Δρομολόγια Πλοίων

ΕΡΕΤΡΙΑ - ΩΡΩΠΟΣ
• Από 26 Ιουνίου 2020 ισχύουν τα παρακάτω δρομολόγια:

 

ΑΠΟ ΕΡΕΤΡΙΑ ΠΡΟΣ ΩΡΩΠΟ

 ΔΕΥΤΕΡΑ   ΤΡΙΤΗ   ΤΕΤΑΡΤΗ   ΠΕΜΠΤΗ   ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   ΣΑΒΒΑΤΟ   ΚΥΡΙΑΚΗ 
6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30
7.30 7.00 7.00 7.00 7.30 7.30 7.30
8.00 7.30 7.30 7.30 8.00 8.00 8.00
8.30 8.00 8.00 8.00 8.30 8.30 8.30
9.00 8.30 8.30 8.30 9.00 9.00 9.00
9.30 9.00 9.00 9.00 9.30 9.30 9.30
10.00 9.30 9.30 9.30 10.00 10.00 10.00
10.30 10.00 10.00 10.00 10.30 10.30 10.30
11.00 10.30 10.30 10.30 11.00 11.00 11.00
11.30 11.00 11.00 11.00 11.30 11.30 11.30
12.00 11.30 11.30 11.30 12.30 12.30 12.30
12.30 12.30 12.30 12.30 13.00 13.00 13.00
13.00 13.00 13.00 13.00 13.30 13.30 13.30
13.30 13.30 13.30 13.30 14.00 14.00 14.00
14.00 14.00 14.00 14.00 14.30 14.30 14.30
14.30 14.30 14.30 14.30 15.00 15.00 15.00
15.00 15.00 15.00 15.00 15.30 15.30 15.30
15.30 15.30 15.30 15.30 16.00 16.00 16.00
16.00 16.00 16.00 16.00 16.30 16.30 16.30
16.30 16.30 16.30 16.30 17.00 17.00 17.00
17.00 17.00 17.00 17.00 17.30 17.30 17.30
17.30 17.30 17.30 17.30 18.00 18.00 18.00
18.00 18.00 18.00 18.00 18.30 18.30 18.30
18.30 18.30 18.30 18.30 19.00 19.00 19.00
19.00 19.00 19.00 19.00 19.30 19.30 19.30
19.30 19.30 19.30 19.30 20.00 20.30 20.00
20.30 20.30 20.30 20.30 20.30 21.30 20.30
21.30 21.30 21.30 21.30 21.30 22.30 21.30
22.30 22.30 22.30 22.30 22.30 23.30 22.30
        23.30   23.30
            00.30

 

ΑΠΟ ΩΡΩΠΟ ΠΡΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑ 

 ΔΕΥΤΕΡΑ   ΤΡΙΤΗ   ΤΕΤΑΡΤΗ   ΠΕΜΠΤΗ   ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   ΣΑΒΒΑΤΟ   ΚΥΡΙΑΚΗ 
7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00
8.00 7.30 7.30 7.30 8.00 8.00 8.00
8.30 8.00 8.00 8.00 8.30 8.30 8.30
9.00 8.30 8.30 8.30 9.00 9.00 9.00
9.30 9.00 9.00 9.00 9.30 9.30 9.30
10.00 9.30 9.30 9.30 10.00 10.00 10.00
10.30 10.00 10.00 10.00 10.30 10.30 10.30
11.00 10.30 10.30 10.30 11.00 11.00 11.00
11.30 11.00 11.00 11.00 11.30 11.30 11.30
12.00 11.30 11.30 11.30 12.00 12.00 12.00
13.00 12.00 12.00 12.00 12.30 12.30 12.30
13.30 12.30 12.30 12.30 13.00 13.00 13.00
14.00 13.00 13.00 13.00 13.30 13.30 13.30
14.30 13.30 13.30 13.30 14.00 14.00 14.00
15.00 14.00 14.00 14.00 14.30 14.30 14.30
15.30 14.30 14.30 14.30 15.00 15.00 15.00
16.00 15.00 15.00 15.00 15.30 15.30 15.30
16.30 15.30 15.30 15.30 16.00 16.00 16.00
17.00 16.00 16.00 16.00 16.30 16.30 16.30
17.30 16.30 16.30 16.30 17.00 17.00 17.00
18.00 17.00 17.00 17.00 17.30 17.30 17.30
18.30 17.30 17.30 17.30 18.00 18.00 18.00
19.00 18.00 18.00 18.00 18.30 18.30 18.30
19.30 18.30 18.30 18.30 19.00 19.00 19.00
20.00 19.00 19.00 19.00 19.30 19.30 19.30
21.00 19.30 19.30 19.30 20.00 20.00 20.00
22.00 20.00 20.00 20.00 20.30 21.00 20.30
23.00 21.00 21.00 21.00 21.00 22.00

21.00

  22.00 22.00 22.00 22.00 23.00 22.00
  23.00 23.00 23.00 23.00 00.00 23.00
        00.00   00.00
            01.00

 

 

* Τιμές εισιτηρίων: Απλό 2 ευρώ, Παιδικό (από 5 έως 10 ετών) 1 ευρώ, Φοιτητικό 1 ευρώ, Πολύτεκνοι, ανάπηροι κλπ. 1 ευρώ, Αυτοκίνητο και οδηγός 8 ευρώ.

 

* Τηλέφωνα Ερέτριας (με λευκό χρώμα): 693-2201374. 

Τηλέφωνο Ερέτριας (με κίτρινο χρώμα): 694-4459924. 

                  

* ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα δρομολόγια ενημερώνονται καθημερινά! Για οποιαδήποτε αλλαγή την ευθύνη φέρει αποκλειστικά η διοίκηση των μέσων μαζικής μεταφοράς.
ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΒΟΛΟΣ - ΣΠΟΡΑΔΕΣ - ΜΑΝΤΟΥΔΙ

Δρομολόγια Πλοίων
Δείτε όλα τα δρομολόγια από Μαντούδι προς Βόλο-Σποράδες και από Βόλο-Σποράδες προς Μαντούδι. ...περισσότερα