Προσωπικό ζητείται για εργασία σε εργοτάξιο στην Εύβοια

Προσωπικό ζητείται για εργασία σε εργοτάξιο στην Εύβοια
15 Μαΐου 2024, 10:33
A+ A-
Δείτε τις ειδικότητες και επικοινωνήστε άμεσα με την εταιρία.

Για εργοτάξιο στην ΕΥΒΟΙΑ ζητούνται οι παρακάτω ειδικότητες:

1. Διπλωματούχος Μηχανικός Ηλεκτρολόγος

  • Πτυχίο πολυτεχνείου
  • Προϋπηρεσία χωρίς να είναι αναγκαία

2. Ηλεκτρολόγος απόφοιτος Τ.Ε.Ι

  • Με προϋπηρεσία στα δίκτυα μέσης τάσης

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ:

  • Πολύ καλές αποδοχές
  • Διάρκεια εργασίας έργου 6 έτη

Αποστολή βιογραφικών στο email: erg.xalk@tropi.com.gr

Πληροφορίες στο τηλ. 2221094081 (Υπεύθυνη επικοινωνίας: Ευθυμία  Kαραγιάννη)

 

Επιστροφή