙΚΟΣ
ΡΕΠΟ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ
ΔΟΞΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΑΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΚΑΣΤΕΛΛΑ ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΚΟΣ
ΕΝΩΣΗ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΠΙΣΣΩΝΑΣ
   
24η Αγωνιστική www.egnomi.gr
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΚΗΡΙΝΘΟΣ
ΚΑΘΕΝΟΙ ΕΡΜΗΣ ΠΗΛΙΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΡΕΠΟ
ΠΑΝΤΡΙΑΔΙΚΟΣ ΔΟΞΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ
ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΚΑΣΤΕΛΛΑ
ΑΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΝΩΣΗ ΙΣΤΙΑΙΑΣ
ΠΙΣΣΩΝΑΣ ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΚΟΣ
   
25η Αγωνιστική www.egnomi.gr
ΚΗΡΙΝΘΟΣ ΕΡΜΗΣ ΠΗΛΙΟΥ
ΡΕΠΟ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ
ΔΟΞΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΚΑΘΕΝΟΙ
ΚΑΣΤΕΛΛΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ
ΕΝΩΣΗ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΠΑΝΤΡΙΑΔΙΚΟΣ
ΠΙΣΣΩΝΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ
ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΚΟΣ ΑΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
   
26η Αγωνιστική www.egnomi.gr
ΡΕΠΟ ΚΗΡΙΝΘΟΣ
ΕΡΜΗΣ ΠΗΛΙΟΥ ΔΟΞΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΚΑΣΤΕΛΛΑ
ΚΑΘΕΝΟΙ ΕΝΩΣΗ ΙΣΤΙΑΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΠΙΣΣΩΝΑΣ
ΠΑΝΤΡΙΑΔΙΚΟΣ ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΚΟΣ
ΑΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ

ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2022 (Β' ΦΑΣΗ): Τα φαβορί προχώρησαν εκτός της Ισπανίας!

ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2022 (Β' ΦΑΣΗ): Τα φαβορί προχώρησαν εκτός της Ισπανίας!
Αθλητικά
[06/12/2022 - 22:50]

Τα καινούργια ζευγάρια. Πότε γίνονται τα επόμενα ματς.  Οι διασταυρώσεις μέχρι τον τελικό ...περισσότερα

Στη Χαλκίδα θα πραγματοποιηθεί το πανελλήνιο πρωτάθλημα τοξοβολίας

Στη Χαλκίδα θα πραγματοποιηθεί το πανελλήνιο πρωτάθλημα τοξοβολίας
Αθλητικά
[06/12/2022 - 16:15]

Δείτε πότε θα πραγματοποιηθεί και σε ποιο γήπεδο.   ...περισσότερα