Δρομολόγια Πλοίων

ΚΥΜΗ - ΣΚΥΡΟΣ και ΚΥΜΗ - ΣΚΥΡΟΣ - ΣΠΟΡΑΔΕΣ - ΒΟΛΟΣ
• Από 29 Ιουνίου έως και 3 Ιουλίου 2020 ισχύουν τα παρακάτω δρομολόγια:

 

ΑΠΟ ΚΥΜΗ ΠΡΟΣ ΣΚΥΡΟ 

 ΔΕΥΤΕΡΑ   ΤΡΙΤΗ   ΤΕΤΑΡΤΗ   ΠΕΜΠΤΗ   ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
18.00 18.00 18.00 18.00 13.00
        19.30

 

ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ ΠΡΟΣ ΚΥΜΗ 

 ΔΕΥΤΕΡΑ   ΤΡΙΤΗ   ΤΕΤΑΡΤΗ   ΠΕΜΠΤΗ   ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
8.00 8.00 8.00 8.00 8.00
        16.00
 
 
 
Σάββατο 4 Ιουλίου 2020
 
 ΛΙΜΑΝΙ    ΑΦΙΞΗ       ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ  
 ΣΚΥΡΟΣ              7.00
 ΚΥΜΗ      8.40         10.00
 ΣΚΥΡΟΣ   11.40         13.00
 ΚΥΜΗ    14.40         15.30
 ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ    17.50         18.05
 ΣΚΟΠΕΛΟΣ   18.40         18.55
 ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ   19.30         19.40
 ΚΥΜΗ    22.00  ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ 

 

Κυριακή 5 Ιουλίου 2020
 
 ΛΙΜΑΝΙ    ΑΦΙΞΗ       ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ  
 ΚΥΜΗ              11.00
 ΣΚΥΡΟΣ   12.40         14.00
 ΚΥΜΗ    15.40         16.30
 ΣΚΥΡΟΣ    18.10         19.00
 ΚΥΜΗ   20.40         21.00
 ΣΚΥΡΟΣ    22.40  ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ 

 

Δευτέρα 6 Ιουλίου 2020

 
 ΛΙΜΑΝΙ    ΑΦΙΞΗ       ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ  
 ΣΚΥΡΟΣ              8.00
 ΚΥΜΗ     9.40         18.00
 ΣΚΥΡΟΣ    19.40  ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ 

 

Τρίτη 7 Ιουλίου 2020
 
 ΛΙΜΑΝΙ    ΑΦΙΞΗ       ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ  
 ΣΚΥΡΟΣ             7.00
 ΚΥΜΗ      8.40         10.00
 ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ    12.20         12.30
 ΣΚΟΠΕΛΟΣ    13.05         13.25
 ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ    14.00         14.10
 ΚΥΜΗ   16.30         18.00
 ΣΚΥΡΟΣ    19.40  ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ 

 

Τετάρτη 8 Ιουλίου 2020

 
 ΛΙΜΑΝΙ    ΑΦΙΞΗ       ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ  
 ΣΚΥΡΟΣ              8.00
 ΚΥΜΗ     9.40         18.00
 ΣΚΥΡΟΣ    19.40  ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ 

 

Πέμπτη 9 Ιουλίου 2020

 
 ΛΙΜΑΝΙ    ΑΦΙΞΗ       ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ  
 ΣΚΥΡΟΣ              8.00
 ΚΥΜΗ     9.40         18.00
 ΣΚΥΡΟΣ    19.40  ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ 

 

Παρασκευή 10 Ιουλίου 2020
 
 ΛΙΜΑΝΙ    ΑΦΙΞΗ       ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ  
 ΣΚΥΡΟΣ                8.00
 ΚΥΜΗ     9.40         10.30
 ΣΚΥΡΟΣ    12.10         18.00
 ΚΥΜΗ    19.40         20.30
 ΣΚΥΡΟΣ    22.10  ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ 

 

Σάββατο 11 Ιουλίου 2020
 
 ΛΙΜΑΝΙ    ΑΦΙΞΗ       ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ  
 ΣΚΥΡΟΣ              7.00
 ΚΥΜΗ      8.40         10.00
 ΣΚΥΡΟΣ   11.40         13.00
 ΚΥΜΗ    14.40         15.30
 ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ    17.50         18.05
 ΣΚΟΠΕΛΟΣ   18.40         18.55
 ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ   19.30         19.40
 ΚΥΜΗ    22.00  ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ 

 

Κυριακή 12 Ιουλίου 2020
 
 ΛΙΜΑΝΙ    ΑΦΙΞΗ       ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ  
 ΚΥΜΗ              11.00
 ΣΚΥΡΟΣ   12.40         14.00
 ΚΥΜΗ    15.40         16.30
 ΣΚΥΡΟΣ    18.10         19.00
 ΚΥΜΗ   20.40         21.00
 ΣΚΥΡΟΣ    22.40  ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ 

 

Δευτέρα 13 Ιουλίου 2020

 
 ΛΙΜΑΝΙ    ΑΦΙΞΗ       ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ  
 ΣΚΥΡΟΣ              8.00
 ΚΥΜΗ     9.40         18.00
 ΣΚΥΡΟΣ    19.40  ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ 

 

Τρίτη 14 Ιουλίου 2020
 
 ΛΙΜΑΝΙ    ΑΦΙΞΗ       ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ  
 ΣΚΥΡΟΣ             7.00
 ΚΥΜΗ      8.40         10.00
 ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ    12.20         12.30
 ΣΚΟΠΕΛΟΣ    13.05         13.25
 ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ    14.00         14.10
 ΚΥΜΗ   16.30         18.00
 ΣΚΥΡΟΣ    19.40  ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ 

 

Τετάρτη 15 Ιουλίου 2020

 
 ΛΙΜΑΝΙ    ΑΦΙΞΗ       ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ  
 ΣΚΥΡΟΣ              8.00
 ΚΥΜΗ     9.40         18.00
 ΣΚΥΡΟΣ    19.40  ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ 

 

Πέμπτη 16 Ιουλίου 2020

 
 ΛΙΜΑΝΙ    ΑΦΙΞΗ       ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ  
 ΣΚΥΡΟΣ              8.00
 ΚΥΜΗ     9.40         18.00
 ΣΚΥΡΟΣ    19.40  ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ 

 

Παρασκευή 17 Ιουλίου 2020
 
 ΛΙΜΑΝΙ    ΑΦΙΞΗ       ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ  
 ΣΚΥΡΟΣ                8.00
 ΚΥΜΗ     9.40         10.30
 ΣΚΥΡΟΣ    12.10         18.00
 ΚΥΜΗ    19.40         20.30
 ΣΚΥΡΟΣ    22.10  ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ 

 

Σάββατο 18 Ιουλίου 2020
 
 ΛΙΜΑΝΙ    ΑΦΙΞΗ       ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ  
 ΣΚΥΡΟΣ              7.00
 ΚΥΜΗ      8.40         10.00
 ΣΚΥΡΟΣ   11.40         13.00
 ΚΥΜΗ    14.40         15.30
 ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ    17.50         18.05
 ΣΚΟΠΕΛΟΣ   18.40         18.55
 ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ   19.30         19.40
 ΚΥΜΗ    22.00  ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ 

 

Κυριακή 19 Ιουλίου 2020
 
 ΛΙΜΑΝΙ    ΑΦΙΞΗ       ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ  
 ΚΥΜΗ              11.00
 ΣΚΥΡΟΣ   12.40         14.00
 ΚΥΜΗ    15.40         16.30
 ΣΚΥΡΟΣ    18.10         19.00
 ΚΥΜΗ   20.40         21.00
 ΣΚΥΡΟΣ    22.40  ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ 

 

Δευτέρα 20 Ιουλίου 2020

 
 ΛΙΜΑΝΙ    ΑΦΙΞΗ       ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ  
 ΣΚΥΡΟΣ                8.00
 ΚΥΜΗ     9.40         12.00
 ΣΚΥΡΟΣ    13.40         15.00
 ΚΥΜΗ    16.40         18.00
 ΣΚΥΡΟΣ    19.40  ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ 

 

Τρίτη 21 Ιουλίου 2020
 
 ΛΙΜΑΝΙ    ΑΦΙΞΗ       ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ  
 ΣΚΥΡΟΣ             7.00
 ΚΥΜΗ      8.40         10.00
 ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ    12.20         12.30
 ΣΚΟΠΕΛΟΣ    13.05         13.25
 ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ    14.00         14.10
 ΚΥΜΗ   16.30         18.00
 ΣΚΥΡΟΣ    19.40  ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ 

 

Τετάρτη 22 Ιουλίου 2020

 
 ΛΙΜΑΝΙ    ΑΦΙΞΗ       ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ  
 ΣΚΥΡΟΣ                8.00
 ΚΥΜΗ     9.40         12.00
 ΣΚΥΡΟΣ    13.40         15.00
 ΚΥΜΗ    16.40         18.00
 ΣΚΥΡΟΣ    19.40  ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ 

 

Πέμπτη 23 Ιουλίου 2020

 
 ΛΙΜΑΝΙ    ΑΦΙΞΗ       ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ  
 ΣΚΥΡΟΣ             7.00
 ΚΥΜΗ      8.40         10.00
 ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ    12.45         12.55
 ΣΚΟΠΕΛΟΣ    13.30         13.50
 ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ    14.25         14.35
 ΚΥΜΗ   16.55         18.00
 ΣΚΥΡΟΣ    19.40  ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ 

 

Παρασκευή 24 Ιουλίου 2020
 
 ΛΙΜΑΝΙ    ΑΦΙΞΗ       ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ  
 ΣΚΥΡΟΣ                8.00
 ΚΥΜΗ     9.40         10.30
 ΣΚΥΡΟΣ    12.10         18.00
 ΚΥΜΗ    19.40         20.30
 ΣΚΥΡΟΣ    22.10  ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ 

 

Σάββατο 25 Ιουλίου 2020
 
 ΛΙΜΑΝΙ    ΑΦΙΞΗ       ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ  
 ΣΚΥΡΟΣ              7.00
 ΚΥΜΗ      8.40         10.00
 ΣΚΥΡΟΣ   11.40         13.00
 ΚΥΜΗ    14.40         15.30
 ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ    17.50         18.05
 ΣΚΟΠΕΛΟΣ   18.40         18.55
 ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ   19.30         19.40
 ΚΥΜΗ    22.00  ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ 

 

Κυριακή 26 Ιουλίου 2020
 
 ΛΙΜΑΝΙ    ΑΦΙΞΗ       ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ  
 ΚΥΜΗ              11.00
 ΣΚΥΡΟΣ   12.40         14.00
 ΚΥΜΗ    15.40         16.30
 ΣΚΥΡΟΣ    18.10         19.00
 ΚΥΜΗ   20.40         21.00
 ΣΚΥΡΟΣ    22.40  ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ 

 

Δευτέρα 27 Ιουλίου 2020

 
 ΛΙΜΑΝΙ    ΑΦΙΞΗ       ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ  
 ΣΚΥΡΟΣ                8.00
 ΚΥΜΗ     9.40         12.00
 ΣΚΥΡΟΣ    13.40         15.00
 ΚΥΜΗ    16.40         18.00
 ΣΚΥΡΟΣ    19.40  ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ 

 

Τρίτη 28 Ιουλίου 2020
 
 ΛΙΜΑΝΙ    ΑΦΙΞΗ       ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ  
 ΣΚΥΡΟΣ             7.00
 ΚΥΜΗ      8.40         10.00
 ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ    12.20         12.30
 ΣΚΟΠΕΛΟΣ    13.05         13.25
 ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ    14.00         14.10
 ΚΥΜΗ   16.30         18.00
 ΣΚΥΡΟΣ    19.40  ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ 

 

Τετάρτη 29 Ιουλίου 2020

 
 ΛΙΜΑΝΙ    ΑΦΙΞΗ       ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ  
 ΣΚΥΡΟΣ                8.00
 ΚΥΜΗ     9.40         12.00
 ΣΚΥΡΟΣ    13.40         15.00
 ΚΥΜΗ    16.40         18.00
 ΣΚΥΡΟΣ    19.40  ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ 

 

Πέμπτη 30 Ιουλίου 2020

 
 ΛΙΜΑΝΙ    ΑΦΙΞΗ       ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ  
 ΣΚΥΡΟΣ             7.00
 ΚΥΜΗ      8.40         10.00
 ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ    12.45         12.55
 ΣΚΟΠΕΛΟΣ    13.30         13.50
 ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ    14.25         14.35
 ΚΥΜΗ   16.55         18.00
 ΣΚΥΡΟΣ    19.40  ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ 

 

Παρασκευή 31 Ιουλίου 2020
 
 ΛΙΜΑΝΙ    ΑΦΙΞΗ       ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ  
 ΣΚΥΡΟΣ                8.00
 ΚΥΜΗ     9.40         10.30
 ΣΚΥΡΟΣ    12.10         18.00
 ΚΥΜΗ    19.40         20.30
 ΣΚΥΡΟΣ    22.10  ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ 

 

Σάββατο 1 Αυγούστου 2020
 
 ΛΙΜΑΝΙ    ΑΦΙΞΗ       ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ  
 ΣΚΥΡΟΣ              7.00
 ΚΥΜΗ      8.40         10.00
 ΣΚΥΡΟΣ   11.40         13.00
 ΚΥΜΗ    14.40         15.30
 ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ    17.50         18.05
 ΣΚΟΠΕΛΟΣ   18.40         18.55
 ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ   19.30         19.40
 ΚΥΜΗ    22.00  ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ 

 

Κυριακή 2 Αυγούστου 2020
 
 ΛΙΜΑΝΙ    ΑΦΙΞΗ       ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ  
 ΚΥΜΗ              11.00
 ΣΚΥΡΟΣ   12.40         14.00
 ΚΥΜΗ    15.40         16.30
 ΣΚΥΡΟΣ    18.10         19.00
 ΚΥΜΗ   20.40         21.00
 ΣΚΥΡΟΣ    22.40  ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ 

 

 

* Τιμές εισιτηρίων:

ΚΥΜΗ-ΣΚΥΡΟΣ: Απλό 12,10 ευρώ. Διακεκριμένη θέση 16,50 ευρώ. Διακεκριμένη θέση & κλίνη 8,20 ευρώ. Παιδιά κάτω των 5 ετών δωρεάν. Σε ειδικές κατηγορίες επιβατών ισχύουν εκπτώσεις 25%, 30% και 50%.

ΚΥΜΗ-ΣΚΟΠΕΛΟΣ: Απλό 20 ευρώ. Διακεκριμένη θέση 26,30 ευρώ. Διακεκριμένη θέση & κλίνη 49,40 ευρώ. Παιδιά κάτω των 5 ετών δωρεάν. Σε ειδικές κατηγορίες επιβατών ισχύουν εκπτώσεις 25% και 50%.

ΚΥΜΗ-ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ: Απλό 20 ευρώ. Διακεκριμένη θέση 26,30 ευρώ. Διακεκριμένη θέση & κλίνη 49,40 ευρώ. Παιδιά κάτω των 5 ετών δωρεάν. Σε ειδικές κατηγορίες επιβατών ισχύουν εκπτώσεις 25% και 50%.

ΣΚΥΡΟΣ-ΣΚΟΠΕΛΟΣ: Απλό 20 ευρώ. Διακεκριμένη θέση 26,30 ευρώ. Διακεκριμένη θέση & κλίνη 49,40 ευρώ. Παιδιά κάτω των 5 ετών δωρεάν. Σε ειδικές κατηγορίες επιβατών ισχύουν εκπτώσεις 25% και 50%.

ΣΚΥΡΟΣ-ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ: Απλό 20 ευρώ. Διακεκριμένη θέση 26,30 ευρώ. Διακεκριμένη θέση & κλίνη 49,40 ευρώ. Παιδιά κάτω των 5 ετών δωρεάν. Σε ειδικές κατηγορίες επιβατών ισχύουν εκπτώσεις 25% και 50%.

 

* Τηλέφωνο Κύμης: 22220 - 22606.   

* Τηλέφωνα Σκύρου: 22220 - 91790, 22220 - 93475.                 

* ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα δρομολόγια ενημερώνονται καθημερινά! Για οποιαδήποτε αλλαγή την ευθύνη φέρει αποκλειστικά η διοίκηση των μέσων μαζικής μεταφοράς.
ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΒΟΛΟΣ - ΣΠΟΡΑΔΕΣ - ΜΑΝΤΟΥΔΙ

Δρομολόγια Πλοίων
Δείτε όλα τα δρομολόγια από Μαντούδι προς Βόλο-Σποράδες και από Βόλο-Σποράδες προς Μαντούδι. ...περισσότερα