Τα νέα της Αγοράς

Mάχη "Aτλάντικ" - πιστωτών

Mάχη Aτλάντικ - πιστωτών
17 Δεκεμβρίου 2010, 16:46
Προσπάθησαν να ακυρώσουν την αναδιάρθρωση της εταιρείας.

Συνεχίζει τον αγώνα η εταιρία ΑΤΛΑΝΤΙΚ ΑΕ για την αναδιάρθρωσή της, τον εξορθολογισμό των οφειλών της και την εξόφληση των εργαζομένων και των πιστωτών της και τονίζει σε ανακοίνωσή της ότι επιθυμεί την στήριξη και όχι τον ανελέητο διωγμό της.

Ειδικότερα η εταιρία αναφέρει τα εξής: «Η εταιρία ΑΤΛΑΝΤΙΚ ΑΕ στα πλαίσια της έγκαιρης και έγκυρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και κατόπιν δημοσιεύματος στον ηλεκτρονικό τύπο, ανακοινώνει ότι τα αναγραφόμενα οικονομικά στοιχεία έχουν αναφερθεί στην σημείωση 3.7 και 4.3 των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων.

Η εταιρία έχει αναφέρει ότι προσπαθεί να διαχειριστεί την έλλειψη Ταμειακής Ρευστότητας στην οποία βρίσκεται, ενώ μέχρι σήμερα έχει αποδείξει ότι μπορεί να συνεχίσει την λειτουργία της υπό προϋποθέσεις.

Το προαναφερόμενο πρόβλημα έχει κλονίσει την δυνατότητα της εταιρίας, να αντεπεξέλθει στις υποχρεώσεις της έναντι των προμηθευτών και των εργαζομένων σε αυτήν.

Κατά συνέπεια προκειμένου να διασφαλίσει : α) το απαιτούμενο δίκτυο καταστημάτων της, β) τα περιουσιακά της στοιχεία απρόσβλητα, γ) τον μεγάλο αριθμό των απασχολούμενων σε αυτήν, δ) την αναγνωρισιμότητα του brand της αλλά κυρίως ε) την εξακολούθηση της λειτουργίας της, ώστε διαμέσου αυτής να τακτοποιηθούν και να εξορθολογιστούν όλες οι υποχρεώσεις της (υπερήμερες και τρέχουσες), αποφάσισε να υποβάλλει αίτηση περί υπαγωγής στο άρθρ. 99 Ν. 3588/2007 (αίτηση συνδιαλλαγής).

Η υποβολή της εν λόγω αιτήσεως ήταν ο μοναδικός τρόπος, ο οποίος θα επέτρεπε στην εταιρεία : α) να ρυθμίσει τις οφειλές της και να επανέλθει σε εύρυθμη και κερδοφόρα λειτουργία, β) να αποτρέψει την άτακτη και βίαιη ρευστοποίηση περιουσιακών στοιχείων σε μη ανταποκρινόμενες στην πραγματική τους αξία τιμές, γ) να εξακολουθεί να λειτουργεί το δίκτυό της, και δ) να συνεχίσει να απασχολεί τους εργαζομένους της, προσφέροντάς τους ένα περιβάλλον εργασιακής σταθερότητας.

Σε εκτέλεση του επιχειρηματικού της σχεδίου, η εταιρία προέβη σε μεταβίβαση του κινητού εξοπλισμού ορισμένων ζημιογόνων καταστημάτων της προς πιστωτές της, καταφέρνοντας με τον τρόπο αυτό την εξόφληση τεραστίων οφειλών της, την μείωση της ζημίας της και κυρίως την εξακολούθηση της λειτουργίας της. ?λλωστε τα καταστήματα αυτά θα οδηγούνταν σε παύση της λειτουργίας τους, καθόσον αποτελούσαν ζημία για την εταιρία.

Ορισμένοι, δε, πιστωτές της εταιρίας μας προσπάθησαν με σχετική αίτησή τους ενώπιον του Δικαστηρίου, η οποία συζητήθηκε την 08-12-2010, να αναστείλουν αυτή την καθόλα φερέγγυα και διαφανή διαδικασία αναδιάρθρωσης της εταιρίας, πλην όμως ουδόλως έπεισαν το Δικαστήριο προς τούτο και επομένως, η αίτησή τους απορρίφθηκε.

Ως εκ τούτου, συνεχίζει τον μεγάλο αγώνα της η εταιρία προς αναδιάρθρωσή της, εξορθολογισμό των οφειλών της και εξόφληση των εργαζομένων και των πιστωτών της, διά της συνεχίσεως της λειτουργίας της. Γι' αυτό το λόγο επιθυμεί την στήριξη και όχι τον ανελέητο διωγμό».

ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Η μουσική κοστίζει ο κούκος αηδόνι

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Η μουσική κοστίζει ο κούκος αηδόνι
Τα νέα της Αγοράς
[07/08/2022 - 21:22]

Ρεπορτάζ της Γνώμης με δηλώσεις του επιχειρηματία Στέλιου Ιορδάνου. ...περισσότερα

TBOX ΧΑΛΚΙΔΑ: Ο Πέτρος Τουλίτσης προσφέρει την απόλυτη εμπειρία καφέ (video)

TBOX ΧΑΛΚΙΔΑ: Ο Πέτρος Τουλίτσης προσφέρει την απόλυτη εμπειρία καφέ (video)
Τα νέα της Αγοράς
[05/08/2022 - 19:12]

Επισκεφθήκαμε το νέο χώρο και σας έχουμε εξαιρετικά νέα! ...περισσότερα

TERRY EGGER: Αν αποτύχει ο τοπικός Τύπος, το διακύβευμα θα είναι η ίδια η δημοκρατία

TERRY EGGER: Αν αποτύχει ο τοπικός Τύπος, το διακύβευμα θα είναι η ίδια η δημοκρατία
Τα νέα της Αγοράς
[04/08/2022 - 13:02]

O πρώην εκδότης της εφημερίδας Philadelphia Enquirer μιλάει για τη σημασία των τοπικών ΜΜΕ. ...περισσότερα