Πολιτική

Συνεδριάζει με 35 θέματα ημερήσιας διάταξης το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας

Συνεδριάζει με 35 θέματα ημερήσιας διάταξης το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας
14 Σεπτεμβρίου 2018, 13:04
Ανάμεσα στα θέματα και η έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί της Λεωφόρου Γεωργίου Παπανδρέου, στη Χαλκίδα.

Η 8η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου, στις 12 το μεσημέρι,  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς  Ελλάδας (Αινιάνων 6-8, Λαμία), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων, επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης : 
 
Θέμα 1ο:  Μεταβολή του τόπου διεξαγωγής  της επόμενης  Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας , οποτεδήποτε αυτή ήθελε οριστεί, από τη Λαμία στο Δήμο Κύμης - Αλιβερίου
 
Θέμα  2ο:  Τροποποίηση της υπ. αριθμ. 195/18-6-2018 (ΑΔΑ : ΩΡΡ87ΛΗ-ΗΝ0) απόφασης  του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας με θέμα “Έγκριση δύο (2) θέσεων πρακτικής άσκησης των μαθητών του ΕΠΑ. Σ. Μαθητείας του ΟΑΕΔ, για την Π. Ε. Εύβοιας  και είκοσι οκτώ (28) θέσεων πρακτικής άσκησης για μαθητές του του ΕΠΑ. Λ. - Μεταλυκειακό έτος - τάξη Μαθητείας για όλες τις Π. Ε. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας” αναφορικά με ειδικότητα μαθητείας στην Π. Ε. Φθιώτιδας.   
 
Θέμα 3ο:  Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.  

Θέμα 4ο:  Εκλογή ή αντικατάσταση μέλους  στη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (Ε.Ν.Π.Ε.), για την εκπροσώπηση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, βάσει  του άρθρου 11 του Π.Δ. 74/2011 «Ένωση Περιφερειών Ελλάδος» (ΦΕΚ Α’ 181/22-8-2011). 

Θέμα 5ο:  Ορισμός ενός (1) Περιφερειακού Συμβούλου, με τον νόμιμο αναπληρωτή του, ως εκπροσώπου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για τη Συγκρότηση Πειθαρχικού Συμβουλίου Κουρέων – Κομμωτών και Τεχνιτών περιποίησης χεριών και ποδιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου 42 του Ν. 4281/2014(ΦΕΚ Α΄160).  

Θέμα 6ο:  Έγκριση της 6ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2018 που αφορά στο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από παρακράτηση 20% των πιστώσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων και αφορούν επενδυτικές δαπάνες ΚΑΠ (Περιφερειακοί ΚΑΠ- ΤΡΟΠ. 06)     
 
Θέμα 7ο:
  Έγκριση 2ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Φθιώτιδας, για το έτος 2018.  Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος 
 
Θέμα 8ο: 
 Έγκριση 5ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Ευρυτανίας έτους 2018 (τροπ. 05)  
 
Θέμα 9ο:  Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί της Λεωφόρου Γεωργίου Παπανδρέου του Δήμου Χαλκιδέων. 
 
Θέμα 10ο:  «Πρόταση ένταξης νέου έργου αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών στην ΣΑΕΠ866 που αφορά στην ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΟΥ ΔΕ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ, ΑΠΟ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΣ 26/6/2018». 
 
Θέμα 11ο:  Έγκριση πρότασης τροποποίησης ΣΑ ΕΠ066, ΕΠ766 και ΜΠ066 του Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2018.    
 
Θέμα 12ο:  Πρόταση έγκρισης υποβολής πρότασης για ένταξη του έργου με τίτλο «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΓΛΥΦΑΣ» Π.Ε Φθιώτιδας σε μέτρο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας (Ε.Π.ΑΛ.&Θ.) 2014-2020.   
 
Θέμα  13ο:  Πρόταση τροποποίησης πίνακα υποέργων σε έργο της ΣΑΕΠ 066 με ΚΕ 2018ΕΠ06600017  και τίτλο: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ» του Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2018.  

Θέμα  14ο:  Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2014ΕΠ56600002 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ» της ΣΑΕΠ 566.  Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος 
 
 Θέμα  15ο: 
Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2017ΕΠ56600004 «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΩΠΑΙΔΑΣ» της ΣΑΕΠ 566. 
 
Θέμα  16ο:  Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2016ΕΠ56600010 «ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2017-2019)» της ΣΑΕΠ 566.   
 
Θέμα  17ο:  Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2014ΕΠ56600008 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ » της ΣΑΕΠ 566 .  
 
Θέμα  18ο:  Αύξηση προϋπολογισμού και τροποποίηση υποέργων του ενάριθμου 2014ΕΠ56600011 “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ” της ΣΑΕΠ566.   
 
Θέμα  19ο:  Αύξηση προϋπολογισμού και τροποποίηση υποέργων του ενάριθμου 2014ΕΠ56600015 “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ” της ΣΑΕΠ566. 
 
 Θέμα  20ο:  Τροποποίηση της ΣΑΕΠ566 με ένταξη νέου έργου με τίτλο “Λειτουργία Παρατηρητηρίου Περιβάλλοντος για την τσιμεντοβιομηχανία στα όρια δραστηριοποίησής της στην Περιφέρεια Στερεάς”. 
 
Θέμα  21ο:  Τροποποίηση της ΣΑΕΠ566 με ένταξη νέου έργου με τίτλο "Πρόγραμμα περισυλλογής, διαχείρισης ή και αποτέφρωσης κάθε είδους νεκρών ζώων και κατασχεθέντων τροφίμων και λήψη δειγμάτων εγκεφαλικού ιστού από νεκρά βοοειδή και αιγοπρόβατα". 
 
Θέμα 22ο:  Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και ΟΛΝΕ, για το έργο: «Γ' ΦΑΣΗ ΛΙΜΕΝΑ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ»,  εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
 
Θέμα  23ο:  Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου για την υλοποίηση του έργου «Αρχαιολογική ανασκαφική έρευνα στο Μυκηναϊκό οικισμό Κατρούλι, Δεσφίνας», και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης. 

Θέμα  24ο:  Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης  μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, της Αναπτυξιακής Φθιώτιδας Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.  και του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης  για το έργο: «Υπηρεσίες συμβούλου για την συμπλήρωση φακέλου & υλοποίηση ενεργειών για την υποβολή πρότασης ένταξης της περιοχής Παρνασσού στο παγκόσμιο δίκτυο γεωπάρκων της UNESCO”.  

Θέμα  25ο:  Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης με τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΝΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ για την υλοποίηση της υπηρεσίας με τίτλο «Δράσεις ανάπτυξης της Μελισσοκομίας του Νομού Ευρυτανίας και ταυτοποίησης του παραγόμενου μελιού» Δράση Ι: παρακολούθησης των μελιτοεκκρίσεων και μελισσοκομείων - δεικτών, εκπαίδευση- ενημέρωση μελισσοκόμων» , εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης ".  
 
Θέμα  26ο:  Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης με το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Στερεάς Ελλάδας για την υλοποίηση της υπηρεσίας με τίτλο «Δράσεις ανάπτυξης της Μελισσοκομίας του Νομού Ευρυτανίας και ταυτοποίησης του παραγόμενου μελιού» Δράση ΙΙ : καταγραφή, μελέτη και παρακολούθηση της βλάστησης-χλωρίδας και των κλιματικών και βιοκλιματικών δεδομένων, συγκέντρωση και επεξεργασία δειγμάτων» , εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης .  
 
Θέμα  27ο:  Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης με το ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ -ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ -ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ για την υλοποίηση της υπηρεσίας με τίτλο «Δράσεις ανάπτυξης της Μελισσοκομίας του Νομού Ευρυτανίας και ταυτοποίησης του παραγόμενου μελιού»  Δράση III: «Ταυτοποίηση μελιού Ν. Ευρυτανίας- Ανάδειξη της ποιότητας και των βιολογικών του δράσεων»  εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.    
 
Θέμα  28ο:  Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης με την Αναπτυξιακή Φθιώτιδας Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ για την υλοποίηση της υπηρεσίας με τίτλο « ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ» , εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. 
 
Θέμα  29ο:  Έγκριση τροποποίησης  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ της Προγραμματικής  Σύμβασης του  έργου :''ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΜΥΚΗΝΑΙΚΗ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΤΟΥ ΓΛΑ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ''. 

Θέμα  30ο:  Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του φορέα με την επωνυμία «HOPE GENESIS ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για υλοποίηση του έργου   «Παροχή ολοκληρωμένης ιατρικής φροντίδας κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και του τοκετού σε γυναίκες, μόνιμες κάτοικοι ορεινών και δυσπρόσιτων περιοχών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας" 
  
Θέμα  31ο:  Έγκριση προς υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Τανάγρας για τη συγκρότηση "ΦOPEA ΣTPATHΓIKHΣ" του OOΣΠ/OXE ΛAΠ AΣΩΠOY (Συνέχεια της  απόφασης ΠΣ 264/2018) . 
  
Θέμα  32ο:  Καταβολή έκτακτης εισφοράς στον « Οργανισμό Πολιτιστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας  Ο.Π.Α.ΣΤ.Ε.». Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος   
 Θέμα  33ο  Έγκριση σκοπιμότητας για την Κάλυψη δαπάνης συμμετοχής των τέκνων του προσωπικού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας- Π.Ε. Φθιώτιδας σε Παιδικές Κατασκηνώσεις για το έτος 2018. 
 
Θέμα 34ο:  7Η Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, της Περιφέρειας  Στερεάς Ελλάδας.  
 
Θέμα 35ο:  Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.   
 

ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΧΑΛΚΙΔΑ: Συνεδριάζει με 24 θέματα το Δημοτικό Συμβούλιο

ΧΑΛΚΙΔΑ: Συνεδριάζει με 24 θέματα το Δημοτικό Συμβούλιο
Πολιτική
[20/04/2019 - 17:00]

Ανάμεσα στα άλλα θα καθοριστεί η χρήση των χώρων κατά την προεκλογική περίοδο. ...περισσότερα

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Έρχεται στη Χαλκίδα η Μαρία Σπυράκη

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Έρχεται στη Χαλκίδα η Μαρία Σπυράκη
Πολιτική
[18/04/2019 - 10:50]

Θα μιλήσει σε ανοιχτή συγκέντρωση, ενόψει των ευρωεκλογών. ...περισσότερα

Εκπρόσωπος τύπου των ΑΝΕΛ ο Νίκος Μαυραγάνης

Εκπρόσωπος τύπου των ΑΝΕΛ ο Νίκος Μαυραγάνης
Πολιτική
[16/04/2019 - 18:26]

Το ανακοίνωσε το απόγευμα της Τρίτης ο Πάνος Καμμένος. ...περισσότερα