Δρομολόγια Πλοίων

ΑΙΔΗΨΟΣ - ΑΡΚΙΤΣΑ
• Από 1 έως και 7 Aυγούστου 2022 ισχύουν τα παρακάτω δρομολόγια:

 

ΑΠΟ ΑΙΔΗΨΟ ΠΡΟΣ ΑΡΚΙΤΣΑ 

 ΔΕΥΤΕΡΑ   ΤΡΙΤΗ   ΤΕΤΑΡΤΗ   ΠΕΜΠΤΗ   ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   ΣΑΒΒΑΤΟ   ΚΥΡΙΑΚΗ 
6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
7.00 8.00 7.00 8.00 7.00 8.00 7.00
8.00 10.00 8.00 10.00 8.00 10.00 8.00
9.00 12.00 9.00 12.00 9.00 12.00 9.00
10.00 14.00 10.00 14.00 10.00 14.00 10.00
11.00 15.00 11.00 15.00 11.00 15.00 11.00
12.00 16.00 12.00 16.00 12.00 16.00 12.00
13.00 17.00 13.00 17.00 13.00 17.00 13.00
14.00 18.00 14.00 18.00 14.00 18.00 14.00
16.00 19.00 16.00 19.00 16.00 19.00 16.00
18.00 20.00 18.00 20.00 18.00 20.00 18.00
20.00 21.00 20.00 21.00 20.00 21.00 20.00

 

ΑΠΟ ΑΡΚΙΤΣΑ ΠΡΟΣ ΑΙΔΗΨΟ 

 ΔΕΥΤΕΡΑ   ΤΡΙΤΗ   ΤΕΤΑΡΤΗ   ΠΕΜΠΤΗ   ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   ΣΑΒΒΑΤΟ   ΚΥΡΙΑΚΗ 
7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00
8.00 9.00 8.00 9.00 8.00 9.00 8.00
9.00 11.00 9.00 11.00 9.00 11.00 9.00
10.00 13.00 10.00 13.00 10.00 13.00 10.00
11.00 15.00 11.00 15.00 11.00 15.00 11.00
12.00 16.00 12.00 16.00 12.00 16.00 12.00
13.00 17.00 13.00 17.00 13.00 17.00 13.00
14.00 18.00 14.00 18.00 14.00 18.00 14.00
15.00 19.00 15.00 19.00 15.00 19.00 15.00
17.00 20.00 17.00 20.00 17.00 20.00 17.00
19.00 21.00 19.00 21.00 19.00 21.00 19.00
21.00 22.00 21.00 22.00 21.00 22.00 21.00

 

 

• Από 8 έως και 14 Aυγούστου 2022 ισχύουν τα παρακάτω δρομολόγια:

 

ΑΠΟ ΑΙΔΗΨΟ ΠΡΟΣ ΑΡΚΙΤΣΑ 

 ΔΕΥΤΕΡΑ   ΤΡΙΤΗ   ΤΕΤΑΡΤΗ   ΠΕΜΠΤΗ   ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   ΣΑΒΒΑΤΟ   ΚΥΡΙΑΚΗ 
6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
8.00 7.00 8.00 7.00 8.00 7.00 8.00
10.00 8.00 10.00 8.00 10.00 8.00 10.00
12.00 9.00 12.00 9.00 12.00 9.00 12.00
14.00 10.00 14.00 10.00 14.00 10.00 14.00
15.00 11.00 15.00 11.00 15.00 11.00 15.00
16.00 12.00 16.00 12.00 16.00 12.00 16.00
17.00 13.00 17.00 13.00 17.00 13.00 17.00
18.00 14.00 18.00 14.00 18.00 14.00 18.00
19.00 16.00 19.00 16.00 19.00 16.00 19.00
20.00 18.00 20.00 18.00 20.00 18.00 20.00
21.00 20.00 21.00 20.00 21.00 20.00 21.00

 

ΑΠΟ ΑΡΚΙΤΣΑ ΠΡΟΣ ΑΙΔΗΨΟ 

 ΔΕΥΤΕΡΑ   ΤΡΙΤΗ   ΤΕΤΑΡΤΗ   ΠΕΜΠΤΗ   ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   ΣΑΒΒΑΤΟ   ΚΥΡΙΑΚΗ 
7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00
9.00 8.00 9.00 8.00 9.00 8.00 9.00
11.00 9.00 11.00 9.00 11.00 9.00 11.00
13.00 10.00 13.00 10.00 13.00 10.00 13.00
15.00 11.00 15.00 11.00 15.00 11.00 15.00
16.00 12.00 16.00 12.00 16.00 12.00 16.00
17.00 13.00 17.00 13.00 17.00 13.00 17.00
18.00 14.00 18.00 14.00 18.00 14.00 18.00
19.00 15.00 19.00 15.00 19.00 15.00 19.00
20.00 17.00 20.00 17.00 20.00 17.00 20.00
21.00 19.00 21.00 19.00 21.00 19.00 21.00
22.00 21.00 22.00 21.00 22.00 21.00 22.00

 

 

• Από 15 έως και 21 Aυγούστου 2022 ισχύουν τα παρακάτω δρομολόγια:

 

ΑΠΟ ΑΙΔΗΨΟ ΠΡΟΣ ΑΡΚΙΤΣΑ 

 ΔΕΥΤΕΡΑ   ΤΡΙΤΗ   ΤΕΤΑΡΤΗ   ΠΕΜΠΤΗ   ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   ΣΑΒΒΑΤΟ   ΚΥΡΙΑΚΗ 
6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
7.00 8.00 7.00 8.00 7.00 8.00 7.00
8.00 10.00 8.00 10.00 8.00 10.00 8.00
9.00 12.00 9.00 12.00 9.00 12.00 9.00
10.00 14.00 10.00 14.00 10.00 14.00 10.00
11.00 15.00 11.00 15.00 11.00 15.00 11.00
12.00 16.00 12.00 16.00 12.00 16.00 12.00
13.00 17.00 13.00 17.00 13.00 17.00 13.00
14.00 18.00 14.00 18.00 14.00 18.00 14.00
16.00 19.00 16.00 19.00 16.00 19.00 16.00
18.00 20.00 18.00 20.00 18.00 20.00 18.00
20.00 21.00 20.00 21.00 20.00 21.00 20.00

 

ΑΠΟ ΑΡΚΙΤΣΑ ΠΡΟΣ ΑΙΔΗΨΟ 

 ΔΕΥΤΕΡΑ   ΤΡΙΤΗ   ΤΕΤΑΡΤΗ   ΠΕΜΠΤΗ   ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   ΣΑΒΒΑΤΟ   ΚΥΡΙΑΚΗ 
7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00
8.00 9.00 8.00 9.00 8.00 9.00 8.00
9.00 11.00 9.00 11.00 9.00 11.00 9.00
10.00 13.00 10.00 13.00 10.00 13.00 10.00
11.00 15.00 11.00 15.00 11.00 15.00 11.00
12.00 16.00 12.00 16.00 12.00 16.00 12.00
13.00 17.00 13.00 17.00 13.00 17.00 13.00
14.00 18.00 14.00 18.00 14.00 18.00 14.00
15.00 19.00 15.00 19.00 15.00 19.00 15.00
17.00 20.00 17.00 20.00 17.00 20.00 17.00
19.00 21.00 19.00 21.00 19.00 21.00 19.00
21.00 22.00 21.00 22.00 21.00 22.00 21.00

 

 

• Από 22 έως και 28 Aυγούστου 2022 ισχύουν τα παρακάτω δρομολόγια:

 

ΑΠΟ ΑΙΔΗΨΟ ΠΡΟΣ ΑΡΚΙΤΣΑ 

 ΔΕΥΤΕΡΑ   ΤΡΙΤΗ   ΤΕΤΑΡΤΗ   ΠΕΜΠΤΗ   ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   ΣΑΒΒΑΤΟ   ΚΥΡΙΑΚΗ 
6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
8.00 7.00 8.00 7.00 8.00 7.00 8.00
10.00 8.00 10.00 8.00 10.00 8.00 10.00
12.00 9.00 12.00 9.00 12.00 9.00 12.00
14.00 10.00 14.00 10.00 14.00 10.00 14.00
15.00 11.00 15.00 11.00 15.00 11.00 15.00
16.00 12.00 16.00 12.00 16.00 12.00 16.00
17.00 13.00 17.00 13.00 17.00 13.00 17.00
18.00 14.00 18.00 14.00 18.00 14.00 18.00
19.00 16.00 19.00 16.00 19.00 16.00 19.00
20.00 18.00 20.00 18.00 20.00 18.00 20.00
21.00 20.00 21.00 20.00 21.00 20.00 21.00

 

ΑΠΟ ΑΡΚΙΤΣΑ ΠΡΟΣ ΑΙΔΗΨΟ 

 ΔΕΥΤΕΡΑ   ΤΡΙΤΗ   ΤΕΤΑΡΤΗ   ΠΕΜΠΤΗ   ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   ΣΑΒΒΑΤΟ   ΚΥΡΙΑΚΗ 
7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00
9.00 8.00 9.00 8.00 9.00 8.00 9.00
11.00 9.00 11.00 9.00 11.00 9.00 11.00
13.00 10.00 13.00 10.00 13.00 10.00 13.00
15.00 11.00 15.00 11.00 15.00 11.00 15.00
16.00 12.00 16.00 12.00 16.00 12.00 16.00
17.00 13.00 17.00 13.00 17.00 13.00 17.00
18.00 14.00 18.00 14.00 18.00 14.00 18.00
19.00 15.00 19.00 15.00 19.00 15.00 19.00
20.00 17.00 20.00 17.00 20.00 17.00 20.00
21.00 19.00 21.00 19.00 21.00 19.00 21.00
22.00 21.00 22.00 21.00 22.00 21.00 22.00

 

 

* Τηλέφωνο Αιδηψού: 22260 - 22464.   

* Τηλέφωνο Αρκίτσας: 22330 - 91290.                 

* ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα δρομολόγια ενημερώνονται καθημερινά! Για οποιαδήποτε αλλαγή την ευθύνη φέρει αποκλειστικά η διοίκηση των μέσων μαζικής μεταφοράς.
ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΚΑΡΥΣΤΟΣ - ΑΝΔΡΟΣ - ΤΗΝΟΣ - ΣΥΡΟΣ

Δρομολόγια Πλοίων
Δείτε όλα τα δρομολόγια Κάρυστος - ¶νδρος - Τήνος - Σύρος.  ...περισσότερα

ΜΑΝΤΟΥΔΙ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Δρομολόγια Πλοίων
Δείτε όλα τα δρομολόγια Μαντούδι - Θεσσαλονίκη ...περισσότερα

ΜΑΝΤΟΥΔΙ - ΣΠΟΡΑΔΕΣ - ΓΛΥΦΑ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Δρομολόγια Πλοίων
Δείτε όλα τα δρομολόγια Μαντούδι - Σποράδες - Γλύφα - Αγ. Κωνσταντίνος ...περισσότερα

ΜΑΝΤΟΥΔΙ - ΣΠΟΡΑΔΕΣ - ΒΟΛΟΣ

Δρομολόγια Πλοίων
Δείτε όλα τα δρομολόγια Μαντούδι - Σποράδες - Βόλος ...περισσότερα