Κυριακή

ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ

Από τις 8 το πρωί έως τις 2.15 το μεσημέρι:

 Ρουμπή Αικατερίνη (Ευβοίας 49 - Τεχνικό Λύκειο - Βούρκος, τηλ.: 22210 - 87998).

 Κούκη Μαριάνθη (Νοεφύτου 10 - πλατεία Αγοράς, τηλ.: 22210 - 77929).

 Ζωγράφος Κωνσταντίνος (Κώτσου 3-5 - παλαιά γέφυρα - Τζαμί, τηλ.: 22210 - 23274).

 

Από τις 2.15 το μεσημέρι έως τις 6 το απόγευμα:

 Ρουμπή Αικατερίνη (Ευβοίας 49 - Τεχνικό Λύκειο - Βούρκος, τηλ.: 22210 - 87998).

 

Από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ:

 Ρουμπή Αικατερίνη (Ευβοίας 49 - Τεχνικό Λύκειο - Βούρκος, τηλ.: 22210 - 87998).

 Κούκη Μαριάνθη (Νοεφύτου 10 - πλατεία Αγοράς, τηλ.: 22210 - 77929).

 Ζωγράφος Κωνσταντίνος (Κώτσου 3-5 - παλαιά γέφυρα - Τζαμί, τηλ.: 22210 - 23274).

 

Από τις 9 το βράδυ έως τις 8 το πρωί της Δευτέρας:

 Ζωγράφος Κωνσταντίνος (Κώτσου 3-5 - παλαιά γέφυρα - Τζαμί, τηλ.: 22210 - 23274).