Δρομολόγια Πλοίων

ΑΙΔΗΨΟΣ - ΑΡΚΙΤΣΑ
• Από 13 έως και 19 Μαΐου 2019 ισχύουν τα παρακάτω δρομολόγια:

 

ΑΠΟ ΑΙΔΗΨΟ ΠΡΟΣ ΑΡΚΙΤΣΑ 

 
 ΔΕΥΤΕΡΑ   ΤΡΙΤΗ    ΤΕΤΑΡΤΗ   ΠΕΜΠΤΗ   ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   ΣΑΒΒΑΤΟ   ΚΥΡΙΑΚΗ 
       6.00     8.00        8.00       6.00           6.00        6.00       6.00
       7.00   10.00      10.00       7.00          7.00        8.00       7.00
       8.00   14.00      12.00       8.00          8.00      10.00       8.00
       9.00   16.00      13.00       9.00           9.00      12.00       9.00
     10.00   18.00      14.00     10.00        10.00      14.00     10.00
     11.00        15.00     11.00        11.00      15.00     11.00
     12.00        16.00     12.00        12.00      16.00     12.00
     14.00        17.00     14.00        14.00      17.00     14.00
     16.00        18.00     16.00        16.00      18.00     16.00
     18.00        20.00     18.00        18.00      19.00     18.00
     20.00         20.00        20.00      20.00     20.00

 

ΑΠΟ ΑΡΚΙΤΣΑ ΠΡΟΣ ΑΙΔΗΨΟ 

 ΔΕΥΤΕΡΑ   ΤΡΙΤΗ    ΤΕΤΑΡΤΗ   ΠΕΜΠΤΗ   ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   ΣΑΒΒΑΤΟ   ΚΥΡΙΑΚΗ 
       7.00     9.00        9.00       7.00          7.00        7.00       7.00
       8.00   11.00      11.00       8.00          8.00        9.00       8.00
       9.00   15.00      13.00       9.00           9.00      11.00       9.00
     10.00   17.00      14.00     10.00        10.00      13.00     10.00
     11.00   19.00      15.00     11.00        11.00      15.00     11.00
     12.00        16.00     12.00        12.00      16.00     12.00
     13.00        17.00     13.00        13.00      17.00     13.00
     15.00        18.00     15.00        15.00      18.00     15.00
     17.00        19.00     17.00        17.00      19.00     17.00
     19.00        21.00     19.00        19.00      20.00     19.00
     21.00         21.00        21.00      21.00     21.00

 

 

 

• Από 20 έως και 26 Μαΐου 2019 ισχύουν τα παρακάτω δρομολόγια:

 

ΑΠΟ ΑΙΔΗΨΟ ΠΡΟΣ ΑΡΚΙΤΣΑ 

 
 ΔΕΥΤΕΡΑ   ΤΡΙΤΗ    ΤΕΤΑΡΤΗ   ΠΕΜΠΤΗ   ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   ΣΑΒΒΑΤΟ   ΚΥΡΙΑΚΗ 
       6.00     8.00        8.00       6.00           6.00        6.00       6.00
       7.00   10.00      10.00       7.00          8.00        7.00       8.00
       8.00   14.00      12.00       8.00        10.00        8.00     10.00
       9.00   16.00      13.00       9.00         12.00        9.00     12.00
     10.00   18.00      14.00     10.00        13.00      10.00     13.00
     11.00        15.00     11.00        14.00      11.00     14.00
     12.00        16.00     12.00        15.00      12.00     15.00
     14.00        17.00     14.00        16.00      14.00     16.00
     16.00        18.00     16.00        17.00      16.00     17.00
     18.00        20.00     18.00        18.00      18.00     18.00
     20.00         20.00        20.00      20.00     20.00

 

ΑΠΟ ΑΡΚΙΤΣΑ ΠΡΟΣ ΑΙΔΗΨΟ 

 ΔΕΥΤΕΡΑ   ΤΡΙΤΗ    ΤΕΤΑΡΤΗ   ΠΕΜΠΤΗ   ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   ΣΑΒΒΑΤΟ   ΚΥΡΙΑΚΗ 
       7.00     9.00        9.00       7.00          7.00        7.00       7.00
       8.00   11.00      11.00       8.00          9.00        8.00       9.00
       9.00   15.00      13.00       9.00         11.00        9.00     11.00
     10.00   17.00      14.00     10.00        13.00      10.00     13.00
     11.00   19.00      15.00     11.00        14.00      11.00     14.00
     12.00        16.00     12.00        15.00      12.00     15.00
     13.00        17.00     13.00        16.00      13.00     16.00
     15.00        18.00     15.00        17.00      15.00     17.00
     17.00        19.00     17.00        18.00      17.00     18.00
     19.00        21.00     19.00        19.00      19.00     19.00
     21.00         21.00        21.00      21.00     21.00

 

 

• Από 27 Μαΐου έως και 2 Ιουνίου 2019 ισχύουν τα παρακάτω δρομολόγια:

 

ΑΠΟ ΑΙΔΗΨΟ ΠΡΟΣ ΑΡΚΙΤΣΑ 

 
 ΔΕΥΤΕΡΑ   ΤΡΙΤΗ    ΤΕΤΑΡΤΗ   ΠΕΜΠΤΗ   ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   ΣΑΒΒΑΤΟ   ΚΥΡΙΑΚΗ 
       6.00     8.00        8.00       6.00           6.00        6.00       6.00
       7.00   10.00      10.00       7.00          7.00        8.00       7.00
       8.00   14.00      12.00       8.00          8.00      10.00       8.00
       9.00   16.00      13.00       9.00           9.00      12.00       9.00
     10.00   18.00      14.00     10.00        10.00      14.00     10.00
     11.00        15.00     11.00        11.00      15.00     11.00
     12.00        16.00     12.00        12.00      16.00     12.00
     14.00        17.00     14.00        14.00      17.00     14.00
     16.00        18.00     16.00        16.00      18.00     16.00
     18.00        20.00     18.00        18.00      19.00     18.00
     20.00         20.00        20.00      20.00     20.00

 

ΑΠΟ ΑΡΚΙΤΣΑ ΠΡΟΣ ΑΙΔΗΨΟ 

 ΔΕΥΤΕΡΑ   ΤΡΙΤΗ    ΤΕΤΑΡΤΗ   ΠΕΜΠΤΗ   ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   ΣΑΒΒΑΤΟ   ΚΥΡΙΑΚΗ 
       7.00     9.00        9.00       7.00          7.00        7.00       7.00
       8.00   11.00      11.00       8.00          8.00        9.00       8.00
       9.00   15.00      13.00       9.00           9.00      11.00       9.00
     10.00   17.00      14.00     10.00        10.00      13.00     10.00
     11.00   19.00      15.00     11.00        11.00      15.00     11.00
     12.00        16.00     12.00        12.00      16.00     12.00
     13.00        17.00     13.00        13.00      17.00     13.00
     15.00        18.00     15.00        15.00      18.00     15.00
     17.00        19.00     17.00        17.00      19.00     17.00
     19.00        21.00     19.00        19.00      20.00     19.00
     21.00         21.00        21.00      21.00     21.00

 

* Τιμές εισιτηρίων: Απλό 3,70 ευρώ, φοιτητικό 1,90 ευρώ, πολύτεκνοι, ανάπηροι κλπ. 1,80 ευρώ.

* Τηλέφωνο Αιδηψού: 22260 - 22464.   

* Τηλέφωνο Αρκίτσας: 22330 - 91290.                 

* ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα δρομολόγια ενημερώνονται καθημερινά! Για οποιαδήποτε αλλαγή την ευθύνη φέρει αποκλειστικά η διοίκηση των μέσων μαζικής μεταφοράς.

ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΒΟΛΟΣ - ΣΠΟΡΑΔΕΣ - ΜΑΝΤΟΥΔΙ

Δρομολόγια Πλοίων
Τα δρομολόγια από Μαντούδι - Σποράδες - Βόλο σταματούν να πραγματοποιούνται από την Πέμπτη 1 Νοεμβρίου 2018. ...περισσότερα