Δρομολόγια Πλοίων

ΚΥΜΗ - ΣΚΥΡΟΣ και ΚΥΜΗ - ΣΚΥΡΟΣ - ΣΠΟΡΑΔΕΣ - ΒΟΛΟΣ
• Από 19 Ιουλίου έως και 1 Αυγούστου 2021 ισχύουν τα παρακάτω δρομολόγια:

 

• ΔΕΥΤΕΡΑ
 
 ΛΙΜΑΝΙ   ΑΦ.     ΑΝ. 
 ΣΚΥΡΟΣ    8.00
 ΚΥΜΗ  9.40 12.00
 ΣΚΥΡΟΣ  13.40   15.00 
 ΚΥΜΗ 16.40 18.00
 ΣΚΥΡΟΣ 19.40 Δ
 
 
• ΤΡΙΤΗ
 
 ΛΙΜΑΝΙ   ΑΦ.     ΑΝ. 
 ΣΚΥΡΟΣ    7.00
 ΚΥΜΗ  8.40 9.45
 ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ   12.10   12.25 
 ΣΚΟΠΕΛΟΣ 13.00 13.15
 ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ  13.50 14.15
 ΚΥΜΗ 16.40 18.00
 ΣΚΥΡΟΣ 19.40 Δ

 

• TETAΡΤΗ
 
 ΛΙΜΑΝΙ   ΑΦ.     ΑΝ. 
 ΣΚΥΡΟΣ    8.00
 ΚΥΜΗ  9.40 12.00
 ΣΚΥΡΟΣ  13.40   15.00 
 ΚΥΜΗ 16.40 18.00
 ΣΚΥΡΟΣ 19.40 Δ

 

• ΠΕΜΠΤΗ
 
 ΛΙΜΑΝΙ   ΑΦ.     ΑΝ. 
 ΣΚΥΡΟΣ    8.00
 ΚΥΜΗ  9.40 10.30
 ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ   12.50   13.00 
 ΣΚΟΠΕΛΟΣ 13.35 13.45
 ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ  14.20 14.30
 ΚΥΜΗ 17.00 18.30
 ΣΚΥΡΟΣ 20.10 Δ

 

• ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
 
 ΛΙΜΑΝΙ   ΑΦ.     ΑΝ. 
 ΣΚΥΡΟΣ    8.00
 ΚΥΜΗ  9.40 11.00
 ΣΚΥΡΟΣ  12.40   18.00 
 ΚΥΜΗ 19.40 20.30
 ΣΚΥΡΟΣ 22.10 Δ

 

• ΣΑΒΒΑΤΟ
 
 ΛΙΜΑΝΙ   ΑΦ.     ΑΝ. 
 ΣΚΥΡΟΣ    7.00
 ΚΥΜΗ  8.40 10.00
 ΣΚΥΡΟΣ  11.40   12.30 
 ΚΥΜΗ 14.10 15.00
 ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ  17.30 17.45
 ΚΥΜΗ 20.15 20.45
 ΣΚΥΡΟΣ 22.25 Δ

 

• ΚΥΡΙΑΚΗ
 
 ΛΙΜΑΝΙ   ΑΦ.     ΑΝ. 
 ΣΚΥΡΟΣ    14.00
 ΚΥΜΗ  15.40 16.30
 ΣΚΥΡΟΣ  18.10   19.00 
 ΚΥΜΗ 20.40 21.00
 ΣΚΥΡΟΣ 22.40 Δ

 

 

• Από 2 έως και 15 Αυγούστου 2021 ισχύουν τα παρακάτω δρομολόγια:

 

• ΔΕΥΤΕΡΑ
 
 ΛΙΜΑΝΙ   ΑΦ.     ΑΝ. 
 ΣΚΥΡΟΣ    8.00
 ΚΥΜΗ  9.40 12.00
 ΣΚΥΡΟΣ  13.40   15.00 
 ΚΥΜΗ 16.40 18.00
 ΣΚΥΡΟΣ 19.40 Δ
 
 
• ΤΡΙΤΗ
 
 ΛΙΜΑΝΙ   ΑΦ.     ΑΝ. 
 ΣΚΥΡΟΣ    7.00
 ΚΥΜΗ  8.40 9.45
 ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ   12.10   12.25 
 ΣΚΟΠΕΛΟΣ 13.00 13.15
 ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ  13.50 14.15
 ΚΥΜΗ 16.40 18.00
 ΣΚΥΡΟΣ 19.40 Δ

 

• TETAΡΤΗ
 
 ΛΙΜΑΝΙ   ΑΦ.     ΑΝ. 
 ΣΚΥΡΟΣ    8.00
 ΚΥΜΗ  9.40 12.00
 ΣΚΥΡΟΣ  13.40   15.00 
 ΚΥΜΗ 16.40 18.00
 ΣΚΥΡΟΣ 19.40 Δ

 

• ΠΕΜΠΤΗ
 
 ΛΙΜΑΝΙ   ΑΦ.     ΑΝ. 
 ΣΚΥΡΟΣ    8.00
 ΚΥΜΗ  9.40 10.30
 ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ   12.50   13.00 
 ΣΚΟΠΕΛΟΣ 13.35 13.45
 ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ  14.20 14.30
 ΚΥΜΗ 17.00 18.30
 ΣΚΥΡΟΣ 20.10 Δ

 

• ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
 
 ΛΙΜΑΝΙ   ΑΦ.     ΑΝ. 
 ΣΚΥΡΟΣ    8.00
 ΚΥΜΗ  9.40 11.00
 ΣΚΥΡΟΣ   12.40   14.00 
 ΚΥΜΗ 15.40 17.00
 ΣΚΥΡΟΣ  18.40 19.00
 ΚΥΜΗ 20.40 21.00
 ΣΚΥΡΟΣ 22.40 Δ

 

 

• ΣΑΒΒΑΤΟ
 
 ΛΙΜΑΝΙ   ΑΦ.     ΑΝ. 
 ΣΚΥΡΟΣ    7.00
 ΚΥΜΗ  8.40 10.00
 ΣΚΥΡΟΣ  11.40   12.30 
 ΚΥΜΗ 14.10 15.00
 ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ  17.30 17.45
 ΚΥΜΗ 20.15 20.45
 ΣΚΥΡΟΣ 22.25 Δ

 

• ΚΥΡΙΑΚΗ
 
 ΛΙΜΑΝΙ   ΑΦ.     ΑΝ. 
 ΣΚΥΡΟΣ    14.00
 ΚΥΜΗ  15.40 16.30
 ΣΚΥΡΟΣ  18.10   19.00 
 ΚΥΜΗ 20.40 21.00
 ΣΚΥΡΟΣ 22.40 Δ

 

 

• Από 16 έως και 22 Αυγούστου 2021 ισχύουν τα παρακάτω δρομολόγια:

 

• ΔΕΥΤΕΡΑ
 
 ΛΙΜΑΝΙ   ΑΦ.     ΑΝ. 
 ΣΚΥΡΟΣ    8.00
 ΚΥΜΗ  9.40 12.00
 ΣΚΥΡΟΣ  13.40   15.00 
 ΚΥΜΗ 16.40 18.00
 ΣΚΥΡΟΣ 19.40 Δ
 
 
• ΤΡΙΤΗ
 
 ΛΙΜΑΝΙ   ΑΦ.     ΑΝ. 
 ΣΚΥΡΟΣ    7.00
 ΚΥΜΗ  8.40 9.45
 ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ   12.10   12.25 
 ΣΚΟΠΕΛΟΣ 13.00 13.15
 ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ  13.50 14.15
 ΚΥΜΗ 16.40 18.00
 ΣΚΥΡΟΣ 19.40 Δ

 

• TETAΡΤΗ
 
 ΛΙΜΑΝΙ   ΑΦ.     ΑΝ. 
 ΣΚΥΡΟΣ    8.00
 ΚΥΜΗ  9.40 12.00
 ΣΚΥΡΟΣ  13.40   15.00 
 ΚΥΜΗ 16.40 18.00
 ΣΚΥΡΟΣ 19.40 Δ

 

• ΠΕΜΠΤΗ
 
 ΛΙΜΑΝΙ   ΑΦ.     ΑΝ. 
 ΣΚΥΡΟΣ    8.00
 ΚΥΜΗ  9.40 10.30
 ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ   12.50   13.00 
 ΣΚΟΠΕΛΟΣ 13.35 13.45
 ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ  14.20 14.30
 ΚΥΜΗ 17.00 18.30
 ΣΚΥΡΟΣ 20.10 Δ

 

• ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
 
 ΛΙΜΑΝΙ   ΑΦ.     ΑΝ. 
 ΣΚΥΡΟΣ    8.00
 ΚΥΜΗ  9.40 11.00
 ΣΚΥΡΟΣ   12.40   14.00 
 ΚΥΜΗ 15.40 17.00
 ΣΚΥΡΟΣ  18.40 19.00
 ΚΥΜΗ 20.40 21.00
 ΣΚΥΡΟΣ 22.40 Δ

 

 

• ΣΑΒΒΑΤΟ
 
 ΛΙΜΑΝΙ   ΑΦ.     ΑΝ. 
 ΣΚΥΡΟΣ    7.00
 ΚΥΜΗ  8.40 10.00
 ΣΚΥΡΟΣ  11.40   12.30 
 ΚΥΜΗ 14.10 15.00
 ΣΚΥΡΟΣ  16.40 17.30
 ΚΥΜΗ 19.10 20.00
 ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ  22.30 22.45
 ΣΚΟΠΕΛΟΣ 23.20 Δ

 

• ΚΥΡΙΑΚΗ
 
 ΛΙΜΑΝΙ   ΑΦ.     ΑΝ. 
 ΣΚΟΠΕΛΟΣ    7.00
 ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ  7.30 8.00
 ΚΥΜΗ  10.25   11.30 
 ΣΚΥΡΟΣ 13.10 14.00
 ΚΥΜΗ 15.40 17.00
 ΣΚΥΡΟΣ 18.40 20.00
 ΚΥΜΗ 21.40 22.15
 ΣΚΥΡΟΣ 23.55 Δ

 

 

• Από 23 έως και 29 Αυγούστου 2021 ισχύουν τα παρακάτω δρομολόγια:

 

• ΔΕΥΤΕΡΑ
 
 ΛΙΜΑΝΙ   ΑΦ.     ΑΝ. 
 ΣΚΥΡΟΣ    8.00
 ΚΥΜΗ  9.40 12.00
 ΣΚΥΡΟΣ  13.40   15.00 
 ΚΥΜΗ 16.40 18.00
 ΣΚΥΡΟΣ 19.40 Δ
 
 
• ΤΡΙΤΗ
 
 ΛΙΜΑΝΙ   ΑΦ.     ΑΝ. 
 ΣΚΥΡΟΣ    7.00
 ΚΥΜΗ  8.40 9.45
 ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ   12.10   12.25 
 ΣΚΟΠΕΛΟΣ 13.00 13.15
 ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ  13.50 14.15
 ΚΥΜΗ 16.40 18.00
 ΣΚΥΡΟΣ 19.40 Δ

 

• TETAΡΤΗ
 
 ΛΙΜΑΝΙ   ΑΦ.     ΑΝ. 
 ΣΚΥΡΟΣ    8.00
 ΚΥΜΗ  9.40 12.00
 ΣΚΥΡΟΣ  13.40   15.00 
 ΚΥΜΗ 16.40 18.00
 ΣΚΥΡΟΣ 19.40 Δ

 

• ΠΕΜΠΤΗ
 
 ΛΙΜΑΝΙ   ΑΦ.     ΑΝ. 
 ΣΚΥΡΟΣ    8.00
 ΚΥΜΗ  9.40 10.30
 ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ   12.50   13.00 
 ΣΚΟΠΕΛΟΣ 13.35 13.45
 ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ  14.20 14.30
 ΚΥΜΗ 17.00 18.30
 ΣΚΥΡΟΣ 20.10 Δ

 

• ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
 
 ΛΙΜΑΝΙ   ΑΦ.     ΑΝ. 
 ΣΚΥΡΟΣ    8.00
 ΚΥΜΗ  9.40 11.00
 ΣΚΥΡΟΣ  12.40   18.00 
 ΚΥΜΗ 19.40 20.30
 ΣΚΥΡΟΣ 22.10 Δ

 

• ΣΑΒΒΑΤΟ
 
 ΛΙΜΑΝΙ   ΑΦ.     ΑΝ. 
 ΣΚΥΡΟΣ    7.00
 ΚΥΜΗ  8.40 10.00
 ΣΚΥΡΟΣ  11.40   12.30 
 ΚΥΜΗ 14.10 15.00
 ΣΚΥΡΟΣ  16.40 17.30
 ΚΥΜΗ 19.10 20.00
 ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ  22.30 22.45
 ΣΚΟΠΕΛΟΣ 23.20 Δ

 

• ΚΥΡΙΑΚΗ
 
 ΛΙΜΑΝΙ   ΑΦ.     ΑΝ. 
 ΣΚΟΠΕΛΟΣ    7.00
 ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ  7.30 8.00
 ΚΥΜΗ  10.25   11.30 
 ΣΚΥΡΟΣ 13.10 14.00
 ΚΥΜΗ 15.40 17.00
 ΣΚΥΡΟΣ 18.40 20.00
 ΚΥΜΗ 21.40 22.15
 ΣΚΥΡΟΣ 23.55 Δ

 

 

* Τηλέφωνο Κύμης: 22220 - 22606.   

* Τηλέφωνα Σκύρου: 22220 - 91790, 22220 - 93475.                 

* ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα δρομολόγια ενημερώνονται καθημερινά! Για οποιαδήποτε αλλαγή την ευθύνη φέρει αποκλειστικά η διοίκηση των μέσων μαζικής μεταφοράς.
ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΜΑΝΤΟΥΔΙ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Δρομολόγια Πλοίων
Δείτε όλα τα δρομολόγια Μαντούδι - Θεσσαλονίκη ...περισσότερα

ΜΑΝΤΟΥΔΙ - ΣΠΟΡΑΔΕΣ - ΓΛΥΦΑ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Δρομολόγια Πλοίων
Δείτε όλα τα δρομολόγια Μαντούδι - Σποράδες - Γλύφα - Αγ. Κωνσταντίνος ...περισσότερα

ΜΑΝΤΟΥΔΙ - ΣΠΟΡΑΔΕΣ - ΒΟΛΟΣ

Δρομολόγια Πλοίων
Δείτε όλα τα δρομολόγια Μαντούδι - Σποράδες - Βόλος ...περισσότερα