Δρομολόγια Πλοίων

ΒΟΛΟΣ - ΣΠΟΡΑΔΕΣ - ΜΑΝΤΟΥΔΙ
* Από 22 Ιουνίου έως και 2 Αυγούστου
 
 
Δευτέρα
 
 ΛΙΜΑΝΙ    ΑΦΙΞΗ       ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ  
 ΒΟΛΟΣ              8.15
 ΣΚΙΑΘΟΣ    11.00         11.30
 ΣΚΟΠΕΛΟΣ   12.45         13.15
 ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ    13.45         14.00
 ΜΑΝΤΟΥΔΙ    15.50         17.00
 ΓΛΩΣΣΑ   18.30         19.00
 ΣΚΙΑΘΟΣ   19.30         20.00
 ΒΟΛΟΣ    22.45  ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ 

 

 
Τρίτη
 
 ΛΙΜΑΝΙ    ΑΦΙΞΗ       ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ  
 ΒΟΛΟΣ              8.15
 ΣΚΙΑΘΟΣ    11.00         11.30
 ΓΛΩΣΣΑ   12.00         12.30
 ΜΑΝΤΟΥΔΙ    14.00         15.00
 ΑΓΝΩΝΤΑΣ   16.15         16.25
 ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ    17.10         17.40
 ΣΚΟΠΕΛΟΣ   18.10         18.40
 ΣΚΙΑΘΟΣ   19.55         20.25
 ΒΟΛΟΣ    23.10  ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ 

 

 
Τετάρτη
 
 ΛΙΜΑΝΙ    ΑΦΙΞΗ       ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ  
 ΒΟΛΟΣ              8.15
 ΣΚΙΑΘΟΣ    11.00         11.30
 ΓΛΩΣΣΑ   12.00         12.30
 ΜΑΝΤΟΥΔΙ   14.00         15.00
 ΑΓΝΩΝΤΑΣ    16.15         16.25
 ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ    17.10         17.40
 ΣΚΟΠΕΛΟΣ   18.10         18.40
 ΣΚΙΑΘΟΣ   19.55         20.25
 ΒΟΛΟΣ    23.10  ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ 

 

Πέμπτη
 
 ΛΙΜΑΝΙ    ΑΦΙΞΗ       ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ  
 ΒΟΛΟΣ              8.15
 ΣΚΙΑΘΟΣ    11.00         11.30
 ΓΛΩΣΣΑ   12.00         12.30
 ΜΑΝΤΟΥΔΙ    14.00         15.00
 ΓΛΩΣΣΑ   16.30         17.00
 ΣΚΙΑΘΟΣ   17.30         18.00
 ΒΟΛΟΣ    20.45  ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ 

 

 
Παρασκευή
 
 ΛΙΜΑΝΙ    ΑΦΙΞΗ       ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ  
 ΒΟΛΟΣ              8.15
 ΣΚΙΑΘΟΣ    11.00         11.30
 ΣΚΟΠΕΛΟΣ   12.45         13.15
 ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ    13.45         14.00
 ΜΑΝΤΟΥΔΙ   15.50         17.00
 ΓΛΩΣΣΑ   18.30         19.00
 ΣΚΙΑΘΟΣ   19.30         20.00
 ΒΟΛΟΣ    22.45  ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ 
 
 
 
Σάββατο
 
 ΛΙΜΑΝΙ    ΑΦΙΞΗ       ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ  
 ΒΟΛΟΣ            10.00
 ΣΚΙΑΘΟΣ    12.45         13.15
 ΓΛΩΣΣΑ   13.45         14.15
 ΜΑΝΤΟΥΔΙ    15.45         16.30
 ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ    18.20         18.45
 ΣΚΟΠΕΛΟΣ   19.15         19.45
 ΣΚΙΑΘΟΣ   21.00         21.15
 ΓΛΩΣΣΑ    21.45  ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ 

 

 
Κυριακή
 
 ΛΙΜΑΝΙ    ΑΦΙΞΗ       ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ  
 ΓΛΩΣΣΑ              6.30
 ΣΚΙΑΘΟΣ      7.00           7.15
 ΒΟΛΟΣ   10.00         11.00
 ΣΚΙΑΘΟΣ    13.45         14.00
 ΓΛΩΣΣΑ    14.30         15.00
 ΜΑΝΤΟΥΔΙ    16.30         17.15
 ΓΛΩΣΣΑ   18.45         19.15
 ΣΚΙΑΘΟΣ   19.45         20.15
 ΒΟΛΟΣ    23.00  ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ 
 
 
 
 
* Τηλέφωνο : 22410 - 77760.                 

* ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα δρομολόγια ενημερώνονται καθημερινά! Για οποιαδήποτε αλλαγή την ευθύνη φέρει αποκλειστικά η διοίκηση των μέσων μαζικής μεταφοράς.