ΧΑΛΚΙΔΑ - ΑΘΗΝΑ και ΑΘΗΝΑ - ΧΑΛΚΙΔΑ

ΧΑΛΚΙΔΑ - ΑΘΗΝΑ και ΑΘΗΝΑ - ΧΑΛΚΙΔΑ
A+ A-

ΑΠΟ ΧΑΛΚΙΔΑ ΠΡΟΣ AΘΗΝΑ

 ΔΕΥΤΕΡΑ   ΤΡΙΤΗ   ΤΕΤΑΡΤΗ   ΠΕΜΠΤΗ   ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   ΣΑΒΒΑΤΟ   ΚΥΡΙΑΚΗ 
5.04 5.04 5.04 5.04 5.04 5.04 5.04
6.03 6.03 6.03 6.03 6.03 7.03 7.03
7.03 7.03 7.03 7.03 7.03 9.03 9.03
9.03   9.03   9.03 9.03 9.03  11.03 11.03
11.03 11.03 11.03 11.03 11.03 13.03 13.03
13.03 13.03 13.03 13.03 13.03 15.03 15.03
15.03 15.03 15.03 15.03 15.03 17.04 17.04
17.04 17.04 17.04 17.04 17.04  19.03 19.03
18.03 18.03 18.03 18.03 18.03  21.03  21.03
19.03 19.03 19.03 19.03 19.03  23.03 23.03
21.03 21.03 21.03 21.03 21.03    
23.03 23.03 23.03 23.03 23.03    

 

ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ   ΤΡΙΤΗ   ΤΕΤΑΡΤΗ   ΠΕΜΠΤΗ   ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   ΣΑΒΒΑΤΟ   ΚΥΡΙΑΚΗ 
4.25  4.25 4.25 4.25 4.25 5.24 5.24
5.24 5.24 5.24 5.24 5.24 7.27 7.27
7.27 7.27 7.27 7.27 7.27 9.27 9.27
9.27 9.27 9.27 9.27 9.27 11.27 11.27
11.27 11.27 11.27 11.27 11.27 13.27 13.27
13.27 13.27 13.27 13.27 13.27 15.27 15.27
15.27 15.27 15.27 15.27 15.27 17.24 17.24
16.27 16.27 16.27 16.27 16.27 19.27 19.27
17.24 17.24 17.24 17.24 17.24 21.27 21.27
19.27 19.27 19.27 19.27 19.27 23.27 23.27
21.27 21.27 21.27 21.27 21.27    
23.27 23.27 23.27 23.27 23.27    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Τιμές εισιτηρίων: Απλό 6,50 ευρώ, με επιστροφή 10,40 ευρώ, φοιτητές, νέοι έως 26 ετών και ηλικιωμένοι άνω των 65 ετών 4,90 ευρώ, πολύτεκνοι, ανάπηροι, παιδιά από 4 έως 12 ετών κλπ., 3,30 ευρώ.

 

* Τηλέφωνα  ΟΣΕ: 14511, 213-0121222.               

 

* ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα δρομολόγια ενημερώνονται καθημερινά! Για οποιαδήποτε αλλαγή την ευθύνη φέρει αποκλειστικά η διοίκηση των μέσων μαζικής μεταφοράς.Επιστροφή