Εργατικά

ΟΑΕΔ: ξεκίνησε η διαδικασία ενστάσεων για όσους αποκλείστηκαν από το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού

ΟΑΕΔ: ξεκίνησε η διαδικασία ενστάσεων για όσους αποκλείστηκαν από το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού
18 Ιουλίου 2019, 20:14
Λήγει σύντομα η προθεσμία.  

Αναρτήθηκαν την Τρίτη 16 Ιουλίου, στην διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr)  οι προσωρινοί πίνακες Δικαιούχων και Παρόχων Τουριστικών Καταλυμάτων και Αποκλειομένων στο πλαίσιο του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού.

Οι Δικαιούχοι και οι Πάροχοι που κατέθεσαν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης κατά των αποτελεσμάτων των προσωρινών Μητρώων και Πινάκων από την μέχρι την Παρασκευή 19 Ιουλίου και ώρα 23:59.

Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της διαδικτυακής πύλης του Οργανισμού.

Δικαιολογητικά που συνοδεύουν την ένσταση των Δικαιούχων, είτε σαρώνονται και συνυποβάλλονται με αυτήν ηλεκτρονικά, είτε κατατίθενται στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ μέχρι την Δευτέρα 22 Ιουλίου και ώρα 13.00.

Δικαιολογητικά που συνοδεύουν την ένσταση των Παρόχων σαρώνονται και συνυποβάλλονται με την αίτηση αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων.

ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ