Δρομολόγια Πλοίων

ΒΟΛΟΣ - ΣΠΟΡΑΔΕΣ - ΜΑΝΤΟΥΔΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ
 
 ΛΙΜΑΝΙ    ΑΦΙΞΗ       ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ  
 ΒΟΛΟΣ             8.15
 ΣΚΙΑΘΟΣ    11.00         11.30
 ΓΛΩΣΣΑ   12.00         12.30
 ΜΑΝΤΟΥΔΙ   14.00         15.00
 ΑΓΝΩΝΤΑΣ    16.20         16.35
 ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ    17.20         17.40
 ΣΚΟΠΕΛΟΣ   18.15         18.30
 ΣΚΙΑΘΟΣ   19.45         20.15
 ΒΟΛΟΣ    23.00  ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ 

 

ΠΕΜΠΤΗ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ
 
 ΛΙΜΑΝΙ    ΑΦΙΞΗ       ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ  
 ΒΟΛΟΣ             8.15
 ΣΚΙΑΘΟΣ    11.00         11.30
 ΓΛΩΣΣΑ   12.00         12.30
 ΜΑΝΤΟΥΔΙ    14.00         15.00
 ΓΛΩΣΣΑ    16.30         17.00
 ΣΚΙΑΘΟΣ    17.30         18.00
 ΒΟΛΟΣ    20.45  ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ 

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ
 
 ΛΙΜΑΝΙ    ΑΦΙΞΗ       ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ  
 ΒΟΛΟΣ             8.15
 ΣΚΙΑΘΟΣ    11.00         11.30
 ΣΚΟΠΕΛΟΣ   12.45         13.15
 ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ    13.45         14.00
 ΜΑΝΤΟΥΔΙ    15.50         17.00
 ΓΛΩΣΣΑ   18.30         19.00
 ΣΚΙΑΘΟΣ   19.30         20.00
 ΒΟΛΟΣ    22.45  ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ 

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ
 
 ΛΙΜΑΝΙ    ΑΦΙΞΗ       ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ  
 ΒΟΛΟΣ           10.00
 ΣΚΙΑΘΟΣ    12.45         13.15
 ΓΛΩΣΣΑ   13.45         14.15
 ΜΑΝΤΟΥΔΙ    15.45         16.30
 ΑΓΝΩΝΤΑΣ    17.45         18.00
 ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ    18.45         19.00
 ΓΛΩΣΣΑ    20.15  ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ 

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ
 
 ΛΙΜΑΝΙ    ΑΦΙΞΗ       ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ  
 ΓΛΩΣΣΑ             6.30
 ΣΚΙΑΘΟΣ      7.00           7.15
 ΒΟΛΟΣ   10.00         11.00
 ΣΚΙΑΘΟΣ   13.45         14.00
 ΓΛΩΣΣΑ    14.30         15.00
 ΜΑΝΤΟΥΔΙ    16.30         17.15
 ΓΛΩΣΣΑ   18.45         19.15
 ΣΚΙΑΘΟΣ   19.45         20.15
 ΒΟΛΟΣ    23.00  ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ 

 

ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ
 
 ΛΙΜΑΝΙ    ΑΦΙΞΗ       ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ  
 ΒΟΛΟΣ             8.15
 ΣΚΙΑΘΟΣ    11.00         11.30
 ΣΚΟΠΕΛΟΣ   12.45         13.15
 ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ    13.45         14.00
 ΜΑΝΤΟΥΔΙ    15.50         17.00
 ΓΛΩΣΣΑ   18.30         19.00
 ΣΚΙΑΘΟΣ   19.30         20.00
 ΒΟΛΟΣ    22.45  ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ 

 

ΤΡΙΤΗ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ
 
 ΛΙΜΑΝΙ    ΑΦΙΞΗ       ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ  
 ΒΟΛΟΣ             8.15
 ΣΚΙΑΘΟΣ    11.00         11.30
 ΓΛΩΣΣΑ   12.00         12.30
 ΜΑΝΤΟΥΔΙ   14.00         15.00
 ΑΓΝΩΝΤΑΣ    16.20         16.35
 ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ    17.20         17.40
 ΣΚΟΠΕΛΟΣ   18.15         18.30
 ΣΚΙΑΘΟΣ   19.45         20.15
 ΒΟΛΟΣ    23.00  ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ 

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΙΟΥΛΙΟΥ
 
 ΛΙΜΑΝΙ    ΑΦΙΞΗ       ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ  
 ΒΟΛΟΣ             8.15
 ΣΚΙΑΘΟΣ    11.00         11.30
 ΓΛΩΣΣΑ   12.00         12.30
 ΜΑΝΤΟΥΔΙ   14.00         15.00
 ΑΓΝΩΝΤΑΣ    16.20         16.35
 ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ    17.20         17.40
 ΣΚΟΠΕΛΟΣ   18.15         18.30
 ΣΚΙΑΘΟΣ   19.45         20.15
 ΒΟΛΟΣ    23.00  ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ 

 

ΠΕΜΠΤΗ 18 ΙΟΥΛΙΟΥ
 
 ΛΙΜΑΝΙ    ΑΦΙΞΗ       ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ  
 ΒΟΛΟΣ             8.15
 ΣΚΙΑΘΟΣ    11.00         11.30
 ΓΛΩΣΣΑ   12.00         12.30
 ΜΑΝΤΟΥΔΙ    14.00         15.00
 ΓΛΩΣΣΑ    16.30         17.00
 ΣΚΙΑΘΟΣ    17.30         18.00
 ΒΟΛΟΣ    20.45  ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ 

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ
 
 ΛΙΜΑΝΙ    ΑΦΙΞΗ       ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ  
 ΒΟΛΟΣ             8.15
 ΣΚΙΑΘΟΣ    11.00         11.30
 ΣΚΟΠΕΛΟΣ   12.45         13.15
 ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ    13.45         14.00
 ΜΑΝΤΟΥΔΙ    15.50         17.00
 ΓΛΩΣΣΑ   18.30         19.00
 ΣΚΙΑΘΟΣ   19.30         20.00
 ΒΟΛΟΣ    22.45  ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ 

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΙΟΥΛΙΟΥ
 
 ΛΙΜΑΝΙ    ΑΦΙΞΗ       ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ  
 ΒΟΛΟΣ           10.00
 ΣΚΙΑΘΟΣ    12.45         13.15
 ΓΛΩΣΣΑ   13.45         14.15
 ΜΑΝΤΟΥΔΙ    15.45         16.30
 ΑΓΝΩΝΤΑΣ    17.45         18.00
 ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ    18.45         19.00
 ΓΛΩΣΣΑ    20.15  ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ 

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ
 
 ΛΙΜΑΝΙ    ΑΦΙΞΗ       ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ  
 ΓΛΩΣΣΑ             6.30
 ΣΚΙΑΘΟΣ      7.00           7.15
 ΒΟΛΟΣ   10.00         11.00
 ΣΚΙΑΘΟΣ   13.45         14.00
 ΓΛΩΣΣΑ    14.30         15.00
 ΜΑΝΤΟΥΔΙ    16.30         17.15
 ΓΛΩΣΣΑ   18.45         19.15
 ΣΚΙΑΘΟΣ   19.45         20.15
 ΒΟΛΟΣ    23.00  ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ 

 

ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΙΟΥΛΙΟΥ
 
 ΛΙΜΑΝΙ    ΑΦΙΞΗ       ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ  
 ΒΟΛΟΣ             8.15
 ΣΚΙΑΘΟΣ    11.00         11.30
 ΣΚΟΠΕΛΟΣ   12.45         13.15
 ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ    13.45         14.00
 ΜΑΝΤΟΥΔΙ    15.50         17.00
 ΓΛΩΣΣΑ   18.30         19.00
 ΣΚΙΑΘΟΣ   19.30         20.00
 ΒΟΛΟΣ    22.45  ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ 

 

ΤΡΙΤΗ 23 ΙΟΥΛΙΟΥ
 
 ΛΙΜΑΝΙ    ΑΦΙΞΗ       ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ  
 ΒΟΛΟΣ             8.15
 ΣΚΙΑΘΟΣ    11.00         11.30
 ΓΛΩΣΣΑ   12.00         12.30
 ΜΑΝΤΟΥΔΙ   14.00         15.00
 ΑΓΝΩΝΤΑΣ    16.20         16.35
 ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ    17.20         17.40
 ΣΚΟΠΕΛΟΣ   18.15         18.30
 ΣΚΙΑΘΟΣ   19.45         20.15
 ΒΟΛΟΣ    23.00  ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ 

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΙΟΥΛΙΟΥ
 
 ΛΙΜΑΝΙ    ΑΦΙΞΗ       ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ  
 ΒΟΛΟΣ             8.15
 ΣΚΙΑΘΟΣ    11.00         11.30
 ΓΛΩΣΣΑ   12.00         12.30
 ΜΑΝΤΟΥΔΙ   14.00         15.00
 ΑΓΝΩΝΤΑΣ    16.20         16.35
 ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ    17.20         17.40
 ΣΚΟΠΕΛΟΣ   18.15         18.30
 ΣΚΙΑΘΟΣ   19.45         20.15
 ΒΟΛΟΣ    23.00  ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ 

 

ΠΕΜΠΤΗ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ
 
 ΛΙΜΑΝΙ    ΑΦΙΞΗ       ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ  
 ΒΟΛΟΣ             8.15
 ΣΚΙΑΘΟΣ    11.00         11.30
 ΓΛΩΣΣΑ   12.00         12.30
 ΜΑΝΤΟΥΔΙ    14.00         15.00
 ΓΛΩΣΣΑ    16.30         17.00
 ΣΚΙΑΘΟΣ    17.30         18.00
 ΒΟΛΟΣ    20.45  ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ 

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΙΟΥΛΙΟΥ
 
 ΛΙΜΑΝΙ    ΑΦΙΞΗ       ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ  
 ΒΟΛΟΣ             8.15
 ΣΚΙΑΘΟΣ    11.00         11.30
 ΣΚΟΠΕΛΟΣ   12.45         13.15
 ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ    13.45         14.00
 ΜΑΝΤΟΥΔΙ    15.50         17.00
 ΓΛΩΣΣΑ   18.30         19.00
 ΣΚΙΑΘΟΣ   19.30         20.00
 ΒΟΛΟΣ    22.45  ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ 

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΙΟΥΛΙΟΥ
 
 ΛΙΜΑΝΙ    ΑΦΙΞΗ       ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ  
 ΒΟΛΟΣ           10.00
 ΣΚΙΑΘΟΣ    12.45         13.15
 ΓΛΩΣΣΑ   13.45         14.15
 ΜΑΝΤΟΥΔΙ    15.45         16.30
 ΑΓΝΩΝΤΑΣ    17.45         18.00
 ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ    18.45         19.00
 ΓΛΩΣΣΑ    20.15  ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ 

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΙΟΥΛΙΟΥ
 
 ΛΙΜΑΝΙ    ΑΦΙΞΗ       ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ  
 ΓΛΩΣΣΑ             6.30
 ΣΚΙΑΘΟΣ      7.00           7.15
 ΒΟΛΟΣ   10.00         11.00
 ΣΚΙΑΘΟΣ   13.45         14.00
 ΓΛΩΣΣΑ    14.30         15.00
 ΜΑΝΤΟΥΔΙ    16.30         17.15
 ΓΛΩΣΣΑ   18.45         19.15
 ΣΚΙΑΘΟΣ   19.45         20.15
 ΒΟΛΟΣ    23.00  ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ 

 

ΔΕΥΤΕΡΑ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ
 
 ΛΙΜΑΝΙ    ΑΦΙΞΗ       ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ  
 ΒΟΛΟΣ             8.15
 ΣΚΙΑΘΟΣ    11.00         11.30
 ΣΚΟΠΕΛΟΣ   12.45         13.15
 ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ    13.45         14.00
 ΜΑΝΤΟΥΔΙ    15.50         17.00
 ΓΛΩΣΣΑ   18.30         19.00
 ΣΚΙΑΘΟΣ   19.30         20.00
 ΒΟΛΟΣ    22.45  ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ 

 

ΤΡΙΤΗ 30 ΙΟΥΛΙΟΥ
 
 ΛΙΜΑΝΙ    ΑΦΙΞΗ       ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ  
 ΒΟΛΟΣ             8.15
 ΣΚΙΑΘΟΣ    11.00         11.30
 ΓΛΩΣΣΑ   12.00         12.30
 ΜΑΝΤΟΥΔΙ   14.00         15.00
 ΑΓΝΩΝΤΑΣ    16.20         16.35
 ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ    17.20         17.40
 ΣΚΟΠΕΛΟΣ   18.15         18.30
 ΣΚΙΑΘΟΣ   19.45         20.15
 ΒΟΛΟΣ    23.00  ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ 

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 31 ΙΟΥΛΙΟΥ
 
 ΛΙΜΑΝΙ    ΑΦΙΞΗ       ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ  
 ΒΟΛΟΣ             8.15
 ΣΚΙΑΘΟΣ    11.00         11.30
 ΓΛΩΣΣΑ   12.00         12.30
 ΜΑΝΤΟΥΔΙ   14.00         15.00
 ΑΓΝΩΝΤΑΣ    16.20         16.35
 ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ    17.20         17.40
 ΣΚΟΠΕΛΟΣ   18.15         18.30
 ΣΚΙΑΘΟΣ   19.45         20.15
 ΒΟΛΟΣ    23.00  ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ 

 

ΠΕΜΠΤΗ 1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
 
 ΛΙΜΑΝΙ    ΑΦΙΞΗ       ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ  
 ΒΟΛΟΣ             8.15
 ΣΚΙΑΘΟΣ    11.00         11.30
 ΓΛΩΣΣΑ   12.00         12.30
 ΜΑΝΤΟΥΔΙ    14.00         15.00
 ΓΛΩΣΣΑ    16.30         17.00
 ΣΚΙΑΘΟΣ    17.30         18.00
 ΒΟΛΟΣ    20.45  ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ 

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
 
 ΛΙΜΑΝΙ    ΑΦΙΞΗ       ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ  
 ΒΟΛΟΣ             8.15
 ΣΚΙΑΘΟΣ    11.00         11.30
 ΣΚΟΠΕΛΟΣ   12.45         13.15
 ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ    13.45         14.00
 ΜΑΝΤΟΥΔΙ    15.50         17.00
 ΓΛΩΣΣΑ   18.30         19.00
 ΣΚΙΑΘΟΣ   19.30         20.00
 ΒΟΛΟΣ    22.45  ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ 

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
 
 ΛΙΜΑΝΙ    ΑΦΙΞΗ       ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ  
 ΒΟΛΟΣ           10.00
 ΣΚΙΑΘΟΣ    12.45         13.15
 ΓΛΩΣΣΑ   13.45         14.15
 ΜΑΝΤΟΥΔΙ    15.45         16.30
 ΑΓΝΩΝΤΑΣ    17.45         18.00
 ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ    18.45         19.00
 ΓΛΩΣΣΑ    20.15  ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ 

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
 
 ΛΙΜΑΝΙ    ΑΦΙΞΗ       ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ  
 ΓΛΩΣΣΑ             6.30
 ΣΚΙΑΘΟΣ      7.00           7.15
 ΒΟΛΟΣ   10.00         11.00
 ΣΚΙΑΘΟΣ   13.45         14.00
 ΓΛΩΣΣΑ    14.30         15.00
 ΜΑΝΤΟΥΔΙ    16.30         17.15
 ΓΛΩΣΣΑ   18.45         19.15
 ΣΚΙΑΘΟΣ   19.45         20.15
 ΒΟΛΟΣ    23.00  ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ 

 

 

* Τηλέφωνο : 22410 - 77760.                 

* ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα δρομολόγια ενημερώνονται καθημερινά! Για οποιαδήποτε αλλαγή την ευθύνη φέρει αποκλειστικά η διοίκηση των μέσων μαζικής μεταφοράς.