Δρομολόγια Πλοίων

ΚΥΜΗ - ΣΚΥΡΟΣ και ΚΥΜΗ - ΣΚΥΡΟΣ - ΣΠΟΡΑΔΕΣ - ΒΟΛΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ

 ΛΙΜΑΝΙ    ΑΦΙΞΗ       ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ  
 ΣΚΥΡΟΣ             8.00
 ΚΥΜΗ      9.40         12.00
 ΣΚΥΡΟΣ   13.40         15.00
 ΚΥΜΗ   16.40         18.00
 ΣΚΥΡΟΣ    19.40  ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ 

 

ΠΕΜΠΤΗ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ
 
 ΛΙΜΑΝΙ    ΑΦΙΞΗ       ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ  
 ΣΚΥΡΟΣ             7.00
 ΚΥΜΗ      8.40         10.00
 ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ    12.20         12.30
 ΣΚΟΠΕΛΟΣ   13.05         13.25 
 ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ   14.00         14.10
 ΚΥΜΗ   16.30         18.00
 ΣΚΥΡΟΣ    19.40  ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ 

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ
 
 ΛΙΜΑΝΙ    ΑΦΙΞΗ       ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ  
 ΣΚΥΡΟΣ             8.00
 ΚΥΜΗ      9.40         12.00
 ΣΚΥΡΟΣ   13.40         16.00
 ΚΥΜΗ   17.40         19.30
 ΣΚΥΡΟΣ    21.10  ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ 

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ
 
 ΛΙΜΑΝΙ    ΑΦΙΞΗ       ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ  
 ΣΚΥΡΟΣ             7.00
 ΚΥΜΗ      8.40         10.00
 ΣΚΥΡΟΣ   11.40         12.30
 ΚΥΜΗ   14.10         15.00
 ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ    17.20         17.35
 ΣΚΟΠΕΛΟΣ   18.10         18.25 
 ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ   19.00         19.10
 ΚΥΜΗ   21.30         22.00
 ΣΚΥΡΟΣ    23.40  ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ 

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ
 
 ΛΙΜΑΝΙ    ΑΦΙΞΗ       ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ  
 ΣΚΥΡΟΣ           11.00
 ΚΥΜΗ    12.40         14.00
 ΣΚΥΡΟΣ   15.40         17.00
 ΚΥΜΗ   18.40         19.30
 ΣΚΥΡΟΣ    21.10  ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ 

 

ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ

 ΛΙΜΑΝΙ    ΑΦΙΞΗ       ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ  
 ΣΚΥΡΟΣ             8.00
 ΚΥΜΗ      9.40         12.00
 ΣΚΥΡΟΣ   13.40         15.00
 ΚΥΜΗ   16.40         18.00
 ΣΚΥΡΟΣ    19.40  ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ 

 

ΤΡΙΤΗ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ
 
 ΛΙΜΑΝΙ    ΑΦΙΞΗ       ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ  
 ΣΚΥΡΟΣ             7.00
 ΚΥΜΗ      8.40         10.00
 ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ    12.20         12.30
 ΣΚΟΠΕΛΟΣ   13.05         13.25 
 ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ   14.00         14.10
 ΚΥΜΗ   16.30         18.00
 ΣΚΥΡΟΣ    19.40  ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ 

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΙΟΥΛΙΟΥ

 ΛΙΜΑΝΙ    ΑΦΙΞΗ       ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ  
 ΣΚΥΡΟΣ             8.00
 ΚΥΜΗ      9.40         12.00
 ΣΚΥΡΟΣ   13.40         15.00
 ΚΥΜΗ   16.40         18.00
 ΣΚΥΡΟΣ    19.40  ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ 

 

ΠΕΜΠΤΗ 18 ΙΟΥΛΙΟΥ
 
 ΛΙΜΑΝΙ    ΑΦΙΞΗ       ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ  
 ΣΚΥΡΟΣ             7.00
 ΚΥΜΗ      8.40         10.00
 ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ    12.20         12.30
 ΣΚΟΠΕΛΟΣ   13.05         13.25 
 ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ   14.00         14.10
 ΚΥΜΗ   16.30         18.00
 ΣΚΥΡΟΣ    19.40  ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ 

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ
 
 ΛΙΜΑΝΙ    ΑΦΙΞΗ       ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ  
 ΣΚΥΡΟΣ             8.00
 ΚΥΜΗ      9.40         12.00
 ΣΚΥΡΟΣ   13.40         16.00
 ΚΥΜΗ   17.40         19.30
 ΣΚΥΡΟΣ    21.10  ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ 

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΙΟΥΛΙΟΥ
 
 ΛΙΜΑΝΙ    ΑΦΙΞΗ       ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ  
 ΣΚΥΡΟΣ             7.00
 ΚΥΜΗ      8.40         10.00
 ΣΚΥΡΟΣ   11.40         12.30
 ΚΥΜΗ   14.10         15.00
 ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ    17.20         17.35
 ΣΚΟΠΕΛΟΣ   18.10         18.25 
 ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ   19.00         19.10
 ΚΥΜΗ   21.30         22.00
 ΣΚΥΡΟΣ    23.40  ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ 

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ
 
 ΛΙΜΑΝΙ    ΑΦΙΞΗ       ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ  
 ΣΚΥΡΟΣ           11.00
 ΚΥΜΗ    12.40         14.00
 ΣΚΥΡΟΣ   15.40         17.00
 ΚΥΜΗ   18.40         19.30
 ΣΚΥΡΟΣ    21.10  ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ 

 

ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΙΟΥΛΙΟΥ

 ΛΙΜΑΝΙ    ΑΦΙΞΗ       ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ  
 ΣΚΥΡΟΣ             8.00
 ΚΥΜΗ      9.40         12.00
 ΣΚΥΡΟΣ   13.40         15.00
 ΚΥΜΗ   16.40         18.00
 ΣΚΥΡΟΣ    19.40  ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ 

 

ΤΡΙΤΗ 23 ΙΟΥΛΙΟΥ
 
 ΛΙΜΑΝΙ    ΑΦΙΞΗ       ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ  
 ΣΚΥΡΟΣ             7.00
 ΚΥΜΗ      8.40         10.00
 ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ    12.20         12.30
 ΣΚΟΠΕΛΟΣ   13.05         13.25 
 ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ   14.00         14.10
 ΚΥΜΗ   16.30         18.00
 ΣΚΥΡΟΣ    19.40  ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ 

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΙΟΥΛΙΟΥ

 ΛΙΜΑΝΙ    ΑΦΙΞΗ       ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ  
 ΣΚΥΡΟΣ             8.00
 ΚΥΜΗ      9.40         12.00
 ΣΚΥΡΟΣ   13.40         15.00
 ΚΥΜΗ   16.40         18.00
 ΣΚΥΡΟΣ    19.40  ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ 

 

ΠΕΜΠΤΗ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ
 
 ΛΙΜΑΝΙ    ΑΦΙΞΗ       ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ  
 ΣΚΥΡΟΣ             7.00
 ΚΥΜΗ      8.40         10.00
 ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ    12.20         12.30
 ΣΚΟΠΕΛΟΣ   13.05         13.25 
 ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ   14.00         14.10
 ΚΥΜΗ   16.30         18.00
 ΣΚΥΡΟΣ    19.40  ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ 

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΙΟΥΛΙΟΥ
 
 ΛΙΜΑΝΙ    ΑΦΙΞΗ       ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ  
 ΣΚΥΡΟΣ             8.00
 ΚΥΜΗ      9.40         12.00
 ΣΚΥΡΟΣ   13.40         16.00
 ΚΥΜΗ   17.40         19.30
 ΣΚΥΡΟΣ    21.10  ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ 

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΙΟΥΛΙΟΥ
 
 ΛΙΜΑΝΙ    ΑΦΙΞΗ       ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ  
 ΣΚΥΡΟΣ             7.00
 ΚΥΜΗ      8.40         10.00
 ΣΚΥΡΟΣ   11.40         12.30
 ΚΥΜΗ   14.10         15.00
 ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ    17.20         17.35
 ΣΚΟΠΕΛΟΣ   18.10         18.25 
 ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ   19.00         19.10
 ΚΥΜΗ   21.30         22.00
 ΣΚΥΡΟΣ    23.40  ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ 

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΙΟΥΛΙΟΥ
 
 ΛΙΜΑΝΙ    ΑΦΙΞΗ       ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ  
 ΣΚΥΡΟΣ           11.00
 ΚΥΜΗ    12.40         14.00
 ΣΚΥΡΟΣ   15.40         17.00
 ΚΥΜΗ   18.40         19.30
 ΣΚΥΡΟΣ    21.10  ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ 

 

ΔΕΥΤΕΡΑ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ

 ΛΙΜΑΝΙ    ΑΦΙΞΗ       ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ  
 ΣΚΥΡΟΣ             8.00
 ΚΥΜΗ      9.40         12.00
 ΣΚΥΡΟΣ   13.40         15.00
 ΚΥΜΗ   16.40         18.00
 ΣΚΥΡΟΣ    19.40  ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ 

 

ΤΡΙΤΗ 30 ΙΟΥΛΙΟΥ
 
 ΛΙΜΑΝΙ    ΑΦΙΞΗ       ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ  
 ΣΚΥΡΟΣ             7.00
 ΚΥΜΗ      8.40         10.00
 ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ    12.20         12.30
 ΣΚΟΠΕΛΟΣ   13.05         13.25 
 ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ   14.00         14.10
 ΚΥΜΗ   16.30         18.00
 ΣΚΥΡΟΣ    19.40  ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ 

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 31 ΙΟΥΛΙΟΥ

 ΛΙΜΑΝΙ    ΑΦΙΞΗ       ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ  
 ΣΚΥΡΟΣ             8.00
 ΚΥΜΗ      9.40         12.00
 ΣΚΥΡΟΣ   13.40         15.00
 ΚΥΜΗ   16.40         18.00
 ΣΚΥΡΟΣ    19.40  ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ 

 

ΠΕΜΠΤΗ 1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
 
 ΛΙΜΑΝΙ    ΑΦΙΞΗ       ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ  
 ΣΚΥΡΟΣ             7.00
 ΚΥΜΗ      8.40         10.00
 ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ    12.20         12.30
 ΣΚΟΠΕΛΟΣ   13.05         13.25 
 ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ   14.00         14.10
 ΚΥΜΗ   16.30         18.00
 ΣΚΥΡΟΣ    19.40  ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ 

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
 
 ΛΙΜΑΝΙ    ΑΦΙΞΗ       ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ  
 ΣΚΥΡΟΣ             8.00
 ΚΥΜΗ      9.40         12.00
 ΣΚΥΡΟΣ   13.40         16.00
 ΚΥΜΗ   17.40         19.30
 ΣΚΥΡΟΣ    21.10  ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ 

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
 
 ΛΙΜΑΝΙ    ΑΦΙΞΗ       ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ  
 ΣΚΥΡΟΣ             7.00
 ΚΥΜΗ      8.40         10.00
 ΣΚΥΡΟΣ   11.40         12.30
 ΚΥΜΗ   14.10         15.00
 ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ    17.20         17.35
 ΣΚΟΠΕΛΟΣ   18.10         18.25 
 ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ   19.00         19.10
 ΚΥΜΗ   21.30         22.00
 ΣΚΥΡΟΣ    23.40  ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ 

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
 
 ΛΙΜΑΝΙ    ΑΦΙΞΗ       ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ  
 ΣΚΥΡΟΣ           11.00
 ΚΥΜΗ    12.40         14.00
 ΣΚΥΡΟΣ   15.40         17.00
 ΚΥΜΗ   18.40         19.30
 ΣΚΥΡΟΣ    21.10  ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ 

 

* Τιμές εισιτηρίων:

ΚΥΜΗ-ΣΚΥΡΟΣ: Απλό 12,10 ευρώ. Διακεκριμένη θέση 16,50 ευρώ. Διακεκριμένη θέση & κλίνη 8,20 ευρώ. Παιδιά κάτω των 5 ετών δωρεάν. Σε ειδικές κατηγορίες επιβατών ισχύουν εκπτώσεις 25%, 30% και 50%.

ΚΥΜΗ-ΣΚΟΠΕΛΟΣ: Απλό 20 ευρώ. Διακεκριμένη θέση 26,30 ευρώ. Διακεκριμένη θέση & κλίνη 49,40 ευρώ. Παιδιά κάτω των 5 ετών δωρεάν. Σε ειδικές κατηγορίες επιβατών ισχύουν εκπτώσεις 25% και 50%.

ΚΥΜΗ-ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ: Απλό 20 ευρώ. Διακεκριμένη θέση 26,30 ευρώ. Διακεκριμένη θέση & κλίνη 49,40 ευρώ. Παιδιά κάτω των 5 ετών δωρεάν. Σε ειδικές κατηγορίες επιβατών ισχύουν εκπτώσεις 25% και 50%.

ΣΚΥΡΟΣ-ΣΚΟΠΕΛΟΣ: Απλό 20 ευρώ. Διακεκριμένη θέση 26,30 ευρώ. Διακεκριμένη θέση & κλίνη 49,40 ευρώ. Παιδιά κάτω των 5 ετών δωρεάν. Σε ειδικές κατηγορίες επιβατών ισχύουν εκπτώσεις 25% και 50%.

ΣΚΥΡΟΣ-ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ: Απλό 20 ευρώ. Διακεκριμένη θέση 26,30 ευρώ. Διακεκριμένη θέση & κλίνη 49,40 ευρώ. Παιδιά κάτω των 5 ετών δωρεάν. Σε ειδικές κατηγορίες επιβατών ισχύουν εκπτώσεις 25% και 50%.

 

* Τηλέφωνο Κύμης: 22220 - 22606.   

* Τηλέφωνα Σκύρου: 22220 - 91790, 22220 - 93475.                 

* ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα δρομολόγια ενημερώνονται καθημερινά! Για οποιαδήποτε αλλαγή την ευθύνη φέρει αποκλειστικά η διοίκηση των μέσων μαζικής μεταφοράς.

ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΒΟΛΟΣ - ΣΠΟΡΑΔΕΣ - ΜΑΝΤΟΥΔΙ

Δρομολόγια Πλοίων
Δείτε όλα τα δρομολόγια Μαντούδι - Σποράδες - Βόλος. ...περισσότερα