Εργατικά

H εταιρία POT & PAN FOOD SERVICES ζητά προσωπικό

30 Ιανουαρίου 2019, 18:18
Δείτε τις ειδικότητες και στείλτε βιογραφικό 

Η POT & PAN  Α.Ε. επιθυμεί να προσλάβει:

1) ΥΠΑΛΛΗΛΟ  ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ  (PRL 001/2019)

Απαραίτητα προσόντα :

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ οικονομικής ή λογιστικής κατεύθυνσης
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3-5 ετών σε θέση έκδοσης μισθοδοσίας
 • ¶ριστη γνώση εργατικής νομοθεσίας (συμβάσεις εργασίας, μερική απασχόληση, ωράρια, αποδοχές, άδειες, εγκυμοσύνες, ασθένειες κτλ.) και ασφαλιστικής νομοθεσίας
 • ¶ριστος χειρισμός ηλεκτρονικού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ και προγράμματος μισθοδοσίας, ιδανικά της ATLANTIS PAYROLL
 • Καλή γνώση Η/Υ (Word, Internet, Outlook &  ειδικά Excel)
 • Ικανότητα συνεργασίας και πνεύμα ομαδικότητας

2)  ΥΠΑΛΛΗΛΟ  ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ( WA 002/2019)

Απαραίτητα προσόντα :

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ οικονομικής ή λογιστικής κατεύθυνσης
 • Προϋπηρεσία 3-5 ετών στην τιμολόγηση
 • ¶ριστη γνώση προγραμμάτων MS Office και μηχανογραφικών εφαρμογών
 • Ικανότητα συνεργασίας και πνεύμα ομαδικότητας

Κύριες αρμοδιότητες:

 • Έκδοση των προβλεπόμενων συνοδευτικών παραστατικών που αφορούν τη διακίνηση / την πώληση των προϊόντων
 • Συμφωνία αποθηκών
 • Επικοινωνία για ενημέρωση με συνεργάτες

Στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα, αναφέροντας  τον αντίστοιχο κωδικό θέσης στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:  a.vourdanos@potpan.gr

 

ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ