ΕΑΒ-ΤΑΝΑΓΡΑ: 120 προσλήψεις με απολυτήριο λυκείου - Πώς θα κάνετε αίτηση

ΕΑΒ-ΤΑΝΑΓΡΑ: 120 προσλήψεις με απολυτήριο λυκείου - Πώς θα κάνετε αίτηση
25 Μαΐου 2023, 11:06
A+ A-
Υπάρχουν και 25 θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών και Ηλεκτρονικών.

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στη νέα προκήρυξη της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας (ΕΑΒ) για την πρόσληψη 145 ατόμων, στη Γενική Διεύθυνση Παραγωγής του Εργοστασίου της ΕΑΒ, που εδρεύει στην Τανάγρα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από τις 145 θέσεις της προκήρυξης, οι 120 είναι θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, δηλαδή απεθύνονται σε απόφοιτους λυκείου. 

Συγκεκριμένα θα προσληφθούν:

  • ΤΕ Μηχανικών - ΤΕ Ηλεκτρονικών - 25 θέσεις
  • ΔΕ Τεχνικών Αεροσκαφών και Ελικοπτέρων / ΔΕ Μηχανοσύνθετων Αεροσκαφών - 120 θέσεις

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει ετήσια σύμβαση εργασίας με δυνατότητα ανανέωσης ή έως το τέλος του προγράμματος ή του έργου ή την εκπλήρωση της υποχρέωσης.

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 67 ετών και κατ’ εξαίρεση, έως 70 ετών, όσοι έχουν συμπληρώσει το 67οέτος της ηλικίας και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από το δημόσιο ταμείο ή άλλον ασφαλιστικό φορέα.

Πώς θα κάνετε αίτηση

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  1. είτε ηλεκτρονικά (αποκλειστικά σε μορφή pdf, με μέγιστο συνολικό μέγεθος αρχείων τα 10 ΜΒ) (eab.asep.sox1_2023@haicorp.com)
  2. είτε αυτοπροσώπως,
  3. είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, σύμφωνα με το proson, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή,
  4. είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:
  • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε./ Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού, Τ.Θ. 23, Τ.Κ. 32009 ΤΑΝΑΓΡΑ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ υπόψη κου Σωτήρη Γεωργουσόπουλου (τηλ. επικοινωνίας: 2262-0-52016)

ή

  • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε., ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 2-4, 11527, ΑΘΗΝΑ υπόψη κου Σωτήρη Γεωργουσόπουλου (τηλ. επικοινωνίας: 2262-0-52016).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει τη Δευτέρα 5 Ιουνίου 2023.

Επιστροφή