Η εταιρία ΜΟΝΟΤΕΖ στα Οινόφυτα αναζητά υπάλληλο

Η εταιρία ΜΟΝΟΤΕΖ στα Οινόφυτα αναζητά υπάλληλο
29 Μαΐου 2024, 09:41
A+ A-
Δείτε για ποια θέση και επικοινωνήστε με την εταιρεία. 

Η ομάδα μας στην παραγωγική μονάδα της MONOTEZ στα Οινόφυτα Βοιωτίας, μεγαλώνει και αναζητά:

Εργάτη Πολυμερισμού

Καθήκοντα:

 • Να ζυγίζει τις πρώτες ύλες & να τροφοδοτεί τον εξοπλισμό της παραγωγής
 • Να λαμβάνει δείγματα του παραγόμενου προϊόντος
 • Να διατηρεί καθαρούς όλους τους χώρους παραγωγής
 • Να ελέγχει τη λειτουργία & να μεριμνά για τη σωστή χρήση όλου του εξοπλισμού σύμφωνα με τις οδηγίες εργασίας
 • Να ακολουθεί τους κανόνες ασφαλείας όπως προβλέπεται από τον κανονισμό της εταιρείας

Απαιτήσεις θέσης:

 • Προϋπηρεσία 2 ετών σε βιομηχανία ως εργάτης παραγωγής θα ήταν επιθυμητή
 • Πτυχίο τεχνικής σχολής θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα
 • Εργασία σε κυλιόμενο ωράριο βαρδιών (4βαρδο σύστημα)
 • Γνώση Αγγλικών (βασικές γνώσεις ανάγνωσης) θα θεωρηθεί σημαντικό προσόν
 • Αποτελεσματική οργάνωση των εργασιών του, τήρηση χρονοδιαγραμμάτων, επίτευξη παραγωγικότητας εκπληρώνοντας ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους
 • Προσαρμοστικότητα όταν αλλάζουν οι περιστάσεις της εργασίας, διατήρηση παραγωγικότητας και ισορροπίας, υπό συνθήκες πίεσης
 • Οικοδόμηση σχέσεων και συνεργασία με άλλους για την επίτευξη κοινών στόχων

Τι προσφέρουμε:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Πρόγραμμα Υποστήριξης Εργαζομένων (ΕΑΡ)
 • Εκπαίδευση
 • Ομαδικό ασφαλιστήριο υγείας

Θέλεις να έρθεις στην ομάδα μας;

Στείλε μας το βιογραφικό σου στο:  hr.gr@ravago.com

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 214 400 8613

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων, θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. Θα τηρηθεί εχεμύθεια.

Η τήρηση και επεξεργασία των βιογραφικών σημειωμάτων από τον Όμιλο Εταιρειών θα γίνει σύμφωνα με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις επιταγές του Κανονισμού ΕΕ 2016/679 για την προστασία φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Τα βιογραφικά σημειώματα θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την κάλυψη των παραπάνω θέσεων εργασίας. Σε περίπτωση που συναινείτε σε χρήση του βιογραφικού σημειώματός σας για την κάλυψη μελλοντικών θέσεων εργασίας του Ομίλου, παρακαλούμε όπως δηλώσετε αυτό εγγράφως κατά την αποστολή του βιογραφικού σημειώματός σας.

Επιστροφή